Hans Fleming

Levde: ca 1545-1623 (ca 78 år)
Titel: Arkitekt, byggmästare, bildhuggare
Far: ?
Mor: Katherine Hansdotter

Bild saknas!

Biografi
Hans Fleming föddes troligen i Namur i Nederländerna, omkring 1545 som son till Katherine Jans (Hansdochter). Hans ursprungliga släktnamn var Man. Namnet Fleming tog han när han kom till Sverige, vilket skulle påvisa hans flamländska bakgrund.

I slutet av 1560-talet arbetade Fleming, tillsammans med Herkules Mida (Midouw) i Lübeck med ett stort skulpturarbete på rådhuset i staden. Sten till arbetet hämtades delvis från Gotland. Hela fasaden skulle smyckas och arbetet var inte klart förrän i september 1571.

Till Sverige
I början av 1570-talet kom Hans till Sverige. Möjligen kom han till landet tillsammans med arkitektfamiljen Pahr, det vill säga Johan Baptista Pahr, Franciscus Pahr och Dominicus Pahr. Slottsbrunnen vid Kalmar slott som uppfördes 1579-1581 har tillskrivits Fleming i samarbete med Dominicus Pahr.

Stegeborg
1583 anställdes Fleming av Johan III som byggmästare på Stegeborgs och Norrköpings slott, där Stegeborg under Flemings ledning förvandlades till ett renässansslott.

Från 1588 fick Fleming tillsyn över kronans byggnader i Östergötland, bland annat Norrbyhus, Bråborg, Linköping, Norrköping och Stegeborg.

Byggmästare
I augusti 1590 utsågs Fleming till byggmästare vid Vadstena slott efter att arkitekten Arendt de Roy gått bort i maj året före. Efter Arendts ritningar byggdes de båda rundlarna om, slottets västra del försågs med portal och trapptornet slutfördes (1596). Yttertaket, som brunnit 1598, återställdes och vallarna höjdes. I Vadstena ledde han även arbetet vid klosterkyrkan samt hospitalet. Han utförde 1595 ritningar till hertig Magnus gravmonument, samt flera gravmonument åt adeln.

Överbyggmästare
Omkring 1601 flyttade han från Vadstena till Jönköping där han ledde befästningsarbetena på slottet. 1605 fick han fullmakt som överbyggmästare för Vadstena, Jönköping samt Älvsborg, Gullberg och Nylöse vid Göta älvs nedre lopp. Hans jobb blev nu mer som en befästningskonst, en blandning av slott och fästning.

Jönköping
Efter att hela Jönköping brunnit ned 1612 gjorde han 1613 ritningar till en ny stad som godkändes av Gustav II Adolf. 1613-1618 uppfördes under hans ledning Johannisborg norr om Norrköping. Man tror även att han var delaktig i västlängan på Visingsborg samt Brahekyrkan på Visingsö.

Kalmar slott
Från 1617 var han bosatt i Kalmar där han ledde befästningsarbetena på Kalmar slott samt även vid Borgholm. Han deltog även i uppförandet av Stockholms slotts kanslihusflygel 1619-1621. Senare arbetade han även på Linköpings samt Bråborg slott och Linköpings domkyrka där han ledde reparationer och ombyggnader.

Fleming uppskattades högt för sitt arbete i Sverige och fick flera förläningar, bland annat två gårdar i Småland, i Rogberga- samt Ljungarums socken.

Äktenskap 1
Fleming var gift med Dorthi som troligen var från Nederländerna eller Tyskland. Hon dog 1603 i Jönköping.

Äktenskap 2
Andra gången var han gift med Ingeborg från Jönköping.

Hans Fleming (ca 78) gick bort i Kalmar, dock hittar jag olika dödsdatum, bland annat 28 december 1622 samt 1623.

År Verk/delaktig
1560-talet Stenhuggare i Lübeck
1580-talet Byggmästare och arkitekt i svensk tjänst
1583 Stegeborgs slott
1583 Norrköpings slott
1588 Tillsyn över kronans byggnader i Östergötland
1590 Byggmästare vid Vadstena slott
1595 Ritningar till Magnus gravmonument
1601-1617 Befästningsarbetena på Jönköpings slott
1605 Nya staden vid Hisingen
1613 Ritningar till den nya Jönköping
1613-1618 Ledde arbetet vid Johannisborgs slott
1617-1619 Befästningsarbeten på Kalmar och Borgholm slott
1619-1621 Stockholms slotts kanslihusflygel
Arbeten vid Linköpings slott
Arbeten vid Bråborg slott
Reparationer och ombyggnader vid Linköpings domkyrka

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2019-08-01 | Uppdaterad 2021-01-04

Samtida händelser 1545 - 1623
1549 Uppsala slott börjar byggas
1551 Drottning Margareta dör
1554-1557 Stora ryska kriget
1559 Vadstenabullret
1560 Gustav Vasa dör
1560 Erik XIV blir kung
1563-1570 Nordiska sjuårskriget
1564 Ronneby blodbad
1567 Sturemorden
1568 Erik XIV blir avsatt
1568 Johan III blir ny kung
1570-1595 Tjugofemårskriget
1577 Erik XIV dör på Örbyhus slott
1583 Mariestad får stadsprivilegier
1584 Karlstad får stadsprivilegier
1588 En pestepidemi härjar i Stockholm
1591 Sveriges första bokhandel öppnar
1592 Johan III dör
1595 Freden i Teusina
1596 Svår missväxt drabbar Sverige
1598-1599 Kriget mot Sigismund
1599 Sigismund avsätts
1600 Linköpings blodbad
1600-1629 Andra Polska kriget
1604 Karl IX blir kung
1611 Karl IX dör
1611 Gustaf II Adolf blir kung
1611-1613 Kalmarkriget
1614 Svea Hovrätt inrättas i Stockholm
1619 Halmstads slott är färdigbyggt
1621 Luleå, Piteå och Sundsvall grundas
1623 Västerås gymnasium grundas

Källor
Böcker:
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsidor:
» riksarkivet.se

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon