Carl Olof Cronstedt d.ä.

Levde: 1756-1820 (63 år)
Titel: Flaggkapten, befälhavare, kommendant & generaladjutant
Adel/ätt: Adliga ätten Cronstedt. Adlad 1693. Utdöd i Sverige 1862, fortlever i Finland.
Far: Johan Gabriel Cronstedt (1720-1774)
Mor: Hedvig Juliana Jägerhorn av Spurila (1720-1787)

Carl Olof Cronstedt

Biografi
Carl Olof Cronstedt föddes 3 oktober 1756 på Botby nära Helsingfors (som då tillhörde Sverige) som son till Johan Gabriel Cronstedt (36) och Hedvig Juliana Jägerhorn (36).

1765 började Cronstedt (9) som volontär vid Fredrik Adolfs regemente och året därpå blev han volontär vid fortifikationen. 1768 blev Cronstedt (12) rustmästare vid Fredrik Adolfs regemente varefter han fortsatte att stiga i graderna.

Slaget vid Svensksund
1788 hade Cronstedt (32) avancerat till överstelöjtnant. Han deltog i Gustav III:s ryska krig åren 1788-1790 där han deltog i slaget vid Svensksund och där Sverige vann en överlägsen seger mycket tack vare honom. Han blev därför rikligt belönad - han blev utnämnd till generaladjutant hos kungen och överste i armén, samt statssekreterare för sjöärenden.

Vapenstillestånd
Cronstedt blev utnämnd till chef för fästningen Sveaborg 1790 och 1801 blev han kommendant där. Då Sveaborg i mars 1808 angreps av ryssarna fanns det över 6 000 personer på fästningen, 2 500 kanoner och ett stort förråd, och den ansågs som ointaglig. I slutet av mars föreslår ryssarna förhandlingar och kapitulation, men Cronstedt vägrar. I början av april går han dock med på vapenstillestånd och samtidigt började han förhandla med ryssarna, och de skriver den 6 april på ett avtal som lyder: "svenskarna skall ge upp Sveaborg om inte förstärkning på minst fem linjeskepp kommer till deras hjälp innan den 3 maj".

Kapitulerar
I Stockholm tror man dock att Sveaborg kan klara sig själv - fästningen skall ju i stort sett vara ointaglig. När ingen hjälp från Sverige dyker upp, kapitulerar därför Cronstedt i början av maj. Tillsammans med fästningen överlämnas till ryssarna också 94 fartyg. Dessa var egentligen avsedda för strid mot ryssarna i den finska skärgården. Sveaborg som var Ehrensvärds stolta verk och som kostat Sverige tjugofem miljoner riksdaler, förlorades utan nödtvång och utan att han egentligen kunde försvara sina handlingar.

Domen
Straffet blev hårt, Cronstedt förlorade sin officersgrad och sina ordnar och han dömdes, i sin frånvaro, även till döden. Dödsstraffet drogs emellertid tillbaks efter påtryckningar från Alexander I. Ändå kritiserades och fördömdes han av sin samtid som en färrädare.

Äktenskap & barn
31 augusti 1794 gifte Cronstedt (38) sig på Fogelmara i Kristianopels socken med grevinnan Beata Sofia Wrangel af Sauss (32) och de fick barnen:
1) Hedvig Charlotta (1795-1868)
2) Gabriel Anton (1798-1893)
3) Carl Olof (1800-1883)

Cronstedt (63) tillbringade sina sista dagar i enslighet i Helsingfors där han gick bort den 7 april 1820. Han begravdes i Helsinge kyrkogård, Finland.

År Titel/händelse (urval)
1765 Volontär vid prins Fredrik Adolfs regemente
1766 Volontär vid fortifikationen
1768 Rustmästare vid nyssnämnda regemente
1769 Kadett vid artilleriet
1770 Sergeant vid arméns flotta
1772 Genomförde officersexamen (feb)
1772 Underlöjtnant vid artilleriet (aug)
1773 Fänrik vid arméns flotta
1774 Löjtnant vid arméns flotta
1777 Kapten
1780 Adjutant hos generalamiralen Henrik af Trolle
1781 Riddare av Svärdsorden (RSO)
1783 Major
1785 Sekundmajor vid sjöartilleriregementet
1788-1789 Ledamot av utredningskommissionen i Karlskrona
1789 & 1792 Bevistade riksdagen
1789 Flaggkapten hos överamiralen Karl August Ehrensvärd i slaget vid Svensksund (aug)
1789 Överstelöjtnant vid arméns flotta
1790 Beordrad att företa en tjänsteresa till Amsterdam
1790 Överste i armén och generaladjutant hos konungen
1790 Erhöll Svensksundsmedaljen
1790-1792 Statssekreterare för sjöärenden i krigsexpeditionen
1790 Riddare med stora korset av Svärdsorden (RmstkSO )
1790 Chef för finska eskadern av arméns flotta (dec)
1791-1792 Ordförande i generalsjömilitiekontoret
1792 Beordrad att tjänstgöra vid finska eskadern
1793 Konteramiral av blå flaggan
1796 Kommendör av Svärdsorden (KSO)
1797 Ledamot av kommittén angående krigsakademiens omorganisation
1797 En av de kommitterade för granskning av de kommitterades för förvaltningen av flottans ärender plan till flottans iståndsättande (maj)
1797 tjänstgörande generaladjutant för flottorna (juni)
1797 Ledamot av tillförordnade regeringen
1798 Ledamot av kommittén angående vården av kronans skogar
1798-1799 Ledamot av kommittén angående flyttning av styckgjuteriet i Stockholm till Marieberg
1799 Kommendör med Stora Korset av Kungliga Svärdsorden (KmstkSO )
1800 Revisor vid banko- och riksgäldsverken
1800 Ledamot av hemliga utskottet
1800 Bevistade riksdagen
1801 Vice amiral av blå flaggan
1801 Tillförordnad befälhavande amiral i Karlskrona och ordförande i kommittén för örlogsflottans utrustning (apr)
1801 Erhöll tillstånd att avlämna befälet över örlogsflottan (aug)
1801 Kommendant på Sveaborgs fästning (dec)
1808 Avskedad ur rikets tjänst (maj)
1809 Dömd i sin frånvaro att mista liv, ära och gods (11 feb)
1811 Fråntagen alla sina svenska ordnar (mars)
1818 Inskriven på finska riddarhuset

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-10-29 | Uppdaterad 2021-01-07

Samtida händelser 1756 - 1820
1760 Sverige har 1 925 000 invånare
1765 Mösspartiet tar makten i Sverige
1767 Sverige har 2 009 696 invånare
1769 Kaffeförbudet från 1757 hävs
1771 Adolf Fredrik dör
1771 Gustav III blir kung
1772 Gustav III:s statskupp
1774 Ny tryckfrihetsförordning skrivs
1779 Sverige förbjuder häxjakt
1784 Kolonin Saint Barthélemy grundas
1788 Anjalaförbundet
1788-1790 Gustav III ryska krig
1789-1799 Franska revolutionen pågår
1792 Gustav III blir skjuten och dör
1794 Kaffe förbjuds i Sverige igen
1796 Smittkopporsvaccin uppfinns
1796 Kaffeförbudet från 1794 hävs
1799 Kaffeförbud i Sverige återigen
1801 Tiggeri straffas med ris & spinnhus
1802 Kaffeförbudet från 1799 hävs
1803-1815 Första Napoleonkriget
1806 Hela Uddevalla brinner ner
1808-1809 Finska kriget
1810-1812 Kriget mot Storbritannien
1811 Soldatutskrivningsuppror i Skåne
1813-1814 Andra Napoleonkriget
1814 Fred i Kiel
1817 Kaffeförbud införs för 5:e gången
1818 Karl XIII dör
1818 Karl XIV Johan blir kung

Källor
Böcker:
• Svenska slagfält (Ericson, Hårdstedt, Iko, Sjöblom, Åselius)
• Svenska krig 1521-1814 (Sundberg)

Hemsida:
» adelsvapen.com
» riksarkivet.se
» geni.com

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon