Dominicus Pahr

Levde: ?-1602
Titel: Byggmästare och arkitekt

Bild saknas

Biografi
Har ej hittat födelseårtalet för Dominicus men han var troligen yngste bror till Johan Baptista Pahr, Christoffer Pahr och Franciscus Pahr och deras far var av allt att döma byggmästaren Jakob Pahr som var från Milano men som var verksam i den historiska regionen Schlesien som idag ingår i Polen, Tjeckien och Tyskland.

Murmästare i Schwerin
År 1569 arbetade Dominicus som murmästare vid slottsbygget i Schwerin där hans bror Johan Baptista var byggnadsledare. När brodern 1572 reste till Sverige för att arbeta där blev Dominicus för en kortare period arbetsledare vid slottsbygget, innan han själv for till Sverige.

Man anser att Dominicus, tillsammans med sin bror Franciscus, var den främste arkitekten av släkten Pahr. Han bar ansvaret för Borgholms slottsbyggnad med befästning, han befäste Kalmar slott och ledde dess ombyggnad och dekorering samt befäste även Kalmar stad. Som byggmästare både i Kalmar och på Öland inkasserade han lön från båda tjänsterna.

Dominicus gick bort i Kalmar 1602 eller 1603.

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2010-02-07 | Uppdaterad 2020-09-13

Samtida händelser ? - 1602
1568-1648 Nederländska frihetskriget
1569 Första statliga lotteriet (London)
1573 Henrik III blir kung i Polen
1574 Henrik III blir kung i Frankrike
1580 Spanska ridskolan i Wien grundas
1584 Ivan den förskräcklige dör
1587 Skottlands drottning Maria avrättas
1589 Henrik III mördas
1592 Sigismund blir kung i Sverige
1595 25-årskriget slutar, freden i Teusina
1598-1613 'Den stora oredan' i Ryssland
1602 Holländska ostindiska co. bildas

Källor
Böcker:
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)
• Svenskt Biografiskt Lexikon (SBL 28)

Hemsida:
» riksarkivet.se

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon