Freden i Fredrikshamn 1809

Förhandlingar: 14 aug - 17 sept 1809
Fred efter: Finska kriget (1808 - 1809)
Svensk regent: Karl XIII
Utländsk regent: Alexander I (Ryssland)

Fakta
Söndagen den 17 september 1809 slöts freden i dåvarande ryska Fredrikshamn mellan Sverige och Ryssland och dess regent Alexander I. Freden satte stopp för finska kriget som Ryssland startat ett år och sju månader tidigare.

De svenska krigsmålen mot Ryssland var att förhindra att ryssarna erövrade Finland och att inte tvingas delta i Napoleons handelsblockad mot England.
Svens fredsförhandlare i Fredrikshamn var Curt von Stedingk (62).

Fredsvillkor
Sverige skall avstå hela Finland och en del av det egentliga Sverige
Nya gränsen mellan Sverige och Ryssland blir Torneå och Muonio älvar
Sverige skall avstå från Åland
Sverige skall bistå kontinentalsystemet med de jämkningar som kan uppnås i senare förhandlingar mellan Sverige, Danmark och Frankrike
Svenska hamnar skall omedelbart stängas för engelska krigs- och handelsfartyg, dock får nödvändiga varor som salt och liknande tillsvidare föras in till svenskarna
Ryssland skall hjälpa Sverige med lämpliga modifieringar i kontinentalsystemet
Alla ryska trupper skall inom fyra veckor vara ur Sverige - dessutom skall de under dessa veckor livnära sig ur egna förråd
Bägge länders krigsfångar skall friges omedelbart samt av respektive land få resekostnader och underhåll fram till gränsen
Svenskar och finnar får lov att återvända hem och där förfoga över sin fasta och lösa egendom
Efter att fredvillkoren ratificerats skall svenskar och finnar under tre år fritt få byta land om de önskar, på villkor att de säljer sin fasta egendom till en medborgare i det land som de lämnar
Amnesti skall ges för dem som under kriget har begått brott

Kommentar
Sista punkten syftar troligen på de officerare som gav upp fästningar på svensk sida, som till exempel Carl Olof Cronstedt som många tyckte hade kapitulerat alldeles för lätt när han gav upp Sveaborgs fästning till ryssarna den 3 maj 1808. Trots sista punkten om amnesti dömdes han till döden men benådades emellertid efter påtryckningar från den ryska tsaren, Alexander I.

Fredsvillkoren stadfästes i Stockholm den 3 oktober 1809 och i S:t Petersburg den 13 oktober samma år. Den nya gränsen fastställdes sedan i gränsregleringstraktaten med Ryssland den 20 november 1810.

Källor
Böcker:
• Svenska freder & stillestånd 1249-1814 (Sundberg)
• Svenska krig 1521-1814 (Sundberg)

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2008-06-19 | Uppdaterad 2019-02-27