Carl Magnus Stuart

Titel:
Generalguvernör över Kurland, fortifikationsofficer
Adel/ätt:
Friherrliga ätten Stuart nr 111. Friherrlig 1703-11-20. Utdöd 1742
Levde:
1650 - 1705 (55 år)
Carl Magnus Stuart

Historia:

Carl Magnus Stuart föddes i Sverige (oklart vart) omkring år 1650 som son till kammarherren David Stuart och Britta Nilsdotter Lillieram.

Vid arton års ålder tog han tjänst som båtsman men övergav snart sjöyrket och gick in som pikenerare vid det engelska gardet.
Efter två år i London kom han tillbaka till Sverige och fick anställning som hovjunkare vid Karl XI:s hov.

Eftersom han var duktig att rita upptogs han i Erik Dahlbergs skola och utnämndes till löjtnant i fortifikationen 1675 samt till kapten året därpå. Han blev en av Dahlbergs pålitligaste medhjälpare och fick en mängd uppdrag.

Trettiotvå år gammal (1682) befordrades han till generalkvartersmästarelöjtnant, och 1685 åkte han utomlands för fortifikationsstudier, då han samtidigt bevistade under en tid fälttåget i Ungern mot turkarna.
Väl hemma igen, 1687, undervisade han prins Karl (senare Karl XII) i fortifikationsväsendet, och var samtidigt prinsens kammarherre. Året därpå (1688) gifte han sig med Margareta Funck. 1697 blev han generalkvartermästare, och som detta verkställde han fästningsverken i Pommern, Bremen, Karelen Ingermanland och Livland.

Av Karl XII fick han år 1700 uppdraget att leda landstigningen på Själland. Här sårades han av ett skott men fortsatte ändå att visa var de svenska skeppen borde lägga till längst kusten. Först när detta var klart for han till Malmö för att se över sin skottskada. Han blev efter detta befordrad till generalmajor.
Följande året ledde han den ärofulla övergången till Düna. När hans vacklande hälsa inte tillät honom att följa med kungen, stannade han såsom guvernör i Kurland.
År 1703 blev han generallöjtnant och upphöjdes också till friherre, och fick efter att Dahlberg avlidit ta över hans post som högsta direktör för fortifikationen. Han dog den 6 december 1705 i Stockholm, 55 år gammal.

Inlagd 2004-10-23 | Uppdaterad 2017-10-25
Händelser under Carl Magnus:s livstid
1655-1660  X Gustav:s polska krig.
1656-1661  Karl X Gustav ryska krig.
1657-1658  Karl X Gustavs första danska krig.
1658-1660  Karl X Gustav andra danska krig.
1660  Karl X Gustav dör av feber i Göteborg.
1661  Stockholm Banco ger ut de första sedlarna.
1664  Karlshamn får stadsrättigheter.
1665  Hela Nyköping brinner upp på några timmar.
1666  Lunds universitet grundas.
1668  Sveriges riksbank grundas.
1669  23 kvinnor döms till döden för häxeri i Mora.
1669  Kyrkobön mot trolldom införs.
1670  Sex personer avrättas för häxeri i Kungälv.
1673  En 5 år lång missväxtperiod börjar.
1676  Skeppet Kronan förliser utanför Öland.
1677  Kyrkobönen mot trolldom avskaffas.
1680  Straffet för slagsmål vid kyrkobesök skärps.
1682  Indelningsverket införs.
1685  Kaffet kommer till Sverige.
1686  Lag om förhör om Catechismi lära.
1690  Kakao/choklad kommer till Sverige.
1691  Sverige drabbas av missväxt.
1692  Gymnasiet i kalmar grundas.
1693  Drottning Ulrika Elonora dör, 36 år gammal.
1695  En svår missväxt drabbar Sverige.
1697  Kung Karl XI dör, och Karl XII blir kung.
1697  Stockholms slott brinner ner.
1700-1721  Stora nordiska kriget pågår.
1704  Sista avrättningen av en häxa i Sverige.

Källor