Maria Eleonora

Levde: 1599-1655 (55 år)
Titel: Svensk drottning 1620-1632 (12 år)
Krönt: 28 november 1620 (Stockholm)
Far: Johan Sigismund av Brandenburg (1572-1619)
Mor: Anna av Preussen (1576-1625)

Maria Eleonora av Brandenburg - okänd konstnär

Biografi
Maria Eleonora av Brandenburg (ätten Hohenzollern) föddes i Königsberg (nu Kaliningrad) i Tyskland den 11 november 1599 som dotter till kurfursten Johan Sigismund av Brandenburg (27) och prinsessan Anna av Preussen (23).

Trolovad med Gustav II Adolf
År 1620 när Gustav II Adolf var på resa i Berlin friade han personligen till Maria Eleonora och han fick Ja. Hennes bror ville av hänsyn till Polen och kejsaren häva förbindelsen men då förde änkefurstinnan, det vill säga Marias mor, henne i hemlighet till Wismar i Mecklenburg-Vorpommern där svenska fartyg väntade på henne och som förde henne till Sverige.

Gustav II Adolf
Gustav II Adolf
(1594-1632)

Äktenskap & barn
Den 25 november 1620 gifte Maria Eleonora (21) sig med Gustav II Adolf (25) i Stockholm och hon kröntes till drottning den 28 i samma månad. De fick barnen:
1) en dotter (1623-1624) († 11 mån)
2) en son (1625-1625) († dödfödd)
3) Kristina (1626-1689)

Mannen stupar
År 1631 reste Maria Eleonora till sin man som var i Tyskland och hon vistades i Mainz vintern 1631-1632. Hon var ännu kvar i Tyskland när Gustav Adolf stupade den 6 november 1632 i slaget vid Lützen. Hans död gjorde henne alldeles otröstlig och i sin sorg ville hon inte skilja sig från liket och hon ska ha behållit sin döde mans hjärta hos sig.

Flydde från Sverige 1640
Maria Eleonora trivdes aldrig i Sverige och värre blev det efter Gustav Adolfs död. Hon skall ha skött dottern Kristinas uppfostran så dåligt så att rådet var tvungen att skilja dem åt. Hon hade också ett sånt slösaktigt levnadssätt så att hon kom i ekonomisk kris. Hon längtade till Preussen men regeringen tillät henne inte att resa dit eftersom Preussen tillhörde kurfursten av Brandenburg som var Sveriges fiende. Då inledde Maria Eleonora hemliga överläggningar med danska kungen Kristian IV och i juli 1640 flydde hon från Gripsholms slott förklädd till borgarflicka. Vid Trosa steg hon ombord på ett fartyg som förde henne till Gotland där två danska krigsskepp väntade på henne. Hon fördes därifrån till Nyköbing på Falster och vistades sedan på flera olika ställen i Danmark.

Svenska regeringen betraktade hennes flykt som en skymf och förolämpning mot riket och vände sin ovilja både mot henne och mot danska kungen. Efter att stillestånd slutits mellan Sverige och Brandenburg (1641) ingick svenska regeringen ett avtal med kurfursten Fredrik Vilhelm1620-1688 (Maria Eleonoras brorson). Avtalet gick ut på att kurfursten skulle hålla Maria Eleonora med uppehållsorter i sina länder mot att svenska regeringen höll henne med ett årligt underhåll på 30 000 rdr. År 1643 lämnade hon därför Danmark och slog sig ned i Preussen och senare i Brandenburg.

Tillbaka i Sverige 1648
Snart började hon emellertid längta tillbaka till Sverige och hon flyttade tillbaka till Sverige efter åtta år utomlands (1648). Här vistades hon för det mesta på Nyköpingshus som hon fått i förläning av sin dotter, drottning Kristina.

Maria Eleonora (55) gick bort den 18 mars 1655 och begravdes jämte Gustav Adolf i Riddarholmskyrkan.

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-10-10 | Uppdaterad 2020-12-25

Samtida händelser 1599 - 1655
1604 Karl IX blir kung
1611 Karl IX dör
1611 Gustaf II Adolf blir kung
1611-1613 Kalmarkriget
1614 Svea Hovrätt inrättas i Stockholm
1619 Halmstads slott är färdigbyggt
1621 Luleå, Piteå och Sundsvall grundas
1623 Västerås gymnasium grundas
1624 De första mynten i koppar präglas
1628 Regalskeppet Vasa sjunker
1630 Sverige går med i Trettioåriga kriget
1632 Gustav II Adolf stupar vid Lützen
1636 Svenska postverket grundas
1638 Nya Sverige grundas i Nordamerika
1643-1645 Torstenssons krig
1645 Freden i Brömsebro
1649 Svenska Afrikanska kompaniet bildas
1650 90 % av svenskarna bor på landet
1650 Påbud på kyrkobesök på söndagar

Källor
Böcker:
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)
• Sveriges regenter (Lagerqvist)
• Kungliga släktband (Sundberg)

Hemsidor:
» adelsvapen.com
» biografi (runeberg.org)
» riksarkivet.se
» stora bilden

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon