Freden i Örebro 1812

Förhandlingar: April-18 juli 1812
Fred efter: Engelska kriget (1810 - 1812)
Svensk regent: Karl XIII
Utländsk regent: Georg III (England)

Fakta
Lördagen den 18 juli 1812 slöts freden i Örebro mellan Sverige och England som därmed avslutade det engelska kriget som då pågått i ett år och åtta månader.

Enda orsaken till att Sverige förklarar krig mot England var att Frankrike ställde detta som krav. Den 13 november 1810 lämnade nämligen Frankrikes minister i Stockholm, baron Charles Jean Marie d´Alquier (58), ett ultimatum till den svenska regeringen där Frankrike krävde att Sverige inom fem dagar skulle:
1) Förklara krig mot England
2) Lägga beslag på alla engelska fartyg som befann sig i svenska hamnar
3) Konfiskera alla brittiska produkter och kolonialvaror i Sverige

OM Sverige inte gick med på detta skulle Frankrike och dess allierade förklara krig mot Sverige. En oenig regering beslutade sig dock till slut för att göra som fransmännen begärde - de förklarar krig mot England fyra dagar senare. Det blir emellertid ett odramatiskt krig där inte ett enda skott avlossades. Det enda som hände var att handeln mellan länderna blev något mindre. De svenska krigsmålen kan därför sägas ha varit att försöka förhindra att den goda relationen med England förstörs.

Fredsvillkor
Vänskaps- och handelsförbindelserna skall återupptas som de var innan kriget
Länderna garanterar varandras säkerhet och självständighet

Källor
Böcker:
• Svenska freder & stillestånd 1249-1814 (Sundberg)
• Svenska krig 1521-1814 (Sundberg)

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2008-06-19 | Uppdaterad 2019-02-27