Herkules Mida (Midouw)

Levde: ?-1602
Titel: Arkitekt och bildhuggare

Bild saknas

Biografi
Jag har inte lyckats hitta vilket årtal Herkules Mida även Claus Midow (Midouw) föddes men han var i alla fall arkitekt och bildhuggare och verksam i Sverige 1580-1596. Troligen var han son till Nicolaus Midow som var från Antwerpen, Belgien, som utbildade sin son Herkules till bildhuggare.

Under första delen av 1570-talet arbetade Herkules som bildhuggare i Lübeck och omkring år 1575 flyttade han till Danmark där han åt Albert Oxe uppförde slottet Nielstrup på Lolland.

Arbeten i Sverige
År 1580 gick Herkules över till att arbeta för hertig Karl (senare Karl IX). Frånsett ett besök i Danmark 1581 och en resa till Tyskland 1584 stannade han i hertig Karls tjänst till 1596. Midas viktigaste uppgift var att som efterträdare till Christoffer Pahr utföra om- och tillbyggnader samt inredningar för Nyköpingshus. Under hans ledning fullbordades längorna kring borggården då de bägge hörntornen byggdes och bebyggelsen kring förborgen uppfördes. (Nyköpingshus brann dock ned 1665).

I Strängnäs domkyrka utförde han 1585 ett litet gravmonument över hertig Karls avlidna barn (numera förstört) samt ett större gravmonument över Karls hustru Maria av Pfalz. Han var även verksam på Örebro slott samt på Gripsholms slott.

Herkules gick bort i Güstrow, Tyskland 1602.

År Verk/delaktig (urval)
ca 1575 Slottet Nielstrup på Lolland
1575 Eilert Grubbes gravkapell vid Kongsteds kyrka (Danmark)
1576 Epitafiet över Erik och Sidsel Oxe i Århus domkyrka (Danmark)
1577 Altaruppsats i Lunds domkyrka
1585 Mindre gravmonument i Strängnäs kyrka
Om- och tillbyggnader på Nyköpingshus
Större gravmonument i Strängnäs kyrka

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2010-01-24 | Uppdaterad 2020-09-13

Samtida händelser ? - 1602
1568-1648 Nederländska frihetskriget
1569 Första statliga lotteriet (London)
1573 Henrik III blir kung i Polen
1574 Henrik III blir kung i Frankrike
1580 Spanska ridskolan i Wien grundas
1584 Ivan den förskräcklige dör
1587 Skottlands drottning Maria avrättas
1589 Henrik III mördas
1592 Sigismund blir kung i Sverige
1595 25-årskriget slutar, freden i Teusina
1598-1613 'Den stora oredan' i Ryssland
1602 Holländska ostindiska co. bildas

Källor
Böcker:
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsida:
» denstoredanske.dk
» Claus Midow

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon