Klas Fleming

Levde: 1592-1644 (51 år)
Titel: Amiral, riksråd, administratör och Sveriges första överståthållare.
Adel/ätt: Adliga ätten Fleming. Urgammal frälsesläkt. Utdöd 1825
Far: Lars Hermansson Fleming (1545-1602)
Mor: Anna Henriksdotter (Horn af Kanckas) (1560-)

Klas Fleming

Biografi
Klas (även Claes, Clas) Larsson Fleming föddes på Willnäs i Finland (som då tillhörde Sverige) i mars 1592 som son till ståthållaren Lars Hermansson Fleming (47) och Anna Henriksdotter (Horn af Kanckas) (32).

Han studerade på flera utländska högskolor utomlands och vid hemkomsten 1612 gick han i svensk tjänst och deltog i kriget mot Ryssland, där Gustav II Adolf fick upp ögonen för honom. Vid tjugosex års ålder (1618) gifte han sig med Anna Göransdotter Snackenborg. Tjugo år senare (1638) gifte han sig med friherrinnan Helena Bielke. Med sina bägge fruar fick han två söner och tre döttrar.

Han befordrades till en massa tjänster och titlar, bland annat till ryttmästare vid Upplandsfanan, och tjugosju år gammal (1619) till underamiral. Sex år senare (1625) blev han riksråd, amiral (1629) och president i räknekammaren, rikskammarråd 1630 samt lagman, först i Södermanland 1632 och sedan för Söderfinne lagsaga i Finland två år senare. Som president i räknekammaren biträdde han pfalzgreven Johan Kasimir, som fått kammarverket under sin styrelse, men som inte kunde språket eller lagarna i Sverige.

Han blev utsedd till Sveriges första överståthållare i Stockholm 1634, och tre år senare till president i Kommerskollegium. På sina poster utförde han en stor och omfattande verksamhet. Som överståthållare gynnade han bland annat Norrmalms planering, anlade gator, fullbordade Jakobs kyrka, byggde slussen, stora barnhuset och repslagarebanan, planerade gator, gårdar och kvarterens läge, slottet återställdes efter branden 1642 med mera. Som biträde till riksamiralen Gyllenhjelm satte han också örlogsflottan i så gott skick igen att den kunde mäta sig med den danska, så att Gustav II Adolf inom kort kunde segla ut med trettio väl beväpnade fartyg till Dünas mynning och erövra Riga. År 1644 fick han själv befälet över flottan och han förde befälet med samma skicklighet som han uppvisat vid dess upprustande.

Följande har sagts om honom 'Klas F. är ett av Sveriges vackraste minnen: han var redlig, oegennyttig, klok, verksam och driftig. Få har också för sitt fädernesland uträttat så mycket gott i alla riktningar. Fastän ständigt upptagen av sina många kall, var han en flitig medlem av rådet, där hans stämma alltid höjdes, då det gällde att försvara sanning, billighet och fosterland.'

Äktenskap 1 & barn
Den 24 november 1618 gifte Klas (26) sig med Anna Snakenborg (26). De fick barnen:
1) Herman (1619-1673)
2) Lars (1621-1699)
3) Fleming (1622-1623) † (1 år)
4) Fleming (1623-1624) † (1 år)
5) Barbro (1624-1693)
6) Anna (1626-1651)
7) Göran (1628-1667)
8) Margaretha (1630-1630) † (1 dag)
9) ? Claesdotter (1634-1652)
Anna Snakenborg gick bort 8 januari 1637.

Äktenskap 2
Den 12 augusti 1638 gifte Klas (46) sig med friherinnan Elena Bielke (46).
Paret fick inga barn. Elena dog genom drukning mellan Norrnäs på Värdmdö och Stockholm den 18 augusti 1651.

Efter sjöslaget i Femern 1644 mot Kristian IV (Torstenssons krig) låg flottan i Kielbukten för reparation. Den 26 juli stod Klas i kajutan och tvättade sig när han träffades av en dansk kula. Tjänaren som höll handfatet dödades och Fleming fick lårbenet avskjutet vilket gjorde att han dog två timmar senare, 51 år gammal. Innan han dog hann han emellertid utnämna Carl Gustaf Wrangel till sin efterträdare. Han begravdes i Värmdö kyrka i Uppland. Sju år efter Flemings död upphöjdes hans barn med friherrlig värdighet.

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-10-10 | Uppdaterad 2019-10-10
Samtida händelser 1592 - 1644
1598-1599  Kriget mot Sigismund
1599  Sigismund avsätts.
1600  Linköpings blodbad.
1600-1629  Andra Polska kriget
1604  Karl IX blir kung.
1606  Rembrandt föds den 15 juli i Holland.
1611-1613  Kalmarkriget.
1611  Karl IX dör och Gustaf II Adolf blir kung.
1621  Luleå, Piteå och Sundsvall grundas.
1623  Västerås gymnasium grundas.
1624  De första mynten i koppar präglas.
1628  Regalskeppet Vasa kantrar och sjunker.
1630  Sverige går med i Trettioåriga kriget.
1632  Gustav II Adolf stupar i slaget vid Lützen.
1636  Svenska postverket grundas.
1638  Kolonin Nya Sverige grundas i Nordamerika.
1643-1645  Torstenssons krig.

Källor
dela sidan
Böcker:
Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)
Berömda svenskar från tolv sekler (Sahlberg)

Hemsidor:
» riksarkivet.se
» biografi
» adelsvapen.com
» stora bilden

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon