Curt von Stedingk

Levde: 1746-1837 (90 år)
Titel: Fältmarskalk 1811, ambassadör och "en av rikets herrar", greve
Adel/ätt: Adliga friherrliga och grevliga ätterna von Stedingk. Friherrlig 1800. Grevlig 1809
Far: Christoffer Adam von Stedingk (1715-1791)
Mor: Christina Charlotta von Schwerin (1721-1789)

Curt von Stedingk

Biografi
Curt (Kurt) Bogislaus Ludvig Kristoffer von Stedingk föddes i Pommern den 26 oktober 1746 som son till majoren Christoffer Adam Stedingk (31) och grevinnan Christina Charlotta von Schwerin (25).

Fänrik
Curt var redan som trettonåring med som fänrik i sjuåriga kriget i Preussen tillsammans med kronprins Gustav (III) eget regemente. När kriget var slut reste Curt till Sverige för att i faderns namn fordra ersättning för den skada som familjens gods i Pommern lidit under kriget. Detta gick dock inte så bra, men han blev istället en gärna sedd gäst vid hovet hos den jämnåriga kronprinsen och hans bröder.

Studier & fransk tjänst
Han studerade i Uppsala några år och fick 1766 tillåtelse att ingå i fransk tjänst och samma år utnämndes han till underlöjtnant i Royal Suédois. 1770 blev han kapten och tre år senare kaptenmajor, 1776 överstelöjtnant, 1777 kammarherre hos kungen och korpral vid livdrabantkåren och 1783 till chef för karelska dragonerna.

Amerika
1779 var han i Amerika och deltog i erövringen av Grenade den tredje och fjärde juli, och av stormningen av Savannah den 9 oktober samma år.

Frankrike
När han kom tillbaka till Frankrike mottogs han med smickrande välvilja av den franska kungafamiljen och erhöll en livstidspension på 6 000 livres samt överstefullmakt, samtidigt som han i Sverige befordrades till generaladjutant.

Många titlar
Under ryska kriget 1788 var han överbefälhavare för försvaret av Savolax och vid Porrassalmi 1789 slog han tillbaka en mångdubbelt så stor rysk här. Efter detta blev han generalmajor och svensk ambassadör i Sankt Petersburg. 1792 blev han generallöjtnant, 1794 serafimerriddare 1796 upphöjdes han till en av rikets herrar och 1800 till friherre.

Av kejsar Alexander av Ryssland utnämndes han 1801 till riddare av sina tre förnämsta ordnar. Vid utbrottet av Gustav IV Adolfs ryska krig, som Curt med alla sina övertalningar inte kunde förhindra lämnade han ryska hovet och deltog senare i undertecknandet av freden i Fredrikshamn 1809. Samma år blev han greve.

1811 utnämndes Curt till fältmarskalk och två år senare hade han den näst högsta befälet efter kronprins Karl Johan över den svenska armén i Tyskland. Han var också med 1814 och slöt den allmänna freden i Paris.

Äktenskap & barn
Curt gifte sig i Sankt Petersburg med Fredrika Ulrika Ekström (37). De fick barnen:
1) Sofia Teresia (1793-1836)
2) Ludvig Ernst (1794-1875)
3) Elisabeth Charlotta (1797-1866)
4) Maria Fredrika (1799-1866)
5) Lovisa Fredrika Natalia (1803-1862)
6) Anastasia Fredrika (1805-1894)

Curt (90) gick bort den 7 januari 1837 i Stockholm och begravdes i Björnlunda kyrka i Södermanland.

År Titel/händelse
1759 Fänrik vid Kronprinsens, senare kungens regemente (sept)
1766 Underlöjtn vid franska regemente Royal Suédois (sept)
1769 Löjtnant (juli)
1771 Kapten vid franska regemente Royal Suédois (april)
1772 Major vid franska regemente Royal Suédois (maj)
1773 Kapten (mars)
1773-1794 Kammarherre hos drottningen
1778 Korpral vid Livdrabantkåren
1779 Överste i franska armén (mars)
1780 Sekundöverste vid Alçaceska infanteriregemente (april)
1782 Generaladjutant av flygeln & överstelöjtnant i armén (sept)
1783 Överste & chef för Karelska lätta dragonkåren jämte Savolax fotjägare
1784-1791 Befälhavande överste för Royal Suédois
1788-1790 Överste & chef för Savolaxbrigaden
1789-1801 Överste & chef för garnisonsregementet i Göteborg (Stedingkska reg)
1789 Generalmajor
1790-1808 Ambassadör i S:t Petersburg (aug-febr)
1792 Generallöjtn (maj)
1794 Serafimerriddare (nov)
1796 En av rikets herrar
1800 Friherre
1809-1811 Åter ambassadör i S:t Petersburg (sept-dec)
1807 General av infanteriet (apr)
1909 Ledamot av regeringskonseljen (mars-juni)
1809 Chefsdelegat vid fredsförhandlingarna i Fredrikshamn (aug-sept)
1809 Greve
1811 Fältmarskalk
1814 Chefsdelegat vid fredsförhandl:na i Paris (apri-juni)
1818 Kansler vid Krigsakademien på Karlberg

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-10-29 | Uppdaterad 2021-01-03

Samtida händelser 1746 - 1837
1752 Serafimerlasarettet invigs (Sthlm)
1753 Den gregorianska kalendern införs
1755 Cajsa Wargs kokbok kommer ut
1757 Storskifte införs i Sverige
1757 Kaffeförbud införs i landet
1757-1763 Pommerska kriget pågår
1760 Sverige har 1 925 000 invånare
1765 Mösspartiet tar makten i Sverige
1767 Sverige har 2 009 696 invånare
1769 Kaffeförbudet från 1757 hävs
1771 Adolf Fredrik dör
1771 Gustav III blir kung
1772 Gustav III:s statskupp
1774 Ny tryckfrihetsförordning skrivs
1779 Sverige förbjuder häxjakt
1784 Kolonin Saint Barthélemy grundas
1788 Anjalaförbundet
1788-1790 Gustav III ryska krig
1789-1799 Franska revolutionen pågår
1792 Gustav III blir skjuten och dör
1794 Kaffe förbjuds i Sverige igen
1796 Smittkopporsvaccin uppfinns
1796 Kaffeförbudet från 1794 hävs
1799 Kaffeförbud i Sverige återigen
1801 Tiggeri straffas med ris & spinnhus
1802 Kaffeförbudet från 1799 hävs
1803-1815 Första Napoleonkriget
1806 Hela Uddevalla brinner ner
1808-1809 Finska kriget
1810-1812 Kriget mot Storbritannien
1811 Soldatutskrivningsuppror i Skåne
1813-1814 Andra Napoleonkriget
1814 Fred i Kiel
1817 Kaffeförbud införs för 5:e gången
1818 Karl XIII dör
1818 Karl XIV Johan blir kung
1822 358 hus i Norrköping brinner ner
1822 Kaffeförbudet från 1817 hävs
1824 Stockholms dagblad grundas
1827 Brand förstör största delen av Åbo
1830 Hierta grundar Aftonbladet
1831 Första hästkapplöpningen i Sverige
1832 Dödsstraffet hängning avskaffas
1834 Första mekaniska bomullsväveriet
1834 Koleran dödar 12 500 i Göteborg
1836 Triumfbågen i Paris färdigbyggd

Källor
Böcker:
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)
• Sveriges fältmarskalker (Rosander)
• Svenska slagfält (Ericson, Hårdstedt, Iko, Sjöblom, Åselius)
• Svenska krig 1521-1814 (Sundberg)

Hemsidor:
» riksarkivet.se
» geni.com
» adelsvapen.com

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon