Freden i Fontainebleau 1679

Fredsavtal slöts: 23 augusti 1679
Fred efter: Karl XI:s krig (1674 - 1679)
Svensk regent: Karl XI
Utländsk regent: Kristian V (Danmark)

Fakta
Lördagen den 23 augusti 1679 slöts freden på slottet Fontainebleau i Frankrike mellan Sverige och Danmark. Kriget mellan länderna startade den 2 september 1675 och hade således pågått i knappt fyra år. Freden var bara en av sex freder som blev resultatet av det så kallade Karl XI:s krig (ibland även kallat "skånska kriget"), som Sverige blev indraget i på Frankrikes sida för att uppfylla sina traktatsförpliktelser mot Frankrike.

Förhandlingarna inleddes i Lund, som med tre mils omkrets förklarades vara neutral mark. Svenska förhandlare var riksrådet Johan Gyllenstierna (44) och hovkansler Frans Joel Örnestedt (55) och Danmark hade sänt greven Anton af Aldenburg, Jens Juel (en bror till danska överbefälhavaren Nils Juel) och Conrad Bierman-Ehrenschild (59).

Den 26 juni lämnade både Danmark och Sverige sina fredsanbud. När parterna inte kunde komma överens tappade Frankrikes kung, som ju var allierad med Sverige, tålamodet och slöt fred för Sveriges räkning med Danmark den 22 augusti i Fontainebleau – utan svensk inblandning. Avtalet undertecknades den 23 augusti.

Fredsvillkor
Sverige skall ha tillbaka all mark som danskarna ockuperat under kriget
En särskild nämnd skall utses som tar reda på hur missbruket av den svenska tullfriheten i Bälten och Öresund kan undvikas

Freden i Lund
För att uppehålla skenet av att Sverige var ett självständigt land hade man förhandlingar i Lund och natten mellan den 26 och 27 september skrev man under ett nytt fredsavtal mellan Sverige och Danmark. Villkoren där var i stort sett samma som man ingått i Fontainebleau månaden innan.

Kommentar
I ett särskilt tillägg kom Ludvig XIV överens med Danmark att hertigen av Holstein skulle få tillbaka allt som han förlorat under kriget.

Källor
Böcker:
• Svenska freder & stillestånd 1249-1814 (Sundberg)
• Svenska krig 1521-1814 (Sundberg)

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2008-06-17 | Uppdaterad 2019-02-27