Freden i Stettin 1570

Förhandlingar: 1 juli - 13 dec 1570
Fred efter: Nordiska sjuårskriget (1563 - 1570)
Svensk regent: Johan III
Utländsk regent: Fredrik II (Danmark, Lybeck)

Fakta
Onsdagen den 13 december 1570 slöts freden i Stettin (i nuvarande Polen) som därmed avslutade det Nordiska sjuårskriget som pågått i drygt sju år och där Sverige krigade mot Danmark, Lübeck, Polen och den Livländska adeln.

De svenska krigsmålen var att förhindra det danska anfallet och bevara Sverige som ett självständigt land. Om kriget gick bra kunde man också tänka sig att ta tillbaka Gotland, samt några av de danska landskapen Jämtland, Härjedalen, Skåne, Blekinge, Halland eller Bohuslän.

Några av fredsvillkoren med Danmark
Danska kungen skall avsäga sig alla anspråk på Sveriges krona
Sverige skall avsäga sig alla anspråk på Skåne, Halland, Blekinge, Gotland, Jämtland, Härjedalen samt Norge
Sveriges kyrkliga myndighet över Gotland och Jämtland skall upphöra
Sverige skall lämna tillbaka åtta erövrade fartyg till Danmark
Danmark skall lämna tillbaka ett erövrat fartyg till Sverige
Sverige skall betala en lösen på 150 000 daler för att få tillbaka Älvsborgs fästning
Både Sveriges och Danmarks kung skall tills vidare få använda det svenska statsvapnet tre kronor
Konflikten om statsvapnet skall de själva ha försökt att lösa till januari 1572 – om detta inte skett till denna tidpunkt skall en skiljedomstol ur Rostocks magistrat bestämma i frågan

Fredsvillkor med Lübeck
Handeln på Narva skall vara fri för både danskar och lübeckare – i gengäld skall fartyg från Sverige få passera Öresund utan att betala tull
Sverige skall betala 70 000 daler till Lübeckarna samt få tillbaka sina privilegier i Sverige, dock utan ensamrätt på handeln

Kommentar
Lübeckarna fick aldrig de avtalade pengarna från Sverige.

Källor
Böcker:
• Svenska freder & stillestånd 1249-1814 (Sundberg)
• Svenska krig 1521-1814 (Sundberg)

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2008-06-10 | Uppdaterad 2019-02-27