Grevefejden

Pågick: 1534 (juli)-1536 (aug) (2 år)
Krig mot: Lübeck och Kristian II
Sveriges allierade: Danmark och Preussen
Angripare: Sverige
Svensk regent: Gustav Vasa
Utländsk regent: Kristian II (Danmark)
Kristian III (Danmark)
Albrekt av Preussen
Befälhavare: Johan Turesson (Tre Rosor)

Svenska krigsmål:
Att hindra Kristian II att åter bestiga den danska tronen, dessutom att hejda Lübecks planer på en omstörtning i Norden.

Kristian II
Sveriges målsättning i det här kriget var att försöka förhindra Kristian II att återta den danska tronen. Efter att den danske kungen Fredrik I av Oldenburg avlidit på Gottorps slott i april 1533, blev det bråk om vem som skulle ta över tronen efter honom.

Kristian II - som inte släppt tanken på att bli kung igen - fick hjälp av den trogne greven Christoffer av Oldenburg. Till sin hjälp hade de också Kristian-anhängare ifrån Lübeck. Som motståndare hade Kristian II Fredrik I:s son, Kristian III. Gustav Vasa ville inte att Kristian II skulle återinsättas eftersom detta troligen skulle leda till nya krig mellan Danmark och Sverige.
Allierade med Sverige var Preussen och Danmark med Kristian III:s anhängare.

Händelser/slag:
Erövringen av Halmstad den 31 okt 1534
Fältslaget vid Öxnebjerg 11 juni 1535
Fältslaget vid Helsingborg i jan 1535
Sjöslaget i Lilla Bält den 16 juni 1535
Sjöslaget vid Bornholm 9 juli 1535
Sjöslaget vid Köpenhamn nov 1535

Fred/stillestånd:
Den 24 februari 1536 slöt Danmark fred med Lübeck. Svenskarna var inte med där men det beslutas att Sverige på egen hand skall göra upp med Lübeck. Om det inte lyckas får Sverige fortsätta kriga mot Lübeck på egen hand, utan hjälp ifrån Danmark. 1½ år senare, den 29 augusti 1537 i Köpenhamn, slöts ett stillestånd mellan Lübeck och Sverige - men någon officiell fred slutfördes aldrig. Skulden som Sverige har till Lübeck sedan befrielsekriget skrivs av och fem års stillestånd skall gälla.

Källor
Böcker:
• Svenska krig 1521-1814 (Sundberg)
• Svenska slagfält (W&W)
• Sveriges fältmarskalker (Rosander)
• Svenska freder & stillestånd 1249-1814 (Sundberg)

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2005-09-25 | Uppdaterad 2019-02-23