Hans Wachtmeister

Levde: 1641-1714 (72 år)
Titel: Greve, riksråd, amiralgeneral, grundläggare av Karlskrona
Adel/ätt: Grevliga ätten Wachtmeister af Johannishus. Grevlig 1687
Far: Hans Wachtmeister (1609-1652)
Mor: Agnes Margareta von Helmstedt (1613-1666)

Hans Wachtmeister

Biografi
Hans Wachtmeister af Johannishus föddes på julafton 1641 i Stockholm som son till riksrådet Hans Wachtmeister (32) och friherrinnan Agnes Margareta von Helmstedt (28). Hans är bror till Axel Wachtmeister.

Besökte drottning Kristina
Han fick en omsorgsfull uppfostran som avslutades med en utlandsresa tillsammans med brodern Axel. De reste till Rom och besökte drottning Kristina och fick på hennes bekostnad studera. Hon utsåg honom också till kammarherre.

Wachtmeisters vapen

Tjugofyra år gammal (1665) var han i England och gick med i engelska örlogsflottan och utkämpade flera sjöslag i kriget mot Holland.

Kunglig kammarherre
När han kom tillbaka till Sverige utnämndes han till kaptenlöjtnant vid överste Carl Gustaf Wrangels regemente och samtidigt utsågs han till kunglig kammarherre.

Många titlar
Han befordrades 1675 till amiralitetskapten och deltog i kriget mellan Sverige och Danmark där han utmärkte sig fördelaktig bland annat i slaget vid Lund och Kögebukt, vid återerövrandet av Blekinge, vid försvaret vid Öland med mera. Året därpå (1676) utnämndes han till viceamiral och amiral och efter detta till överamiral 1678, amiralgenerallöjtnant 1679 och amiralgeneral och kungligt råd 1681. Året efter blev han president i amiralitetskollegium, generalguvernör över Kalmar län, Öland och Blekinge 1683, dessa landsdelar hade han redan 1680 blivit guvernör över.

Äktenskap & barn
År 1685 gifte Hans (44) sig med Sofia Lovisa von Ascheberg (21 år) som var dotter till fältmarskalk Rutger von Ascheberg. Hans och Sofia Lovisa fick barnen:
1) ELeonora (1686-1729)
2) Carl Hans (1689-1736)
3) Gustaf Rutger (1690-1709)
4) Alarik (1694-1715)
5) Sofia Lovisa (1696-1729)
6) Mariana (1699-1702) († 3 år)
7) Axel Vilhelm (1701-1763)

Karlskrona
Hans blev greve över Johannishus 1687. På Karl XI befallning grundade Wachtmeister Karlskrona stad & hamn och flyttade flottan från Stockholm till Karlskrona. Han byggde även en kyrka, sjukhus, skolor i Karlskrona. Han ägnade de sista 34 åren av sitt livet åt flottan och örlogshamnen i Karlskrona.

Wachtmeister (72) gick bort den 15 februari 1714 i Stockholm och begravdes i Riddarholmskyrkan i Stockholm.

År Titel/händelse (urval)
1661-1665 Utrikes resor
1665 Volontär på engelska flottan
1666 Kaptenlöjtnant i svensk tjänst vid Volmar Wrangels regemente
1669 Kammarherre hos konungen
1675 Major vid amiralitetet
1676 Amirallöjtnant (4 apr)
1676 Vice amiral (21 maj)
1676 Amiral och amiralitetsråd (6 jul)
1677 Chef för tredje eskadern i Henrik Horns flotta
1677 Befäl över tolv skepp i Kalmarsund (1-7 okt)
1678 Befäl över flottan mot Danmark (jun-okt)
1679 Amiralgenerallöjtnant (7 dec)
1680 Guvernör över Kalmar län med Blekinge
1681 Amiralgeneral (8 sept)
1681 Kunglig rådgivare (10 sept)
1682 President i amiralitetskollegium
1683 Generalguvernör över Kalmar län med Blekinge
1687 Greve (10 dec)

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-10-20 | Uppdaterad 2021-01-04

Samtida händelser 1641 - 1714
1645 Freden i Brömsebro
1649 Svenska Afrikanska kompaniet bildas
1650 90 % av svenskarna bor på landet
1650 Påbud på kyrkobesök på söndagar
1655-1660 X Gustav:s polska krig
1656-1661 Karl X Gustav ryska krig
1657-1658 Karl X Gustavs 1a danska krig
1658-1660 Karl X Gustavs 2a danska krig
1660 Karl X Gustav dör i Göteborg
1661 1:a sedlarna (Stockholm Banco)
1664 Karlshamn får stadsrättigheter
1665 Stora delar av Nyköping brinner
1666 Lunds universitet grundas
1668 Sveriges riksbank grundas
1669 23 st avrättas häxeri i Mora
1669 Kyrkobön mot trolldom införs
1670 6 st avrättas för häxeri i Kungälv
1673 En 5 år lång missväxtperiod börjar
1676 Skeppet Kronan förliser
1677 Kyrkobönen mot trolldom avskaffas
1680 Straffet för kyrkoslagsmål skärps
1682 Indelningsverket införs
1685 Kaffet kommer till Sverige
1687 Newton ger ut sin gravitationslag
1690 Kakao/choklad kommer till Sverige
1691 Sverige drabbas av missväxt
1693 Drottning Ulrika Elonora dör
1695 En svår missväxt drabbar Sverige
1697 Kung Karl XI dör
1697 Karl XII blir kung
1697 Stockholms slott brinner
1700-1721 Stora nordiska kriget pågår
1704 Sista häxavrättningen i Sverige
1707 Ramlösa Hälsobrunn invigs
1709 Slaget vid Poltava
1710 Ca 100 000 svenskar dör i pesten
1713 Kalabaliken i Bender

Källor
Böcker:
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsidor:
» runeberg.org
» adelsvapen.com
» riddarhuset.se
» runeberg.org
» stora bilden

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon