Yrken/titlar

Generalguvernörer/Guvernörer
Generalguvernör var högste ämbetsmannen inom ett förvaltningsområde. En guvernör motsvarade en ståthållare eller landshövding som också utövade militär myndighet. Personerna är sorterade på födelseår