Gustav af Wasaborg

Levde: 1616-1653 (37 år)
Titel: Greve av Vasaborg, friherre. Utomäktenskaplig son till Gustav II Adolf
Adel/ätt: Grevliga ätten af Wasaborg. Friherrlig och grevlig 1646. Utdöd 1754
Far: Gustav II Adolf (1594-1632)
Mor: Margareta Slots (ca 1595-1669)

Gustav Gustavsson af Vasaborg

Biografi
Gustav Gustavsson af Vasaborg föddes den 24 april 1616 som utomäktenskaplig son till Gustav II Adolf (22) och Margareta Slots (ca 21).
Strax efter födseln lämnades Gustav bort till sin farbror, Karl Karlsson Gyllenhielm (42) som var en utomäktenskaplig son till Karl IX. Vid Gyllenhielm fick Gustav en ganska omsorgsfull uppfostran och undervisning.

Fjorton år gammal (1630) sändes han till skolan i Wittenberg där han samma år blev rector illustris. I november 1632, han var då sexton år gammal, stupade hans far Gustav II Adolf vid Lützen och två månader senare, i januari 1633, la han ner rektoratet och begav sig till den svenska armén där han samma år utnämndes till överste för ett livländskt kavalleriregemente och kommendant i Osnabrück i Tyskland. Hans fars sista vilja var att han skulle bli administratör av stiftet Osnabrück, vilket han blev 1634.

Med sitt regemente deltog han bland annat i slaget vid Nördlingen 1634. Tjugoett år gammal (1637) adlades han och fick då i donation Vibyholms kungsgård i Södermanland och Saaris gods i Finland. Efter Johan Banérs död i maj 1641 tvingades Gustav, som genom sitt häftiga temperament och läggning kommit ihop sig med sina officerare, att ta avsked ur krigstjänsten. Efter avskedet bosatte han sig i Osnabrück där han på nytt blev kommendant i februari 1643. I juli 1645 blev han guvernör i Estland. Redan följande år utnämndes han på samma gång både till friherre och greve med Vasaborg som grevskap samt inkallades några dagar senare i rådet där han tog inträde i september.
Drottning Kristina, som förövrigt var hans halvsyster, fick dock aldrig något förtroende för honom. Hon skall ha sagt följande om Gustav: 'Man kan icke uti viktiga värv använda den, som har svårt att tiga'.

I Westfaliska freden fick Gustav avstå stiftet Osnabrück, dock mot en betydlig ersättning och dessutom fick han av drottningen länet och staden Wildeshausen i Tyskland. Även om han inte stod på så god fot med drottningen så blev han ändå upphöjd till greve av Nystad 1646.
Efter Gyllenhielms död i mars 1650 sökte han det lediga riksamiralsämbetet men fick avslag både från drottningen och rådet. Förbittrad och upprörd över detta lämnade han då Sverige för alltid. Gustav skildras som en man med vackert yttre, livlig uppfattning samt redligt och oförskräckt sinnelag, men dessa goda egenskaper förstördes genom hetsighet samt pratsjuka och högfärd.

Familj
Gustav var gift med grevinnan Anna Sofia af Wied-Runkel. Med henne fick han två söner och tre döttrar där endast den äldsta och den yngsta blev vuxna:
* Kristina af Vasaborg (1644-1689)
* Gustav Adolf af Vasaborg (1653-1732)

Gustav dog 37 år gammal, den 25 oktober 1653, i Wildeshausen i Tyskland men begravdes i Riddarholmskyrkan i Stockholm.

dela sidan
  
Samtida händelser 1616 - 1653
1624  De första mynten i koppar präglas.
1628  Regalskeppet Vasa kantrar och sjunker.
1630  Sverige går med i Trettioåriga kriget.
1632  Gustav II Adolf stupar i slaget vid Lützen.
1636  Svenska postverket grundas.
1638  Kolonin Nya Sverige grundas i Nordamerika.
1643-1645  Torstenssons krig.
1645  Fred i Brömsebro.
1649  Svenska Afrikanska kompaniet bildas.
1650  90 procent av svenska folket bor på landet.
1650  Alla måste besöka kyrkan på söndagar.

Källor
Böcker:
Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsida:
» adelsvapen.com

Inlagd 2005-05-15 | Uppdaterad 2019-04-17