Michael Agricola

Levde: 1508-1557 (ca 50 år)
Titel: Finsk reformator och biskop
Far: Olof Simonsson
Mor: ?

Michael Agricola

Biografi
Michael (Mikael, Micael) Olavi Agricola föddes omkring 1508 som son till Olof Simonsson som var fiskare i Torsby, Pernå socken i östra Nyland. Man hittar olika årtal för Agricolas födelse, allt från 1507 till 1510 förekommer.

Studier
Agricola gick i skola i Viborg och gick tidigt över till protestantismen. Efter skolåren anställdes han som skrivare och sekreterare till den katolske biskopen Martin Skytte i Åbo. Efter att han prästvigts reste han 1536, med bidrag från biskopen, till Wittenberg för att studera och 1539 blev han där magister. Efter studierna återvände han till Åbo där han blev rektor vid Åbo stiftsskola. 1548 blev han medhjälpare till biskop Skytte. Biskopen gick bort i december 1550 och därefter stod biskopsstolen tom i fyra år. Fyra år senare (1554) utnämndes han, utan något föregående val, av Gustav Vasa till biskop i Åbo stift.

Se Wsi Testamenti
Se Wsi Testamenti, nya testamentet 1548

Första boken
Agricola var den som tryckte den första boken på finska språket. Böckerna trycktes i Stockholm och verkar ha bekostats av Agricola själv och den första han gav ut var en ABC-bok (Abckiria) som trycktes i gamla stan i Stockholm och som kom ut 1542. Året därpå kom en katekes ut som troligen var en översättning av Luthers lilla katekes. Hans tredje bok kom ut 1544 och var en 400 sidor stor bönbok, 'Rucouskiria bibliasta' med bland annat ett kalendarium och bondepraktika i inledningen.

Nya testamentet
En översättning av nya testamentet hade han börjat på redan 1537 när han studerade i Wittenberg. Den ska ha varit klar 1543 men eftersom han inte hade pengar bad han sin vän och gynnare Georg Norman om bidrag till tryckning av boken. Den kom ut på finska språket 1548 och i inledningen finns en kort beskrivning om kristendomens införande i Finland, om den svenska befolkningen, kulturhistoria, religiösa tro, de finska befolkningens dialekter och folkstammar. Finland var ju en naturlige del av Sverige vid den här tiden.

Översättare
Från tyska till svenska översatte han även Visby sjörätt 1549, men den gavs aldrig ut, och två år senare kom också Psaltaren ut på finska språket. Det verkar som att han tänkt att översätta och ge ut hela bibeln men att han inte kunde det på grund av ekonomiska svårigheter.

Se Wsi Testamenti
Agricola, statys i Åbo domkyrka

Skriftspråk
Agricola gav reformationen i Finland en fast grund och skapade det finska skriftspråket, genom alla sina översättningar till finska språket. Agricola ville göra bibeln begripligt för vanligt folk som inte förstod latin.

Freden i Novgorod
Efter Gustav Vasas stora ryska krig sändes Agricola i slutet av 1556, tillsamman med Laurentius Petri, Sten Eriksson Leijonhufvud, Bengt Gylta och Knut Lilja till Moskva för att sluta fred med tsar Ivan IV. Freden slöts sedan den 2 april 1557 i Novgorod.

På hemvägen från fredsförhandlingarna, strax innanför svenska gränsen vid Kyrönniemi (nu finska), gick Agricola (ca 5) bort i sin släde den 9 april 1557. Han begravdes tre dagar senare med pompa och ståt i Viborg.

Äktenskap & barn
Agricola var gift med Brigitta Olofsdotter och de fick sonen Kristian Agricola i december 1550. Sonen blev tjugoåtta år gammal rektor i Åbo och 1583 biskop i Reval och adlades 1584, två år före sin död.

År Verk/händelse
1542 ABC-bok (Abckiria)
1543 Översättning av en Katekes
1544 Bönbok 'Rucouskiria bibliasta'
1548 Översättning av Nya testamentet
1548 Biskopens medhjälpare (koadjutor)
1549 Handbok (Käsikiria)
1549 Mässbok (Messu eli Herran Echtolinen)
1549 Kristi pinos historia
1549 Översättning av Visby sjörätt
1551 Översättning av Psaltaren
1551 Delar av gamla testamentet (Weisut ia Ennustoxet)
1552 Ne Prophetat Haggaj, Sacharja, Maleachi
1552 Utdrag ur Mose lag
1554 Biskop i Åbo
Register över räntorna i Åbo domkyrkas prelaturer, canonier och prebenden

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2019-10-04 | Uppdaterad 2020-12-29

Samtida händelser 1508 - 1557
1514 Kristian II blir dansk/norsk kung
1517 Martin Luther spikar upp 95 teser
1518 Slaget vid Brännkyrka
1520 Stockholms blodbad
1521-1523 Befrielsekriget
1523 Gustav Vasa blir kung
1526 Kungliga tryckeriet inrättas (Sthlm)
1527-1600 Reformationen i Sverige
1531-1533 Klockupproret
1534 Myntet Dalern börjar ges ut
1534-1536 Grevefejden
1541 Första bibeln på svenska ges ut
1542-1543 Dackefejden
1544 Sverige blir ett ärftligt kungarike
1545 Halva Linköping förstörs i en brand
1549 Uppsala slott börjar byggas
1551 Drottning Margareta dör
1554-1557 Stora ryska kriget

Källor
Böcker:
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)
• Sveriges historia - vad varje svensk bör veta

Hemsidor:
» riksarkivet
» geni.com
» europeana.eu
» nedre bilden

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon