Hans Wachtmeister

Titel:
Greve, riksråd, amiralgeneral, grundläggare av Karlskrona
Adel/ätt:
Grevliga ätten Wachtmeister af Johannishus nr 25. Grevlig 1687
Levde:
1641 - 1714 (72 år)
Hans Wachtmeister

Historia:

Hans Wachtmeister föddes på julafton 1641 i Stockholm som son till riksrådet Hans Wachtmeister och friherrinnan Agnes Margareta von Helmstedt. Hans är bror till Axel Wachtmeister

Han fick en omsorgsfull uppfostran som avslutades med en utlandsresa tillsammans med brodern Axel. De reste till Rom och besökte drottning Kristina och fick på hennes bekostnad studera. Hon utsåg honom också till kammarherre.

Tjugofyra år gammal (1665) var han i England och gick med i engelska örlogsflottan och utkämpade flera sjöslag i kriget mot Holland. När han kom tillbaka till Sverige utnämndes han till kaptenlöjtnant vid överste Carl Gustaf Wrangels regemente, och samtidigt utsågs till kunglig kammarherre. Han befordrades 1675 till amiralitetskapten och deltog i kriget mellan Sverige och Danmark, där han utmärkte sig fördelaktig bland annat i slaget vid Lund och Kögebukt, vid återerövrandet av Blekinge, vid försvaret vid Öland med mera. Året därpå (1676) utnämndes han till viceamiral och amiral och efter detta till överamiral 1678, amiralgenerallöjtnant 1679 och amiralgeneral och kungligt råd 1681. Året efter blev han president i amiralitetskollegium, generalguvernör över Kalmar län, Öland och Blekinge 1683, dessa landsdelar hade han redan 1680 blivit guvernör över.

Fyrtiofyra år gammal (1685) gifte han sig med Sofia Lovisa von Ascheberg, dotter till fältmarskalken Rutger von Ascheberg. Han blev greve över Johannishus 1687. På Karl XI befallning grundade Wachtmeister Karlskrona stad och hamn och flyttade flottan hit från Stockholm. Han byggde även en kyrka, sjukhus, skolor i Karlskrona. Han ägnade de sista 34 åren av sitt livet åt flottan och örlogshamnen i Karlskrona. Wachtmeister dog den 15 februari 1714 i Stockholm, 72 år gammal.

Inlagd 2004-10-20 | Uppdaterad 2017-11-01
Händelser under Hans:s livstid
1645  Fred i Brömsebro.
1649  Svenska Afrikanska kompaniet bildas.
1650  90 procent av svenska folket bor på landet.
1650  Alla måste besöka kyrkan på söndagar.
1655-1660  X Gustav:s polska krig.
1656-1661  Karl X Gustav ryska krig.
1657-1658  Karl X Gustavs första danska krig.
1658-1660  Karl X Gustav andra danska krig.
1660  Karl X Gustav dör av feber i Göteborg.
1661  Stockholm Banco ger ut de första sedlarna.
1664  Karlshamn får stadsrättigheter.
1665  Hela Nyköping brinner upp på några timmar.
1666  Lunds universitet grundas.
1668  Sveriges riksbank grundas.
1669  23 kvinnor döms till döden för häxeri i Mora.
1669  Kyrkobön mot trolldom införs.
1670  Sex personer avrättas för häxeri i Kungälv.
1673  En 5 år lång missväxtperiod börjar.
1676  Skeppet Kronan förliser utanför Öland.
1677  Kyrkobönen mot trolldom avskaffas.
1680  Straffet för slagsmål vid kyrkobesök skärps.
1682  Indelningsverket införs.
1684  Kaffet kommer till Sverige.
1691  Sverige drabbas av missväxt.
1693  Drottning Ulrika Elonora dör, 36 år gammal.
1695  En svår missväxt drabbar Sverige.
1697  Kung Karl XI dör, och Karl XII blir kung.
1697  Stockholms slott brinner ner.
1700-1721  Stora nordiska kriget pågår.
1704  Sista avrättningen av en häxa i Sverige.
1709  Slaget vid Poltava.
1710  Ca 100 000 svenskar dör i pesten.
1713  Kalabaliken i Bender.

Källor