Karl XIII

Levde: 1748-1818 (69 år)
Titel: Svensk kung 1809-1818 (9 år)
Norsk kung 1814-1818 (4 år) med namn Karl II
Valspråk: Folkets väl min högsta lag
Far: Adolf Fredrik (1710-1771)
Mor: Lovisa Ulrika (1720-1782)

Karl XIII - målad av Carl Fredrik von Breda

Biografi
Karl XIII av Holstein-Gottorp föddes i Stockholm den 26 september 1748 som andre son till kung Adolf Fredrik (38) och Lovisa Ulrika av Preussen (28). Han var således bror till Gustav III och kusin till Katarina II av Ryssland. När han döptes blev han av ständerna förklarad för Sveriges storamiral.

Karls uppfostran leddes fram till 1766 av riksrådet  Karl Fredrik Törnflycht som guvernör, och avslutades 1771 med en utlandsresa. När hans bror, Gustav III, genomförde revolutionen 1772 var Karl (24) den högsta militära befälhavaren i Skåne och spelade där en viss betydande roll. Efter statskuppen var genomförd utnämndes han, den 11 september 1772 till hertig av Södermanland. Under de följande åren hade han ingen egentlig roll, utan levde mest för sina nöjen, däribland ordensväsendet och frimurarorden.

Under ryska kriget 1788-1790 förde han högsta befälet över örlogsflottan och var personligen med i slaget vid Hogland 1788, Öland 1789 och utanför Reva och i Viborgska viken 1790. Under hösten 1788 övertog han också högsta befälet över Finlands armé.

När Gustav III blivit skjuten i mars 1792, övertog han enligt kungens testamente platsen som riksföreståndare och förmyndare under Gustav IV Adolfs omyndighetstid. Den egentlige ledaren av Sverige under den här tiden var Karls "favorit" Gustav Adolf Reuterholm. Det första som förmyndarregeringen skulle ta itu med var bestraffningen av de sammansvurna i Gustav III:s mord. Karl, som ville mildra lagens dom och inte utfärda så många dödsdomar, påminde svenska folket om Gustavs sista önskan på dödsbädden: "att vara barmhärtig". De flesta tyckte detta var både ädelt och politiskt riktigt handlat och hyllade hertigen, men den brytning som inom kort inträffade mellan hertigen och gustavianska partiet, förvandlade snart hyllningen till kritik.

När hans brorson Gustav IV Adolf blev avsatt vid en statskupp 1809 blev han vald som ersättare och var tvungen att vid 61 års ålder ta över regeringen. Den 6 juni 1809 blev han kung i Sverige och 1814 i Norge där han fick namnet Karl II. Eftersom Karl inte hade några egna "legitima" barn som blivit vuxna "adopterade" han den danska prinsen Karl August, som svensk tronföljare. Denne ramlade olyckligt nog av sin häst och dog 1810. Många trodde att han blivit förgiftad, och att det var Axel von Fersen som var den skyldige. När Karl August skulle begravas, var Fersen med i begravningståget, och han blev på ett brutalt sätt ihjälslagen av folket i staden. Efter denna händelse var Karl tvungen att adoptera en ny tronföljare och det blev då den franske advokatsonen Jean Baptiste Bernadotte (Karl XIV Johan). Han kom till Sverige den 20 oktober 1810 och tog mer eller mindre över regeringen nästan med en gång.

Det har sagts om Karl XIII att han "hade ett klart förstånd, personligt mod och var vänlig och godhjärtad, men att han inte fick sättas på för hårt prov, eftersom han också var svag och böjlig till karaktären, bekväm och sorglös, lät sakerna "ha sin gång", rörde sig i småaktigheter och sysselsatte sig med mystiska "gycklerier och frimuraregriller", medan han lämnade det stora åt andra."

Familj & barn
Med sin älskarinna Augusta (Fersen) Löwenhielm fick Karl 1772 sonen Karl Axel Löwenhielm.
Två år senare, den 7 juli 1774 gifte Karl (25) sig i Stockholm med sin kusin Hedvig Elisabeth av Holstein-Gottorp (15). De fick 1798 en son som fick namnet Karl Adolf, men denne dog endast sju dagar gammal.

Karl dog efter en tids sjukdom den 5 februari 1818, 69 år gammal, efter nio år på Sveriges tron, och begravdes i Riddarholmskyrkan i Stockholm.
Nästa som tog över regeringen var hans "adoptivson" Karl XIV Johan.

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-10-19 | Uppdaterad 2018-11-14
Samtida händelser 1748 - 1818
1751  Kung Fredrik I dör. Adolf Fredrik blir kung.
1753  Den gregorianska kalendern införs.
1756  Wolfgang Amadeus Mozart föds i Österrike.
1757  Storskifte införs i Sverige.
1757  Kaffeförbud införs i landet.
1757-1762  Pommerska kriget.
1760  Sverige har 1 miljon 925 tusen invånare.
1765  Mösspartiet tar makten i Sverige.
1767  Sverige har 2 009 696 invånare.
1769  Kaffeförbudet från 1757 hävs.
1770  Ludwig van Beethoven föds i Bonn.
1771  Adolf Fredrik dör. Gustav III blir kung.
1772  Gustav III:s statskupp.
1774  Ny tryckfrihetsförordning skrivs.
1779  Sverige förbjuder häxjakt.
1782  Förbudet mot judisk invandring hävs.
1784  Kolonin Saint Barthélemy grundas.
1788  Anjalaförbundet.
1788-1790  Gustav III ryska krig.
1789-1799  Franska revolutionen pågår.
1792  Gustav III blir skjuten och dör.
1794  Kaffe förbjuds i Sverige igen.
1796  Smittkopporsvaccin uppfinns av E. Jenner.
1796  Kaffeförbudet från 1794 hävs.
1799  Kaffeförbud i Sverige återigen.
1801  Tiggeri straffas med spö, ris & spinnhus.
1802  Kaffeförbudet från 1799 hävs.
1803-1815 Första Napoleonkriget.
1806  Hela Uddevalla brinner ner.
1808-1809  Finska kriget.
1810  Kompositören Frédéric Chopin föds i Polen.
1810-1812  Kriget mot Storbritannien.
1811  Uppror mot soldatutskrivningar i Skåne.
1813-1814  Andra Napoleonkriget.
1814  Fred i Kiel.
1817  Kaffeförbud införs igen (för 5:e gången)

Källor
dela sidan
Böcker:
Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)
Kungliga släktband (Sundberg)
Sveriges regenter (Lagerqvist)

Hemsidor:
» riksarkivet.se
» runeberg.org
» stora översta bilden
» nedersta bilden

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon