2:a Bremiska kriget

Pågick: Jan 1666 - nov 1666 (drygt 9 mån)
Krig mot: staden Bremen
Angripare: Sverige
Svensk regent: Karl XI
Befälhavare: Carl Gustaf Wrangel

Svenska krigsmål:
Att få staden Bremen att acceptera svensk överhöghet.

Karl
Under den Westfaliska freden, i trettioåriga kriget, beslutades det att Bremen skulle ligga under svensk styre. Detta har dock de boende i Bremen svårt att finna sig i, och därför får fältmarskalk Carl Gustaf Wrangel i uppdrag av Karl XI att lösa problemet.

Den 9 januari 1666 marscherar han med sin krigshär från det svenska Pommern mot Bremen, som vid den här tiden har ett invånarantal på omkring 60.000 personer. Han kommer fram till staden den 27 januari. I slutet av februari får Wrangel order från Stockholm att inte sätta igång några alvarliga handlingar, utan förhandlingar påbörjas istället. Invånarna i Bremen med de styrande tänker inte gå med på något svenskt herravälde. I juni får Wrangel nya order om att blockera all tillförsel till staden, men han fortsätter istället att förhandla. När detta inte leder till någonting beslutar han sig för att påbörja blockaden.

Carl

I slutet av augusti blir svenska soldater beskjutna av bremiska förband. De fortsätter sedan i i slutet av augusti sin beskjutning mot de svenska linjerna. Sedan förhandlingarna den 22 september brutit samman påbörjar Wrangel en intensiv beskjutning av staden. En allians mellan Danmark, Nederländerna, Lüneburg och Brandenburg mot Sverige gör till sist att Sverige måste ge upp.

Fred/stillestånd:
Genom traktaten i Habenhausen den 15 november 1666 slöts fred med staden Bremen. I fredsförhandlingarna blev det beslutat av Bremen skulle lyda under den tysk-romerske kejsaren, men inte delta i de tyska riksdagarna fram till år 1700. Detta var ett stort nederlag för Sverige.

Källor
Böcker:
• Svenska krig 1521-1814 (Sundberg)
• Svenska slagfält (W&W)
• Sveriges fältmarskalker (Rosander)
• Svenska freder & stillestånd 1249-1814 (Sundberg)

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2005-10-08 | Uppdaterad 2019-02-23