Niels Juel

Levde: 1629-1697 (67 år)
Titel: Dansk överbefälhavare
Far: Erik Juel (1591-1657)
Mor: Sophie Clausdatter Sehested (1594-1658)

Niels Juel

Biografi
Niels Juel föddes den 8 maj 1629 i Kristiania (nu Oslo) som son till landsdomaren och riksrådet Erik Juel (38) och Sophie Clausdatter Sehested (35).

Uppväxt
Juel föddes i Kristiania i Norge dit hans danska mor hade flytt när den svenske armén med Lennart Torstenson i spetsen bröt in i Jylland. Efter fredsavtalet kom Juel tillbaka till Danmark och sin fars gård N

Page
Vid fjorton års ålder började han som page hos prins Fredrik som då var ärkebiskop i Bremen och följde med honom till Danmark 1648 då prinsen blev kung Fredrik III. 1649 reste Juel till Frankrike och 1650 till Holland, där han ägnade sig åt sjökrigstjänst och skeppsbyggeri.

Amiral
Han tjänstgjorde under Hollands krig mot England 1652-1653 och även på deras expedition mot afrikanska sjörövare åren 1654-1655. Året därpå var han åter tillbaka i Danmark och blev följande året utnämnd till amiral på Holmen, det vill säga ledare av flottans nybyggnader och utrustning. Juel var med i kriget mot Sverige och den 13-14 september 1657 förde han den ena eskadern i sjöslaget mot Falsterbo och under Köpenhamns belägring 1658-1659 ledde han försvaret mot sjösidan.

Vicepresident i amiralitetet
1662 blev Juel vicepresident i amiralitetet men blev vid utnämningen av president 1663 förbigången av Kort Adelaer. Möjligen kan detta bero på att Juel tillhörde den gamla adeln mot vilken kungen hyste misstroende.

Överbefälhavare
Juel slogs mot svenskarna i Karl XI:s krig där han var överbefälhavare och han var med och intog Gotland den 1 maj och 25-26 i samma månad kämpade han mot den svenska flottan mellan Rügen och skånska kusten. Den 1 juni 1676 vann han tillsammans med den holländska amiralen Tromp en seger över svenskarna vid Ölands södra udde och besatte därefter Ystad. Vid Mön, den 1 juni 1677 vann han ensam en ny seger och en månad senare i Kögebukten den stoltaste seger Danskarna någonsin vunnit. Han blev på grund av detta upphöjd till Generalamirallöjtnant och en präktig medalj slogs till hans ära. 1678 blev han den danska flottans verklige chef och 1683 president för amiralitetet och två år senare inrättade han varvet Nyholm. Juel kan med rätta nämnas som danska flottans grundläggare.

Äktenskap & barn
År 1661 gifte Juel (32) sig med Margarete Ulfeldt (20) och de fick barnen:
1) Sophie (1664-1722)
2) Knud (1665-1709)
3) Vibeke (1672-1735)

Juel (67) gick bort den 8 april 1697 och begravdes i Holmens kyrka i Köpenhamn.

År Titel/händelse (urval)
1657 Amiral
1658-1659 Förde befälet under det så kallade 'krabbe-kriget' (efter Iver Krabbe)
1675-1679 Överbefälhavare för den danska flottan under skånska kriget
1683-1696 President för amiralitetet

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-10-19 | Uppdaterad 2021-01-08

Samtida händelser 1629 - 1697
1632 Vladislav IV blir kung i Polen
1636 Harvard i Cambridge grundas
1642 Bibeln utges i sin helhet på finska
1649 Englands kung, Karl I avrättas
1652 Första kaffehuset i London öppnar
1656 Huygens tar patent på pendeluret
1657 Leopold I blir kung i Österrike
1660 Karl XI blir svensk kung
1660 Karl II blir kung i England
1666 London härjas av en stor brand
1669 Rembrandt dör
1673 Författaren Molière dör
1675 Danmark förklarar Sverige krig
1688-1697 "Nioårskriget pågår"
1697 August II blir kung i Polen

Källor

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon