Magnus Stenbock

Levde: 1665-1717 (51 år)
Titel: Generalguvernör över Skåne, fältmarskalk 1712
Adel/ätt: Grevliga ätten Stenbock. Gammal frälsesläkt. Friherrlig 1561. Grevlig 1651
Far: Gustav Otto Stenbock (1614-1685)
Mor: Kristina Katarina De la Gardie (1632-1704)

Magnus Stenbock - målad av Georg Engelhard Schröder

Biografi
Magnus Stenbock föddes mest troligt den 12 maj 1665 (årtal 1664 förekommer också i vissa källor) i Stockholm som son till Gustav Otto Stenbock (49) och Kristina Katarina De la Gardie (31) som var dotter till Jacob De la Gardie.

Ungdomstiden
Som fjortonåring (1678) blev Magnus student i Uppsala, och efter detta, vid nitton års ålder reste han utomlands för att söka utländsk krigstjänst. Han blev fänrik i Hollands armé och han uppehöll sig i Paris och Holland till 1687, då han gick i svensk tjänst och utnämndes till kapten. Redan som tjugofyraåring (1688) blev han major i Nils Bielkes regemente, 1699 chef för Kalmar regemente och 1700 chef för Dalaregementet. Vid nordiska krigets utbrott följde han med Karl XII i fält som överste för Dalaregementet.

Äktenskap & barn
23 mars 1690 gifte Magnus (24) sig med Eva Magdalena Oxenstierna af Korsholm och Wasa (19) som var dotter till Bengt Oxenstierna och de fick barnen:
1) Gustaf Otto (1691-1692) († 1 år)
2) Ulrika Magdalena (1692-1715)
3) Bengt Ludvig (1694-1737)
4) Fredrik Magnus (1696-1745)
5) Carl (1701-1746)
6) Erik (1706-)
7) Johan (1708-)
8) Eva Charlotta Juliana (1710-1785)
9) Gustaf Leonhard (1711-1758)

Eva Magdalena Oxenstierna
Eva Magdalena
(1671-1722)

Många slag
Stenbock deltog i många olika slag, till exempel:
• Landstigningen på Själland
• Slaget vid Narva
• Slaget vid Kliszów 1702
• Erövringen av Krakau
• Slaget vid Pultusk

Slaget vid Helsingborg 1710
Magnus ledde även det svenska krigskommissariet såsom generaldirektör under Karl XII:s krig mellan åren 1702-1707. Han befordrades till generallöjtnant 1704, general 1705 och även generalguvernör i Skåne. Den 28 februari 1710 ledde han den karolinska armén till seger i slaget vid Helsingborg med 6 000 ryttare, en del av dem i träskor, och med 8 000 fotknektar i vadmalströjor och skinnpälsar anföll han den danska 15 000 man starka hären och tvang den att dra sig tillbaka. Han blev efter det fältmarskalk, kunglig rådgivare och generalguvernör över Skåne, Halland och Blekinge.

Magnus Stenbock, målad av Swartz
Magnus, målad av Johan David Swartz

Tillfångatagen 1713
Magnus deltog också i kapitulationen i Tönningen den 6 maj 1713 och blev där tillfångatagen tillsammans med sin armé. Han behandlades emellertid bra i början av sin fångenskap och man kunde till och med se honom vid hovet. Men som tiden gick och den danske kungen Fredrik IV vägrade att lämna ut honom fastän lösensumman blivit utbetald planerade han att rymma. Detta upptäcktes och han blev då insatt i ett rum på borgen där golvet utgjordes av några tunna plankor som lagts över en vattenpöl.

Brev till kungen
Efter två år och nio månader i fängelset, den 26 februari 1716 skrev Magnus följande brev till kung Fredrik IV: (gammal stavning)
Mitt fängelse är mig vida svårare än döden själv, och jag sitter här som en slaf, liksom instängd i en bur och utesluten från allt umgänge, ja äfven kristlig hjälp mot min af Gud tillskickade sjuklighet, sedan 15 månader innesluten öfver en källare med ruttnande vatten och utan att komma till den ringaste motion…Min kropp är redan på grund af källarens stinkande dunster så förstörd, att utan ett gudomligt under kan jag ej göra mig någon förhoppning, äfven om eders K. M:t näst Gud lämnar mig lifvet, att jag under mina återstående dagar skall öfvervinna det redan insupna giftet, utan måste såsom krympling tillbringa resten af mitt lif….

Dog i fångenskap
'För Jesu blodiga sårs skull' ber han kung Fredrik att snart göra ett nådigt slut på hans elände eller lindra det. Men förgäves brevet hjälpte inte och Fredrik IV visade ingen nåd.
Efter tre år och nio månader i fängelse dog Magnus (51) den 23 februari 1717 på Frederikshavns kastell.

Kuriosa
Tre och ett halvt år efter hans död begravdes Magnus i den grevliga Oxenstiernska graven i Uppsala domkyrka.

År Titel/händelse (urval)
1678 Inskriven vid Uppsala universitet
1683 Fänrik vid Gustaf Carlssons infanteriregemente i holländsk tjänst
1684 Fänrik vid Gustaf Carlssons infan-terireg
1687 Fänrik vid prinsen-ståthållarens livgarde till fot (mars-sept)
1687 Kapten vid garnisonsregemente i Stade
1688 Major vid Nils Bielkes infanteriregemente
1690 Brigadmajor
1690-1697 Överstelöjtn vid garnisonsregementet i Stade
1693 Generaladjutant i kejserlig tjänst hos markgreve Ludvig Vilhelm av Baden
1693 Överste i kejserlig tjänst
1697 Överste för garnisonsregementet i Wismar
1697 Kommendant för garnisonsregementet i Wismar
1699 Överste för Kalmar regemente
1700-1706 Överste för Dalregemente
1700-1704 Generalmajor av infanteriet
1701 Generalinspektör över exercisen vid infanteriet
1702 Kommendant i Krakow (aug-okt)
1702-1706 Direktör för generalkrigskommissariatet
1703-1706 Chef för värvat dragonregemente
1704-1705 Generallöjtnant av infanteriet
1705-1713 General av infanteriet
1705-1711 Guvernör i Skåne (tillträdde juni 1707)
1708-1709 Ordförande i skånska kommissionen
1710-1717 Kunglig råd (från aug)
1713-1717 Fältmarskalk (maj)

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-10-25 | Uppdaterad 2021-01-09

Samtida händelser 1665 - 1717
1669 23 st avrättas häxeri i Mora
1669 Kyrkobön mot trolldom införs
1670 6 st avrättas för häxeri i Kungälv
1673 En 5 år lång missväxtperiod börjar
1676 Skeppet Kronan förliser
1677 Kyrkobönen mot trolldom avskaffas
1680 Straffet för kyrkoslagsmål skärps
1682 Indelningsverket införs
1685 Kaffet kommer till Sverige
1687 Newton ger ut sin gravitationslag
1690 Kakao/choklad kommer till Sverige
1691 Sverige drabbas av missväxt
1693 Drottning Ulrika Elonora dör
1695 En svår missväxt drabbar Sverige
1697 Kung Karl XI dör
1697 Karl XII blir kung
1697 Stockholms slott brinner
1700-1721 Stora nordiska kriget pågår
1704 Sista häxavrättningen i Sverige
1707 Ramlösa Hälsobrunn invigs
1709 Slaget vid Poltava
1710 Ca 100 000 svenskar dör i pesten
1713 Kalabaliken i Bender
1715 Nödmynt börjar tillverkas

Källor
Böcker:
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)
• Sveriges fältmarskalker (Rosander)
• Svenska slagfält (Ericson, Hårdstedt, Iko, Sjöblom, Åselius)
• Svenska krig 1521-1814 (Sundberg)

Hemsida:
» riksarkivet
» geni.com
» adelsvapen.com
» stora bilden

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon