René Descartes

Titel:
Fransk filosof, vetenskapsman och matematiker
Levde:
1596 - 1650 (54 år)
René Descartes - målad av Frans Hals

Historia:

Renatus Cartesius föddes som René Descartes den 31 mars 1596 i La Haye i Touraine i Frankrike. Renatus Cartesius är hans latinska namn. Eftersom han tillhörde en förmögen adlig familj kunde han ostört ägna hela sitt liv till att tillfredställa det brinnande forskningsbegäret som han hade.

Från åtta års ålder uppfostrades han i en jesuitskola, där han huvudsakligen studerade matematik och dessutom filosofi. Han deltog i det högre sällskapslivet i Paris och gjorde sedan krigstjänst i Holland och Tyskland, under fältherren Jean Tserclaes (Tilly). Efter att han gjort flera omfattande resor, drog han sig tillbaka från världen och levde sedan i tjugo år i Holland i sträng ensamhet, uteslutande sysselsatt med vetenskapliga studier och författarverksamhet.

Cartesius var filosof och hade en massa tankar och idéer, bland annat tyckte han att alla vetenskaper är produkter av ett och samma förnuft, och bildar därför en enda omfattande vetenskap. Kropp och själ betraktade han som främmande substanser, som dock kunde påverka varandra via tallkottkörteln i hjärnans mitt. I "hans värld" var det bara människan som hade själ och kunde tänka. Djuren var endast ett slags maskiner. Han gav bland annat ut två avhandlingar, "Avhandling om metoden" (Discours de la méthode) 1637, och "Filosofins principer" (Principia philosophiae) 1644.

Cartesius utgår i sin filosofi att man skall tvivla på allt, på allt vad man lärt, hört och sett. Jag betvivlar att världen är sådan som mina sinnen visa mig den. Jag betvivlar, att det alls finns några föremål utanför mig, att jag själv har en kropp, ja att två gånger två är fyra. Men ett ting är det omöjligt för mig att betvivla, det nämligen, att jag själv tvivlar. Cogito, ergo sum "Jag tänker, alltså finns jag till" . Detta är den första och vissaste av alla kunskaper."

I matematikens historia har han sin största betydelse såsom skaparen av den analytiska geometrin. Han gjorde även andra banbrytande upptäckter. Han var till exempel den förste som gav den verkliga betydelsen av ekvationers negativa rötter, han fann en ny och sinnrik lösning av fjärde gradens ekvationer och införde språkbruket med exponenter, genom vilken han la grunder till räkningen med potenser. Han behandlade även problem inom optik och medicin. Inom optiken har ljusets brytningslag fått sitt namn efter honom (Cartesius oval). 1649 lyckades drottning Kristina locka honom till Sverige och Stockholm.

Hon var intresserad och ville invigas i hans filosofi, och även använda honom som lärare och rådgivare. Ett par tre gånger i veckan hade sedan drottningen samtal med honom om livets största frågor, och detta klockan fem på morgonen!. Cartesius tyckte emellertid att det var fruktansvärt kallt här i Sverige, vilket han skrev om till en fransk vän: "Människornas tankar tyckas frysa till is här om vintern likaväl som vattnet frysa". Han frös i de mörka och kalla rummen på Stockholms slott, och efter endast fyra månader, den 11 februari 1650, dog han efter att han haft lunginflammation en kortare tid. Han blev 54 år gammal. Sexton år efter hans död återfördes hans kropp till Frankrike där han gravsattes i en kyrka i Paris.

Inlagd 2004-10-14 | Uppdaterad 2017-10-25
Händelser under René:s livstid
1602  Holländska ostindiska kompaniet bildas.
1605  Krutkonspirationen i London misslyckas.
1608  Fransmännen grundlägger Quebec i Canada.
1610  Ludvig XIII blir fransk kung.
1615-1635  Cirka 5000 "häxor" bränns i Frankrike.
1618-1648  Trettioåriga kriget pågår i Europa.
1625  Nieuw-Amsterdam (New York) grundas.
1627-1629  200 "häxor" bränns i Tyskland.
1632  Vladislav IV blir kung i Polen.
1636  Harvarduniversitetet i Cambridge grundas.
1642  Bibeln utges i sin helhet på finska.
1649  Englands kung, Karl I avrättas.

Källor
» riksarkivet.se
- Övre bilden av Cartesius är målad av Frans Hals
- Stora porträttet är målad av David Beck - från digitaltmuseum.se