1:a Bremiska kriget

Pågick: Mars 1654 - nov 1654 (8 mån)
Krig mot: staden Bremen
Angripare: Sverige
Svensk regent: Kristina
Karl X Gustav
Befälhavare: Hans Christoff Königsmarck

Svenska krigsmål:
Att få staden Bremen att acceptera svensk överhöghet.

Hans Christoff Königsmarck
H.C. Königsmarck
(1605-1663)
I Westfaliska freden som ingicks i det trettioåriga kriget, fick Sverige staden och länet Bremen. De styrande i Bremen, bland annat borgmästaren, vägrar emellertid att gå med på att bli underlydande hertigdöme till Sverige.

Konflikten började redan under drottning Kristinas regeringstid. I slutet av mars 1654 beordrade hon att Hans Christoff Königsmarck som var svensk guvernör i området skulle besätta orten Burg nära Bremen.

Efter att Kristina abdikerat gick konflikten över till Karl X Gustav. Han ville få ett slut på tvisten och tog därför några strategiska punkter i besittning utanför Bremens stad. Det blev dock aldrig några riktiga stridigheter utan ett stillestånd slöts redan i september samma år.

Fred/stillestånd:
I recessen i Stade, Tyskland, den 28 november 1654, hyllar staden Bremen de svenska kungarna och uppger att de tänker lyda Sverige, mot att Sverige lovar att skydda staden och hjälpa dem med deras handel.

Källor
Böcker:
• Svenska krig 1521-1814 (Sundberg)
• Svenska slagfält (W&W)
• Sveriges fältmarskalker (Rosander)
• Svenska freder & stillestånd 1249-1814 (Sundberg)

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2005-10-07 | Uppdaterad 2019-02-23