Carl Magnus Stuart

Levde: 1650-1705 (55 år)
Titel: Generalguvernör över Kurland, fortifikationsofficer
Adel/ätt: Friherrliga ätten Stuart. Friherrlig 1703. Utdöd 1742
Far: David Stuart (1595-1657)
Mor: Britta Beata Nilsdotter Lillieram (1610-1683)

Carl Magnus Stuart

Biografi
Carl Magnus Stuart föddes i Sverige (oklart vart) omkring år 1650 som son till kammarherren David Stuart (55) och Britta Nilsdotter Lillieram (40).

Utbildning
Vid arton års ålder tog han tjänst som båtsman men övergav snart sjöyrket och gick in som pikenerare vid det engelska gardet. Efter två år i London kom han tillbaka till Sverige och fick anställning som hovjunkare vid Karl XI:s hov.

Löjtnant i fortifikationen
Eftersom han var duktig att rita upptogs han i Erik Dahlbergs skola och utnämndes till löjtnant i fortifikationen 1675 samt till kapten året därpå. Han blev en av Dahlbergs pålitligaste medhjälpare och fick en mängd uppdrag.

Trettiotvå år gammal (1682) befordrades han till generalkvartersmästarelöjtnant, och 1685 åkte han utomlands för fortifikationsstudier, då han samtidigt bevistade under en tid fälttåget i Ungern mot turkarna.

Prinsens kammarherre
När han kom hem till Sverige 1687 igen undervisade han prins Karl (senare Karl XII) i fortifikationsväsendet och var samtidigt prinsens kammarherre. 1697 blev han generalkvartermästare och som detta verkställde han fästningsverken i Pommern, Bremen, Karelen Ingermanland och Livland.

Av Karl XII fick han år 1700 uppdraget att leda landstigningen på Själland. Här sårades han av ett skott men fortsatte ändå att visa var de svenska skeppen borde lägga till längst kusten. Först när detta var klart for han till Malmö för att se över sin skottskada. Han blev efter detta befordrad till generalmajor.

Året därpå ledde han den ärofulla övergången till Düna. När hans vacklande hälsa inte tillät honom att följa med kungen stannade han såsom guvernör i Kurland.

Generallöjtnant & friherre 1703
År 1703 blev han generallöjtnant och upphöjdes också till friherre och fick efter att Dahlberg avlidit ta över hans post som högsta direktör för fortifikationen.

Äktenskap
Den 24 april 1688 gifte Stuart sig i Stockholm med Margaretha Funck och de fick barnen:
1) Ulrika Eleonora (1689-1736)
2) Elisabet (1691-~1756)
3) Carl (-1742)
4) Johan

Stuart (55) gick bort den 6 december 1705 i Stockholm.

År Titel/händelse
1671 Hovjunkare
1682-1695 Generalkvartermästerlöjtnant
1689-1695 Kammarherre
1695-1705 Generalkvartermästare
1700-1703 Generalmajor av infanteriet
1702-1705 Guvernör över Kurland
1703-1705 Generallöjtnant av infanteriet
1703-1705 Friherre

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-10-23 | Uppdaterad 2021-01-03

Samtida händelser 1650 - 1705
1655-1660 X Gustav:s polska krig
1656-1661 Karl X Gustav ryska krig
1657-1658 Karl X Gustavs 1a danska krig
1658-1660 Karl X Gustavs 2a danska krig
1660 Karl X Gustav dör i Göteborg
1661 1:a sedlarna (Stockholm Banco)
1664 Karlshamn får stadsrättigheter
1665 Stora delar av Nyköping brinner
1666 Lunds universitet grundas
1668 Sveriges riksbank grundas
1669 23 st avrättas häxeri i Mora
1669 Kyrkobön mot trolldom införs
1670 6 st avrättas för häxeri i Kungälv
1673 En 5 år lång missväxtperiod börjar
1676 Skeppet Kronan förliser
1677 Kyrkobönen mot trolldom avskaffas
1680 Straffet för kyrkoslagsmål skärps
1682 Indelningsverket införs
1685 Kaffet kommer till Sverige
1687 Newton ger ut sin gravitationslag
1690 Kakao/choklad kommer till Sverige
1691 Sverige drabbas av missväxt
1693 Drottning Ulrika Elonora dör
1695 En svår missväxt drabbar Sverige
1697 Kung Karl XI dör
1697 Karl XII blir kung
1697 Stockholms slott brinner
1700-1721 Stora nordiska kriget pågår
1704 Sista häxavrättningen i Sverige

Källor
Böcker:
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsidor:
» riksarkivet.se
» adelsvapen.com
» runeberg.org
» stora bilden

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon