Maria Eufrosyne av Pfalz

Levde: 1625-1687 (62 år)
Titel: Prinsessa, Hertiginna, Pfalzgrevinna
Far: Johan Kasimir (1589-1652)
Mor: Katarina Vasa (1584-1638)

Maria Eufrosyne av Pfalz

Biografi
Maria Eufrosyne (Euphrosine) av Pfalz föddes på Stegeborgs slott i Östergötland den 9 februari 1625 som dotter till pfalzgreven Johan Kasimir (36) och Katarina Vasa (40) (dotter till Karl IX). Maria Eufrosyne var således syster till Karl X Gustav och kusin till drottning Kristina.

Växte upp med Kristina
Då föräldrarna efter hennes födelse hade bosatt sig i Sverige blev hennes uppfostran helt och hållet svensk. En tid fick hon undervisning tillsammans med sin kusin Kristina, men efter en tid ansågs det ändå inte lämpligt att de hade gemensam undervisning längre, trots att Kristina bodde och växte upp i hennes familj.

Friare
På våren 1643 fick Maria Eufrosyne (18) en friare, greve Henrik av Nassau-Dillenburg. Utan hänsyn till greven avslog hennes far anbudet efter två års tvekan och anledningen var att fadern inte trodde Henrik hade förmåga att försörja Maria Eufrosyne på det sätt som anstod hennes rang. Det definitiva avslaget är daterat den 4 mars 1645.

Förlovning och äktenskap
Elva dagar efter de avslagit frieriet från Henrik av Nassau-Dillenburg tillkännagav Maria Eufrosynes far sin dotters förlovning med Magnus Gabriel de la Gardie.
Två år senare, den 7 mars 1647, firades deras bröllop på Stockholms slott. Antagligen var det efter påtryckningar från drottning Kristina som bröllopet äntligen blev av. De la Gardie var ju en så kallad gunstling (favorit) till drottningen och det sägs att drottningen själv var intresserad av honom men att hon inte kunde gifta sig med honom för det var under hennes stånd. Drottningen ville dock alltid ha Magnus Gabriel vid sin sida och hon överöste honom också med titlar och gåvor, som slott och förläningar.

Familj & barn
Maria Eufrosyne och Magnus Gabriel fick elva barn men endast tre överlevde till vuxen ålder:
• Gustaf Adolf (1647-1695)
• Catharina Charlotta (1655-1697)
• Hedvig Ebba (1657-1700)
Sonen dog ogift men de båda döttrarna gifte sig men deras äktenskap blev barnlösa.

Magnus Gabriel De la Gardie
Magnus Gabriel
(1622-1686)

Tvungna att lämna hovet
Allt var frid och fröjd så länge hennes man var drottningens gunstling men efter att han 1653 fallit i onåd hos Kristina fick hela familjen lämna hovet. Året därpå abdikerade emellertid drottning Kristina och Maria Eufrosynes bror, Karl X Gustav, blev kung. Han upphöjde henne till prinsessas värdighet vilket dock inte sågs med nådiga ögon av alla. Hennes äktenskap med Magnus Gabriel förefaller ha varit lyckligt men de yttre omständigheterna förmörkades genom de olyckor som framkallades genom reduktionen där de förlorade nästan allt de ägde.

Maria Eufrosyne (62) gick bort på Höjentorp den 24 oktober 1687 och gravsattes i Riddarholmskyrkan. Hon flyttades senare till Varnhems kyrka i Västergötland där hon begravdes vid sidan av sin man som avlidit året före henne.

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2005-05-30 | Uppdaterad 2021-01-10

Samtida händelser 1625 - 1687
1632 Gustav II Adolf stupar vid Lützen
1636 Svenska postverket grundas
1638 Nya Sverige grundas i Nordamerika
1643-1645 Torstenssons krig
1645 Freden i Brömsebro
1649 Svenska Afrikanska kompaniet bildas
1650 90 % av svenskarna bor på landet
1650 Påbud på kyrkobesök på söndagar
1655-1660 X Gustav:s polska krig
1656-1661 Karl X Gustav ryska krig
1657-1658 Karl X Gustavs 1a danska krig
1658-1660 Karl X Gustavs 2a danska krig
1660 Karl X Gustav dör i Göteborg
1661 1:a sedlarna (Stockholm Banco)
1664 Karlshamn får stadsrättigheter
1665 Stora delar av Nyköping brinner
1666 Lunds universitet grundas
1668 Sveriges riksbank grundas
1669 23 st avrättas häxeri i Mora
1669 Kyrkobön mot trolldom införs
1670 6 st avrättas för häxeri i Kungälv
1673 En 5 år lång missväxtperiod börjar
1676 Skeppet Kronan förliser
1677 Kyrkobönen mot trolldom avskaffas
1680 Straffet för kyrkoslagsmål skärps
1682 Indelningsverket införs
1685 Kaffet kommer till Sverige
1687 Newton ger ut sin gravitationslag

Källor
Böcker:
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsidor:
» riksarkivet.se
» biografi
» stora bilden

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon