Franciscus Pahr

Levde: ?-1580
Titel: Byggmästare och arkitekt

Bild saknas

Biografi
Har ej hittat vilket årtal Franciscus Pahr föddes men han var verksam som byggmästare i Sverige från 1572. Han var med största sannolikhet bror till Johan Baptista Pahr, Christoffer Pahr och Dominicus Pahr och deras far var troligen byggmästaren Jakob Pahr som var från Milano men som var verksam i den historiska regionen Schlesien, som idag ingår i Polen, Tjeckien och Tyskland.

Byggmästare i Tyskland
Genom familjen Pahr kom den italienska och tyska renässansen till Sverige och Johan III:s byggnadskonst. Franciscus var tillsammans med sin bror Dominicus den mest betydande arkitekten av de fyra bröderna. På 1550-talet var han verksam vid slottsbygget i Brzeg (dåvarande Brieg) i Schlesien i Polen samt vid slottet Güstrow i Mecklenburg-Vorpommern i Tyskland där han var byggmästare från 1560-talet till 1565. Han ledde även befästningsarbeten vid Rostock och i Schwerin.

Uppsala slott
I Sverige var hans verksamhet koncentrerad till Uppsala där han ledde återuppförandet av Uppsala slott som brunnit 1572. Han fick också i uppdrag att "låte öve och läre en hop unge drengar". 1573-1574 var han byggmästare vid Stockholms slott efter att Anders Larsson Målare blivit för gammal och sjuk. Även vid Uppsala domkyrka, som även den skadats i branden 1572, var han verksam där han 1578 ledde arbetet på tornbygget.

Franciscus gick bort i augusti 1580 utan att ha hunnit slutföra sina byggnadsverk.

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2010-02-07 | Uppdaterad 2020-09-13

Samtida händelser ? - 1580
1568-1648 Nederländska frihetskriget
1569 Första statliga lotteriet (London)
1573 Henrik III blir kung i Polen
1574 Henrik III blir kung i Frankrike
1580 Spanska ridskolan i Wien grundas

Källor
Böcker:
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)
• Svenskt Biografiskt Lexikon (SBL 28)
• Svenskt Biografiskt Lexikon (SBL 1)

Hemsida:
» riksarkivet.se

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon