Freden i Roskilde 1658

Förhandlingar: 12 febr - 26 febr 1658
Fred efter: Karl X Gustavs 1:a danska krig (1657 - 1658)
Svensk regent: Karl X Gustav
Utländsk regent: Fredrik III (Danmark)

Fakta
Den 26 februari 1658 slöts freden mellan Sverige och Danmark i Roskilde, som därmed avslutade "Karl X Gustavs första danska krig" – som då pågått i drygt 8 månader.

Det var danskarna som startade kriget och Sveriges krigsmål skall ha varit att förhindra att danskarna uppnådde sina mål: att ta tillbaka Gotland, Jämtland, Härjedalen, Halland och Ösel som de förlorat i freden i Brömsebro tolv år tidigare. När kriget väl startat var det svenska målet även att få Fredrik III att avstå från Skåne, Blekinge, Halland (för alltid), Bohuslän och Norge.

Förhandlingarna pågick i 14 dagar och svenska ombud var riksrådet Sten Bielke (33) och den danske överlöparen Corfitz Ulfeldt (52), som nu blivit en av Fredrik III:s största fiende. Ulfeld hade tretton år tidigare varit medlare för Danmark vid freden i Brömsebro, men nu alltså bytt sida.

Huvudsakliga fredsvillkor
En evig fred skall råda mellan Danmark och Sverige
Båda sidor skall lämna de allianser som är till nackdel för det andra landet 
Båda sidor skall så lång som möjligt förhindra att främmande fientliga örlogsflottor kommer in i Östersjön
Sverige får Halland, Skåne Blekinge, Bornholm, Bohuslän samt Trondheims län
Danmark avstår rätten till ett antal lantgods på ön Rügen (som tillhör Sverige sedan Westfaliska freden)
Sverige skall avstå alla anspråk på distriktet Ditmarsken (i Schleswig-Holstein, Tyskland) och staden Delmenhorst (i tyska delstaten Niedersachsen)
Den svenska armén skall senast den 2 maj (1658) ha lämnat Danmark
Danmark skall betala skadestånd till hertigen i Holstein
Danmark skall överlåta 2000 man rytteri till Sverige
Corfitz Ulfeldt skall få tillbaka sin egendom och sina rättigheter i Danmark

Kommentar
Freden ratificeras av Karl X Gustav och det svenska rådet den 24 mars och den danska kungen och hans råd den 29 mars. Den 2 april utväxlas handlingarna i Köpenhamn.

Källor
Svenska freder & stillestånd 1249-1814 (Sundberg)
Svenska krig 1521-1814 (Sundberg)
Svenskt Biografiskt Lexikon (SBL), cd-skiva, band 4

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2008-06-13 | Uppdaterad 2019-02-27