Curt von Stedingk

Levde: 1746-1837 (90 år)
Titel: Fältmarskalk 1811, ambassadör och "en av rikets herrar", greve
Adel/ätt: Adliga friherrliga och grevliga ätterna von Stedingk. Friherrlig 1800. Grevlig 1809
Far: Christoffer Adam von Stedingk (1715-1791)
Mor: Christina Charlotta von Schwerin (1721-1789)

Curt von Stedingk

Biografi
Curt (Kurt) Bogislaus Ludvig Kristoffer von Stedingk föddes i Pommern den 26 oktober 1746 som son till majoren Christoffer Adam Stedingk (31) och grevinnan Christina Charlotta von Schwerin (25).

Han var redan som 13-åring med som fänrik i sjuåriga kriget i Preussen, tillsammans med kronprins Gustav (III) eget regemente.
När kriget var slut reste han till sverige för att, i faderns namn, fordra ersättning för den skada som familjens gods i Pommern lidit under kriget. Detta gick dock inte så bra, men han blev istället en gärna sedd gäst vid hovet hos den jämnåriga kronprinsen och hans bröder.

Han studerade i Uppsala några år, och fick 1766 tillåtelse att ingå i fransk tjänst och samma år utnämndes han till underlöjtnant i Royal Suédois. 1770 blev han kapten och tre år senare kaptenmajor, 1776 överstelöjtnant, 1777 kammarherre hos kungen och korpral vid livdrabantkåren och 1783 till chef för karelska dragonerna.

1779 var han i Amerika och deltog i erövringen av Grenade den tredje och fjärde juli, och av stormningen av Savannah den 9 oktober samma år.
När han kom tillbaka till Frankrike mottogs han med smickrande välvilja av den franska kungafamiljen, och erhöll en livstidspension på 6.000 livres samt överstefullmakt, samtidigt som han i Sverige befordrades till generaladjutant.
Under ryska kriget 1788 var han överbefälhavare för försvaret av Savolax, och vid Porrassalmi 1789 slog han tillbaka en mångdubbelt så stor rysk här. Efter detta blev han generalmajor och svensk ambassadör i St. Petersburg.
1792 blev han generallöjtnant, 1794 serafimerriddare, 1796 upphöjdes han till en av rikets herrar, och 1800 till friherre.

Av kejsar Alexander av Ryssland utnämndes han 1801 till riddare av sina tre förnämsta ordnar.
Vid utbrottet av Gustav IV Adolfs ryska krig, som han med alla sina övertalningar inte kunde förhindra, lämnade han ryska hovet och deltog senare i undertecknandet av freden i Fredrikshamn 1809. Samma år blev han greve.

1811 utnämndes han till fältmarskalk, och två år senare hade han den näst högsta befälet, efter kronprins Karl Johan, över den svenska armén i Tyskland. Han var också med 1814 och slöt den allmänna freden i Paris.

År Titel/händelse
1759 Fänrik vid Kronprinsens, senare kungens regemente (sept)
1766 Underlöjtn vid franska reg Royal Suédois (sept)
1769 Löjtnant (juli)
1771 Kapten vid franska reg Royal Suédois (april)
1772 Major vid franska reg Royal Suédois (maj)
1773 Kapten (mars)
1773-1794 Kammarherre hos drottningen
1778 Korpral vid Livdrabantkåren
1779 Överste i franska armén (mars)
1780 Sekundöverste vid Alçaceska infanteriregemente (april)
1782 Generaladjutant av flygeln & överstelöjtnant i armén (sept)
1783 Överste & chef för Karelska lätta dragonkåren jämte Savolax fotjägare
1784-1791 Befälhavande överste för Royal Suédois
1788-1790 Överste & chef för Savolaxbrigaden
1789-1801 Överste & chef för garnisonsreg i Göteborg (Stedingkska reg)
1789 Generalmajor
1790-1808 Ambassadör i S:t Petersburg (aug-febr)
1792 Generallöjtn (maj)
1794 Serafimerriddare (nov)
1796 En av rikets herrar
1800 Friherre
1809-1811 Åter ambassadör i S:t Petersburg (sept-dec)
1807 General av infanteriet (apr)
1909 Ledamot av regeringskonseljen (mars-juni)
1809 Chefsdelegat vid fredsförhandlingarna i Fredrikshamn (aug-sept)
1809 Greve
1811 Fältmarskalk
1814 Chefsdelegat vid fredsförhandl:na i Paris (apri-juni)
1818 Kansler vid Krigsakademien på Karlberg

Familj & barn
Curt gifte sig i Sankt Petersburg med Fredrika Ulrika Ekström (37). De fick barnen:
1) Sofia Teresia (173-1836)
2) Ludvig Ernst (1794-1875)
3) Elisabeth Charlotta (1797-1866)
4) Maria Fredrika (1799-1866)
5) Lovisa Fredrika Natalia (1803-1862)
6) Anastasia Fredrika (1805-1894)

Curt gick bort den 7 januari 1837 i Stockholm, 90 år gammal.

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-10-29 | Uppdaterad 2019-10-09
Samtida händelser 1746 - 1837
1751  Kung Fredrik I dör. Adolf Fredrik blir kung.
1753  Den gregorianska kalendern införs.
1756  Wolfgang Amadeus Mozart föds i Österrike.
1757  Storskifte införs i Sverige.
1757  Kaffeförbud införs i landet.
1757-1762  Pommerska kriget.
1760  Sverige har 1 miljon 925 tusen invånare.
1765  Mösspartiet tar makten i Sverige.
1767  Sverige har 2 009 696 invånare.
1769  Kaffeförbudet från 1757 hävs.
1770  Ludwig van Beethoven föds i Bonn.
1771  Adolf Fredrik dör. Gustav III blir kung.
1772  Gustav III:s statskupp.
1774  Ny tryckfrihetsförordning skrivs.
1779  Sverige förbjuder häxjakt.
1782  Förbudet mot judisk invandring hävs.
1784  Kolonin Saint Barthélemy grundas.
1788  Anjalaförbundet.
1788-1790  Gustav III ryska krig.
1789-1799  Franska revolutionen pågår.
1792  Gustav III blir skjuten och dör.
1794  Kaffe förbjuds i Sverige igen.
1796  Smittkopporsvaccin uppfinns av E. Jenner.
1796  Kaffeförbudet från 1794 hävs.
1799  Kaffeförbud i Sverige återigen.
1801  Tiggeri straffas med spö, ris & spinnhus.
1802  Kaffeförbudet från 1799 hävs.
1803-1815 Första Napoleonkriget.
1806  Hela Uddevalla brinner ner.
1808-1809  Finska kriget.
1810  Kompositören Frédéric Chopin föds i Polen.
1810-1812  Kriget mot Storbritannien.
1811  Uppror mot soldatutskrivningar i Skåne.
1813-1814  Andra Napoleonkriget.
1814  Fred i Kiel.
1817  Kaffeförbud införs igen (för 5:e gången)
1818  Karl XIII dör och Karl XIV Johan blir kung.
1822  358 hus i Norrköping brinner ner.
1822  Kaffeförbudet från 1817 hävs.
1824  Stockholms dagblad grundas.
1830  Lars Johan Hierta grundar Aftonbladet.
1831  Första hästkapplöpningen i Sverige.
1832  Dödsstraff genom hängning avskaffas.
1834  Första mekaniska bomullsväveriet etableras.
1834  Koleran dödar 12 500 i Göteborg.
1836  Triumfbågen i Paris färdigbyggd.

Källor
dela sidan
Böcker:
Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)
Sveriges fältmarskalker (Rosander)
Svenska slagfält (Ericson, Hårdstedt, Iko, Sjöblom, Åselius)
Svenska krig 1521-1814 (Sundberg)

Hemsidor:
» riksarkivet.se
» geni.com
» adelsvapen.com

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon