Kristina:s mynt

 Levde: 1626-1689
 Regerade: 1632-1654
 Valspråk: Visheten är rikets stöd
 Latin: Columna regni sapientia
 Myntmästare:
 Markus Kock (M K) - 1633-1639
 Anthony Grooth (A G) - 1641-1646
 Daniel Kock (D K) - 1646-1650
 Michael Hack (två korslagda yxor) - 1652-1658

Utgivna mynt 1632-1654
1644 började myntverket i Avesta att ge ut plåtmynt som var stora, ohanterliga kopparplåtar där det största vägde 19,7 kg och var värt tio daler silvermynt. Det lär ha räckt till en ko på den tiden. Koppar var mycket billigare än guld och silver så för att komma upp i samma belopp var man tvungen att göra dessa mynt så stora. Under Kristinas regeringstid präglades inga svenska guldmynt i Sverige.


Riksdaler från 1641

Riksdaler från 1641

½ riksdaler från 1642

4 mark från 1647

2 mark från 1651

1 mark från 1649

1 öre från 1645

1/4 öre från 1635

Taler från 1642 (Pommern)

Taler från 1646 (Riga)

SILVERMYNT
2 riksdaler
1 riksdaler
½ riksdaler
¼ riksdaler
8 mark
4 mark
2 mark
8 öre (1 mark)
1 mark (8 öre)
1 öre
PLÅTMYNT
10 daler silvermynt
8 daler silvermynt
4 daler silvermynt
2 daler silvermynt
1 daler silvermynt
KOPPARMYNT
¼ öre

Källor
Böcker:
Svensk numismatisk uppslagsbok - Bertel Tingström
Vad kostade det? - Lars O Lagerqvist och Ernst Nathorst-Böös
Årtalsförteckning över svenska mynt – Harry Glück

Hemsidor:
» Ingemar Wallins mynthandel (bilder efter tillåtelse)
» kungahuset.se

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2008-02-23 | Uppdaterad 2018-11-27