Johan Kasimir av Pfalz-Zweibrücken

Titel:
Pfalzgreve
Levde:
1589 - 1652 (63 år)
Johan Kasimir av Pfalz-Zweibrücken

Historia:

Johan Kasimir av Pfalz-Zweibrücken föddes den 12 april i Zweibrücken i Rheinpfalz i Tyskland som son till pfalzgreven Johan I av Zweibrücken (-1604) och hertiginnan Magdalena av Jülich.

Hans far dog år 1604 och han ärvde då det lilla Neucastel i Pfalz som han senare bytte till Kleeburg i Nedre Elsass. Mellan åren 1605-1608 vistades han vid hovet i Heidelberg och studerade vid universitetet. På sin första utlandsresa åkte han till England där han hälsade på hos den engelska kungen Jakob I Stuart. Väl tillbaka i hemlandet deltog han som volontär i unionshären mot de österrikiska trupperna i den Jülichska arvfejden.

På inrådan av ärkebiskop och hertigen Johann Friedrich av Bremen for Johan Kasimir 1613 till Sverige där han två år senare, i juni 1615, gifte sig med den 30-åriga Katarina Vasa, som var dotter till den då avlidna kungen Karl IX. Efter bröllopet stannade de nygifta kvar i Sverige fram till slutet av år 1617, då de flyttade tillbaka till Johans hem Kleeburg i Tyskland. För att undkomma det trettioåriga kriget (1618-1648) återvände de igen 1622 till Sverige, där de sedan stannade för gott. Av Gustav II Adolf, som var halvbror till Katarina fick de Stegeborgs slott i Östergötland där de slog sig ner.

Genom sin klokhet och pålitlighet vann han snart kungens förtroende och uppskattning och detta ledde till att han 1631 fick ta hand om rikets finanser. Efter kungens död 1632 blev hans ställning starkt hotad – framför allt från Axel Oxenstierna. Då även kungens gamla lärare Johan Skytte och även riksamiral Gyllenhjelm ställde sig på Oxenstiernas sida drog sig Johan Kasimir tillbaka. Ändå fick hans hustru Katarina förtroendet att uppfostra den blivande drottningen Kristina, därför att rådet inte ansåg att Kristinas mor, Maria Eleonora, var tillräckligt kompetent för uppgiften. Så förutom sina egna barn hade Johan Kasimir och hans hustru även drottning Kristina boende vid sig.

Johan och Katarina fick barnen:
1) Kristina Magdalena av Pfalz 1616-1660
2) Johan Wolfgang Karl av Pfalz 1618-1621 (död 3 år)
3) Emilia Elisabet av Pfalz 1619-1628 (död 9 år)
4) Karl X Gustav 1622-1660
5) Maria Eufrosyne av Pfalz 1625-1687
6) Eleonora Katarina av Pfalz 1626-1692
7) Kristina av Pfalz 1628-1629 (död 1 år)
8) Adolf Johan av Pfalz 1629-1689

Johan Kasimir försökte - utan framgång – få till det så att hans son Karl Gustav skulle anställas i svensk statstjänst och han förde också upp diskussioner om ett eventuellt giftermål mellan sonen och drottning Kristina, vilket dock inte blev av. Kristina utnämnde istället Karl Gustav till sin tronföljare, eftersom hon aldrig gifte sig och fick några egna barn. Samtidigt utsåg hon även Johan Kasimir till svensk hertig av Stegeborg. När Kristina abdikerade den 6 juni 1654 blev Karl Gustav svensk kung. Detta fick emellertid ingen av hans föräldrar uppleva, eftersom Katarina redan hade varit död i sexton år och Johan Kasimir i två - han dog den 8 juni 1652 på Stegeborgs slott, 63 år gammal.

Inlagd 2005-05-30 | Uppdaterad 2017-12-01
Händelser under Johan Kasimir:s livstid
1619  Halmstads slott är färdigbyggt.
1621  Luleå, Piteå och Sundsvall grundas.
1623  Västerås gymnasium grundas.
1624  De första mynten i koppar präglas.
1628  Regalskeppet Vasa kantrar och sjunker.
1630  Sverige går med i Trettioåriga kriget.
1632  Gustav II Adolf stupar i slaget vid Lützen.
1636  Svenska postverket grundas.
1638  Kolonin Nya Sverige grundas i Nordamerika.
1643-1645  Torstenssons krig.
1645  Fred i Brömsebro.
1649  Svenska Afrikanska kompaniet bildas.
1650  90 procent av svenska folket bor på landet.
1650  Alla måste besöka kyrkan på söndagar.

Källor
» riksarkivet.se
- Stora porträttet från digitaltmuseum.se