Freden i Novgorod 1557

Fredsavtal slöts: 2 april 1557
Fred efter: Stora ryska kriget (1554 - 1557)
Svensk regent: Gustav Vasa
Utländsk regent: Ivan IV (Ryssland)

Fakta
Att försöka behålla sina besittningar i Baltikum och om allt går bra försöka utvidga dem.

Mikael Agricola
Mikael Agricola
(ca 1508-1557)

Fredagen den 2 april 1557 slöts freden i Novgorod som därmed avslutade det Stora ryska kriget som då pågått mellan Sverige och Ryssland i tre år. Vad de svenska krigsmålen egentligen var i detta krig och vem som startade det är lite oklart, möjligen ville man erövra det ryska fästet Nöteborg och kanske stänga ute Rysslands åtkomst till Östersjön.

Ett stillestånd slöts mellan de lokala befälhavarna i Käräjäkallio den 21 mars 1556.

I slutet av februari 1557 anlände de svenska ombuden Laurentius Petri (58) (ärkebiskop), Åbos biskop Mikael Agricola, riksråden Sten Eriksson Leijonhufvud, Bengt Gylta och Knut Lilja samt sekreteraren Olof Larsson till Moskva och förhandlingarna inleddes sedan den 9 mars 1557 och pågick till 2 april då freden undertecknades.

Fredsvillkor
Stillestånd skall råda i 40 år
Gränsen mellan Sverige och Ryssland skall regleras på ett möte i Vouxen 1559
Regleringen skall baseras på Nöteborgstraktaten som ingicks den 12 aug 1323 

Kommentar
I Nöteborgstraktaten från 1323 fastslogs Sveriges första östgräns mot riket Novgorod (som var föregångare till Ryssland). Något möte i Vouxen 1559 ägde aldrig rum.

Källor
Böcker:
• Svenska freder & stillestånd 1249-1814 (Sundberg)
• Svenska krig 1521-1814 (Sundberg)

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2008-06-10 | Uppdaterad 2019-02-27