Yrken/titlar

Byggmästare
Svenska samt utländska byggmästare som arbetade i Sverige. Personerna är sorterade på födelseår