Johan Christopher Toll

Levde:
1743-1817 (74 år)
Titel:
Jägmästare, general, fältmarskalk och förmögen godsägare och greve
Adel/ätt:
Grevliga ätten Toll. Friherrlig 1799. Grevlig 1814. Utdöd 1817
Far:
Reinhold Gustaf Toll (1689-1751)
Mor:
Elsa Sofia Gyllenstierna (1705-1774)
Johan Christopher Toll

Historia

Johan Christopher Toll föddes den 1 februari 1743 i Skåne som son till överstelöjtnant Reinhold Gustaf Toll (54) och friherrinnan Elsa Sofia Gyllenstierna (38).

Vid femton års ålder gick han in som volontär vid Södermanlands regemente, med vilket han beordrades till Pommerska kriget. Han hoppades att bli utnämnd till officer, men när detta inte inträffade tog han i december 1760 avsked och återvände till Sverige.

Tjugoett år gammal (1764) tog han hovrättsexamen i Lund, och blev efter detta inskriven som auskultant i Göta hovrätt. Efter att han som domare några år efter råkade göra ett formfel, som drog till sig anmärkningar, lämnade han även denna bana. 1769 blev han så istället överjägmästare i Kristianstads län. 1772 års statskupp blev en vändning för honom. Han hjälpte Gustav III med statskuppen, genom att han lyckades få kommendanten i Kristianstad att säga upp ständernas tro och lydnad och sätta staden i belägringstillstånd.
Han blev för detta rikt belönad, bland annat blev han ryttmästare i armén och adlad. 1775 blev han major, 1777 överstelöjtnant och 1780 överste, 1786 generalmajor och förste generaladjutant. Det var han som gjorde upp fälttågsplanen för det 1788 utbrutna ryska kriget, och ombestyrde arméns utrustning. När det sedan blev svårigheter för kungen i fälttåget, var det han som fick skulden. Detta gjorde att han kom på kant med kungen, vilket visades sig senare när han blev beskylld för att vara med i den så kallade "Armfeltska konspirationen", där han dömdes till två års fängelse, vilket dock ändrades till ett års lindrigt fängelse på egna rum i Wismar i Mecklenburg-Vorpommern.

När så Gustav IV Adolf blev kung, blev han åter insatt i sina ämbeten, och blev också år 1800 friherre, generalguvernör över Skåne, general vid kavalleriet, och även "en av rikets herrar". 1807 avslutade Toll Gustav IV Adolfs krig mot fransmännen, genom konventionen i Stralsund, och blev för detta belönad med att bli fältmarskalk och greve.
Toll dog tio år senare, på kungsgården Bäckaskog slott i Skåne den 21 maj 1817, 74 år gammal.
Inlagd 2004-10-16 | Uppdaterad 2017-10-25
dela sidan
  
Händelser under Johan Christophers livstid
1749  Sverige får en modern befolkningsstatistik.
1751  Kung Fredrik I dör. Adolf Fredrik blir kung.
1753  Den gregorianska kalendern införs.
1756  Wolfgang Amadeus Mozart föds i Österrike.
1757  Storskifte införs i Sverige.
1757  Kaffeförbud införs i landet.
1757-1762  Pommerska kriget.
1760  Sverige har 1 miljon 925 tusen invånare.
1765  Mösspartiet tar makten i Sverige.
1767  Sverige har 2 009 696 invånare.
1769  Kaffeförbudet från 1757 hävs.
1770  Ludwig van Beethoven föds i Bonn.
1771  Adolf Fredrik dör. Gustav III blir kung.
1772  Gustav III:s statskupp.
1779  Sverige förbjuder häxjakt.
1782  Förbudet mot judisk invandring hävs.
1784  Kolonin Saint Barthélemy grundas.
1788  Anjalaförbundet.
1788-1790  Gustav III ryska krig.
1789-1799  Franska revolutionen pågår.
1792  Gustav III blir skjuten och dör.
1794  Kaffe förbjuds i Sverige igen.
1796  Smittkopporsvaccin uppfinns av E. Jenner.
1796  Kaffeförbudet från 1794 hävs.
1799  Kaffeförbud i Sverige återigen.
1801  Tiggeri straffas med spö, ris & spinnhus.
1802  Kaffeförbudet från 1799 hävs.
1803-1815 Första Napoleonkriget.
1806  Hela Uddevalla brinner ner.
1808-1809  Finska kriget.
1810  Kompositören Frédéric Chopin föds i Polen.
1810-1812  Kriget mot Storbritannien.
1811  Uppror mot soldatutskrivningar i Skåne.
1813-1814  Andra Napoleonkriget.
1814  Fred i Kiel.

Källor
Böcker:
Sveriges fältmarskalker - Lars Rosander
Svenska slagfält - Ericson, Hårdstedt, Iko, Sjöblom, Åselius
Svenska krig 1521-1814 - Ulf Sundberg

Hemsida:
» adelsvapen.com