Freden i Oliva 1660

Förhandlingar: 1659 - 23 april 1660
Fred efter: Karl X Gustavs polska krig (1655 - 1660)
Svensk regent: Karl XI
Utländsk regent: Johan Kasimir (Flera...)

Fakta
Den 23 april 1660 slöts freden i Oliva (Oliwa, Polen) som därmed avslöt Karl X Gustavs polska krig som då pågått i fyra år och nio månader. Sverige hade då varit i krig med, förutom Polen, även det Tysk-romerska riket och Brandenburg. De svenska krigsmålen är inte helt klarlagda och troligen så ändrades de under krigets gång.

Sveriges fredsvillkor med Polen
Polen skall erkänna Sveriges innehav av Livland norr om floden Düna
Johan Kasimir skall avsäga sig alla anspråk på den svenska kronan, vilket också skall gälla för hans efterkommande, han får dock under sin livstid använda kungatiteln samt Sveriges statsvapen
Johan Kasimir skall bekräfta att Estland och Ösel tillhör Sverige
Svenskarna skall lämna Marienburg samt Stuhm inom åtta dagar efter det att fördraget undertecknats och Elbing skall utrymmas efter att fredsvillkoren har ratificerats
De svenska katoliker som finns inom de områden som tillfallit Sverige skall få utöva sin religion
Ingen skall ställas till svars för sitt förhållningssätt under kriget

Sveriges fredsvillkor med tysk-romerska kejsaren
Kejsarens trupper skall lämna de svenska delarna av Pommern och Mecklenburg

Sveriges fredsvillkor med kurfursten av Brandenburg
Kurfursten befrias från traktaten i Königsberg, Marienburg och Libiau
Sverige skall acceptera kurfurstens självständighet som hertig av Ostpreussen

Kommentar
De svenska fredsförhandlarna var Magnus Gabriel De la Gardie (37), Bengt Oxenstierna (36), Christoffer Carl von Schlippenbach (36) och Anders Gyldenklou (57). Karl X Gustav vägrade först att sluta fred om inte Sverige fick någon landvinning - först efter hans död den 13 februari 1660 kunde man slutligen komma överens efter att de svenska kraven om landområden avskrivits.

Källor
Svenska freder & stillestånd 1249-1814 (Sundberg)
Svenska krig 1521-1814 (Sundberg)
Svenskt Biografiskt Lexikon (SBL), cd-skiva, band 28
Svenskt Biografiskt Lexikon (SBL), cd-skiva, band 17

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2008-06-13 | Uppdaterad 2019-02-27