Freden i Åbo 1743

Förhandlingar: Febr - 7 aug 1743
Fred efter: Hattarnas ryska krig (1741 - 1743)
Svensk regent: Fredrik I
Utländsk regent: Elisabeth (Ryssland)

Fakta
Söndagen den 7 augusti 1743 slöts freden i Åbo, Finland, mellan Sverige och Ryssland och dess regent kejsarinnan Elisabeth. Freden satte stopp för hattarnas ryska krig som pågått i drygt två år. Sverige var angripare i kriget och krigsmålen var att ta tillbaka de områden som man förlorade i freden i Nystad tjugotvå år tidigare.

Den 16 juni 1743 slöts en preliminärfred med Ryssland där kravet var att Adolf Fredrik av Holstein-Gottorp (33) skall väljas till svensk kung efter att Fredrik I (67) avlidit. Kravet fastslogs efter sju dagar och åtta år senare blev Adolf Fredrik svensk kung.

Hattarnas ryska krig anses vara ett stort fiasko - den svenska armén var dåligt rustad och illa förberedd. De som fick bära skulden för det svenska nederlaget var generalen Charles Emil Lewenhaupt (52) och generallöjtnant Henrik Magnus von Buddenbrock (58) som bägge avrättades för sitt misslyckande.

Fredsvillkor
Sverige skall lämna ifrån sig Kymmenegårds län till den västligaste grenen av Kymmene älv och Nyslott med angränsande område av Savolax, öster om sjön Saimen
Adolf Fredrik skall bli svensk kung efter Fredrik I

Kommentar
Svenska ombud i Åbo var riksrådet Herman Cedercreutz (59) och Eric Matthias von Nolcken (49).

Källor
Svenska freder & stillestånd 1249-1814 (Sundberg)
Svenska krig 1521-1814 (Sundberg)
Svenskt Biografiskt Lexikon (SBL), cd-skiva, band 7
Svenskt Biografiskt Lexikon (SBL), cd-skiva, band 27

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2008-06-19 | Uppdaterad 2019-02-27