Herkules Mida (Midouw)

Levde: ?-1602
Titel: Arkitekt och bildhuggare

Bild saknas

Biografi
Jag har inte lyckats hitta vilket årtal Herkules Mida även Claus Midow (Midouw) föddes men han var i alla fall arkitekt och bildhuggare och verksam i Sverige 1580-1596. Troligen var han son till Nicolaus Midow som var från Antwerpen, Belgien, som utbildade sin son Herkules till bildhuggare.

Under första delen av 1570-talet arbetade Herkules som bildhuggare i Lübeck och omkring år 1575 flyttade han till Danmark där han åt Albert Oxe uppförde slottet Nielstrup på Lolland.

År 1580 gick Herkules över till att arbeta för hertig Karl (senare Karl IX). Frånsett ett besök i Danmark 1581 och en resa till Tyskland 1584 stannade han i hertig Karls tjänst till 1596. Midas viktigaste uppgift var att som efterträdare till Christoffer Pahr utföra om- och tillbyggnader samt inredningar för Nyköpingshus. Under hans ledning fullbordades längorna kring borggården då de bägge hörntornen byggdes och bebyggelsen kring förborgen uppfördes. (Nyköpingshus brann dock ned 1665).

I Strängnäs domkyrka utförde han 1585 ett litet gravmonument över hertig Karls avlidna barn (numera förstört) samt ett större gravmonument över Karls hustru Maria av Pfalz. Han var även verksam på Örebro slott samt på Gripsholms slott.
Herkules gick bort i Güstrow, Tyskland 1602.
Nyköpingshus Holckenhavn, Danmark Örebro slott Gripsholms
År Verk/delaktig (urval)
ca 1575 Slottet Nielstrup på Lolland
1575 Eilert Grubbes gravkapell vid Kongsteds kyrka (Danmark)
1576 Epitafiet över Erik och Sidsel Oxe i Århus domkyrka (Danmark)
1577 Altaruppsats i Lunds domkyrka
1585 Mindre gravmonument i Strängnäs kyrka
Om- och tillbyggnader på Nyköpingshus
Större gravmonument i Strängnäs kyrka

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2010-01-24 | Uppdaterad 2019-06-23
Samtida händelser ? - 1602
1568-1592  Johan III är svensk kung.
1583  Mariestad får stadsprivilegier.
1584  Karlstad får stadsprivilegier.
1588  En pestepidemi härjar i Stockholm.
1591 Sveriges första bokhande
1592  Johan III dör.
1595  Freden i Teusina
1596  Svår missväxt drabbar Sverige.

Källor
dela sidan
Böcker:
Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsida:
» denstoredanske.dk
» Claus Midow

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon