Sten Sture d.ä.

Titel:
Riksföreståndare 1470-1497 och 1501-1503 (totalt 29 år)
Levde:
144(0) - 1503 (ca. 63 år)
Sten Sture d.ä.

Historia:

Sten (Gustafsson) Sture d.ä. föddes omkring år 1440 som son till riksrådet och ståthållaren i Kalmar Gustaf Anundsson och Birgitta Stensdotter (Bielke). Stures mor, Birgitta, var halvsyster till kung Karl Knutsson (Bonde), som var kung i Sverige 1448-1457, 1464-1465 och 1467-1470.

När hans morbror, kungen Karl Knutsson (Bonde) dog i maj 1470, tog Sture över rikets styrelse genom en kupp, och han valdes därefter till riksföreståndare. Sture påstod att hans morbror på sin dödsbädd överlåtit alla sina slott och städer, däribland Stockholm, till honom. Karl Knutsson Bondes egen son, sköts skoningslöst åt sidan. Den danske kungen, Kristian I, som enligt ett avtal skulle ta över makten, kom med en stor flotta till Stockholm och slog läger vid Brunkeberg. Bönder och även mäktiga svenska släkter slöt sig till Kristian. Sture på sin sida hade samlat folk ifrån Götaland, och den 10 oktober 1471 stod ett blodigt slag i Brunkeberg. Danskarna besegrades dock vid slaget och fick slå till reträtt.

Efter segern över Kristian bekräftades Stures makt ännu mer. Han försökte även att förhindra att den danske kungen Hans (Johan II) skulle bli svensk kung. Emellertid måste han efter det mindre framgångsrika kriget mot Ryssland 1495-1497 erkänna Hans som svensk kung, och han blev därför avsatt som riksföreståndare. Han fick dock stora förläningar, bland annat fick han livstidsbrev på hela Finland, samt Nyköpingshus. Dessutom blev han utnämnd till rikshovmästare.

År 1500 anslöt han sig ändå till det organiserade upproret mot den nya kungen, och blev till slut återigen riksföreståndare 1501. Sture var gift med Ingeborg Åkesdotter, de fick emellertid inga barn, men han hade en oäkta dotter som hette Birgitta som dog som nunna i Vadstena 1536. Själv dog han på senhösten 1503, ca 63 år gammal.
Porträttet av Sten Sture är utfört av Niclas Lafrensen d.ä. (1698-1756).

Inlagd 2004-12-05 | Uppdaterad 2017-10-25
Händelser under Sten:s livstid
1446  Lidköping får stadsprivilegier.
1448  Karl Knutsson blir kung i Sverige.
1455-1485 Rosornas krig rasar i England.
1455  Gutenbergs Bibel börjar tryckas.
1456  Universitetet i Greifswald i Tyskland grundas.
1462  Tumskruven omtalas första gången i Sverige.
1471  Slaget vid Brunkeberg.
1477  Uppsala universitet grundas.
1483  Sveriges första tryckta bok.
1484  Sverige drabbas av pesten.
1492  Columbus seglar till Amerika.
1497  Kristina av Sachsen blir svensk drottning.
1501  Sten Sture d.ä. blir riksföreståndare.

Källor