Caspar van Panten

Levde: ?-1630
Titel: Arkitekt och bildhuggare

Bild saknas!

Biografi
Caspar van Panten (även Casper, Kasper) föddes i Amsterdam, årtal dock okänt.

Caspar van Panten var borgare i Amsterdam där han arbetade som arkitekt och bildhuggare.

Till Sverige 1620
År 1620 dyker Caspar upp i Sverige där han arbetar för hertig Karl Filip som ledare för dennes byggnadsarbeten. Av bevarade räkningar framgår det att han varit med och byggt fjärde längan på Eskilstuna slott 1620-1621. Till Eskilstuna slott inkallade han också flera hantverkare från Holland.

Arkitekt
Efter att Karl Filip (20) avlidit fick Caspar tjänst hos Gustav II Adolf som: 'arkitekt och byggmästare icke allenast på Stockholm slott utan på andre orter som K M:t behager'. Han skulle även ha överinseende över alla slags hantverkare och svara för undervisning inom byggnads- och hantverksamheten.

Avtal med kungen
1624 slöt Caspar ett avtal med kungen om att uppföra en ny länga vid Smedjegården vid slottet i Stockholm. För de kommande stora arbetena reste van Panten till Holland (1624) för att engagera hantverkare samt köpa redskap och verktyg. På våren anlände därför en grupp på 42 personer från Holland, bestående av konstnärer, hantverksmästare och deras familjer.

Åren 1626-1627 förestod Caspar byggarbetena då Bollhuset uppfördes vid Slottsbacken. Det var en stor hallbyggnad avsedd för bollspel. Under slutet av 1600-talet inreddes den till teater istället och 1792 revs huset.

Hösten 1626 påbörjades en stor ombyggnad av Stockholms slott Tre Kronor. Bland annat uppfördes ett rum för drottningen och en ny rikt smyckad tornliknande byggnad. Han ansvarade även för ritningar till inredningen i drottningens våning, slottskyrkan och andra lokaler inom slottet.

Arbetena med stallbyggnaden som ritats redan 1622 kom igång 1627 med uppförandet av västra flygellängan. När van Panten avled hastigt våren 1630 var längan ännu inte färdig, fast bygget fortsattes, dock inte helt efter hans ritningar.

Tio år i Sverige
Caspar van Paltens tioåriga tid i Sverige var omfattande men nästan allt han skapade är idag borta eller förändrat. Redan på 1660-talet kom nya stilideal vilket ledde till rivningar och förändringar av äldre byggnader som även drabbade van Pantens verk. van Panten var dock den första som både kallades – och själv kallade sig för arkitekt och som även i modern mening arbetade som arkitekt och byggnadsledare.

Caspar van Panten dog hastig på våren 1630. Han var gift men har ej hittat med vem. Troligen var stenhuggaren Herman Caspersson som arbetade vid slottsbygget en son till Caspar.

År Händelse/titel
1617-1620 Arkitekt och bildhuggare i Amsterdam
1620-1622 I tjänst hos hertig Karl Filip
1622-1625 I tjänst hos änkedrottning Kristina
1622-1630 Kunglig arkitekt och bildhuggare hos Gustav II Adolf

Verk eller delaktig (urval)
Kanslilängan, den Östra längan på gamla slottet, Tre Kronor
Huvuddelen av Uppsala slott
Fjärde längan på Eskilstuna slott (1620-1621)
Gustavianum vid Uppsala universitet (1622-1623)
Tullstaket, tullportar och tullhus kring Stockholm
Beridarebanan (rännarebanan) vid Hötorget, Stockholm
Arkitekt och ledare vid uppförandet av Vibyholms slott (1622-1626)
Ny länga vid Smedjegården, Stockholms slott
Reparationer av stadsportarna på Helgeandsholmen, Stockholm (1624)
Reparation av Svartsjö slott, Uppland
Förslag till vissa arbeten på Uppsala slott
Bollhuset (stora bollhuset) (1626-1627)

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2007-07-17 | Uppdaterad 2021-01-04

Samtida händelser ? - 1630
1602 Holländska ostindiska co. bildas
1605 Krutkonspirationen i London
1608 Fransmännen grundlägger Quebec
1610 Ludvig XIII blir fransk kung
1615-1635 5000 häxor bränns i Frankrike
1618-1648 Trettioåriga kriget
1627-1629 200 häxor bränns i Tyskland

Källor
Böcker:
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)
• Svenskt Biografiskt Lexikon (SBL 28)
• Stora boken om Södermanlands slott och herremansgårdar

Hemsidor:
» riksarkivet.se

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon