Johan Turesson (Tre Rosor)

Levde: ca 1490-1556
Titel: Riksråd och riddare
Far: Ture Jönsson (Tre Rosor) (1475-1532)
Mor: Anna Johansdotter (Vasa) (-1506)

Bild saknas!

Biografi
Johan Turesson (Tre Rosor) föddes på 1490-talet som son till Ture Jönsson (Tre Rosor) och Anna Johansdotter (Vasa).

Krigstjänst
Johan trädde tidigt in i krigstjänst hos den tysk-romerska kejsaren,Maximilian I och blev av honom även slagen till riddare.

Offentliga uppdrag
1524 var Johan tillbaka i Sverige där han fortsatte som riddare i sju år. Därefter blev han av sin släkting Gustav Vasa använd i offentliga uppdrag. Till exempel så sändes han 1525 av kungen till Danmark och Lübeck för att förhandla rörande Sören Norby.

Riddare
Vid Gustavs kröning 1528 blev Johan slagen till riddare, och samma år inkallades han i rådet. Kort därefter deltog han tillsammans med kungen och några andra svenska herrar i ett möte i Lödöse med danskarna om den slutliga uppgörelsen rörande Gotland. Johan fortsatte att vara Gustav Vasa och hans sak trogen trots att hans far och även bror Uppsaladomprosten Göran Turesson höll på med upproriska konspirationer mot kungen.

Trogen Gustav Vasa
Gustav Vasa uttryckte tacksamhet till Johan på grund av detta vilket han skrev i ett brev den 1 april 1529, där det bland annat står:
'Hvar ock eder fader eller någon annan eder vän något obestånd eller oråd företaga emot oss, skola vi dock aldrig det uppå eder till sinne draga'.

Kristina Gyllenstierna

Grevefejden
Bevis på kungens förtroende fick Johan dessutom 1529 då han insattes i den rättsordning som skulle döma faderns medbrottslingar. Kungen skänkte honom även en del av de gods som hans far och bror återlämnat till kronan. I striderna mot Lübeckarna under den så kallade Grevefejden var han den högste befälhavaren i Halland. Även under Dackefejden visade han prov på krigisk duglighet. Mellan åren 1530-1547 var han hövitsman på Nyköpingshus och 1540-1544 även kungens regementsråd.

Äktenskap
I sin ungdom var Johan förlovad med fröken Karin Roos (till Hjelmsäter) som det uppges att han hade en son med. Förbindelsen föll dock inte hans far Ture Jönsson i smaken. Fadern ville att sonen skulle gifta sig med någon som kunde bli honom själv till stöd och nytta vid hans planer mot kungen. På sin fars uppmaning anmälde sig därför Johan sig som friare till Kristina Nilsdotter (Gyllenstierna) som var änka efter Sten Sture d.y. Flera försökte dock vinna Kristinas hjärta, bland annat Sören Norby, men det blev tillslut ändå Johan som vann hennes tycke och de gifte sig 1527.

Allt hade hittills gått som Johans far Ture räknat ut. Dock blev det inte som han tänkt sig efter giftermålet. Gustav Vasa, stödde på alla sätt föreningen mellan Johan och Kristina (som för övrigt var moster till Gustav Vasa) och till gengäld fick han deras totala lojalitet och osvikliga trohet för livet.

Johan Turesson (Tre Rosor) gick bort 1556 och begravdes i Storkyrkan i Stockholm.

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2005-10-21 | Uppdaterad 2020-12-23

Samtida händelser 1490 - 1556
1497  Kristina blir svensk drottning
1501  Sten Sture blir riksföreståndare
1504  Svante Nilsson blir riksföreståndare
1503-1506  da Vinci målar Mona Lisa
1506  Christopher Columbus dör
1508  En pestepidemi drar över Finland
1510  Sala silvergruva upptäcks
1514  Kristian II blir dansk/norsk kung
1517  Martin Luther spikar upp 95 teser
1518  Slaget vid Brännkyrka
1520  Stockholms blodbad
1521-1523  Befrielsekriget
1523  Gustav Vasa blir kung
1526  Kungliga tryckeriet inrättas (Sthlm)
1527-1600  Reformationen i Sverige
1531-1533  Klockupproret
1534  Myntet Dalern börjar ges ut
1534-1536  Grevefejden
1541  Första bibeln på svenska ges ut
1542-1543  Dackefejden
1544  Sverige blir ett ärftligt kungarike
1545  Halva Linköping förstörs i en brand
1549  Uppsala slott börjar byggas
1551  Drottning Margareta dör
1554-1557  Stora ryska kriget

Källor
Böcker:
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon