Kristian I

Levde: 1426-1481 (55 år)
Titel: Dansk kung 1448-1481 (32 år, 8 mån)
Norsk kung 1449-1481 (31 år)
Svensk regent juni 1457-1464 (7 år)
Far: Didrik 'den lycklige' av Oldenburg (1390-1440)
Mor: Hedvig av Holstein-Rendsburg (ca 1395-1436)
Kristian I av Oldenburg Historia
Kristian (Christian) I föddes i februari 1426 i Oldenburg, Tyskland, (vissa källor anger Köpenhamn som födelseplats) som son till greven Didrik 'den lycklige av' Oldenburg & Delmenhorst (36) och Hedvig av Holstein (28).

Efter att Kristofer av Bayern hastigt gått bort i januari 1448 erbjöd de danska riksråden den danska kronan till hertig Adolf av Slesvig. Han avböjde dock och istället föreslog han sin systerson Kristian på villkoret att denne skulle ingå äktenskap med Kristofers änka, Dorothea (19).

Erbjudandet till Kristian kom i september 1448 och den 28 september hyllades han på Viborgs landsting och den 30 oktober 1449 kröntes han i Köpenhamn till kung av Danmark.
Valet påskyndades eftersom Karl Knutsson (Bonde) i juni 1448 valts till kung i Sverige och i juli samma år sänt en ockupationstrupp till Gotland (som då tillhörde Danmark)
I april 1449 skickade Kristian en här till Gotland där exkungen Erik av Pommern suttit och härskat sedan han blivit avsatt som dansk och svensk regent 1439. På sommaren 1449 kom Kristian själv till ön där han slöt ett avtal med de svenska hövitsmännen som tills vidare lämnade Gotland i Kristians händer. De sköt fram frågan om öns tillhörighet till en kommande fredskongress i Halmstad.

Under tiden, för att förbättra sina chanser inför kongressen, lät Karl Knutsson (Bonde) i november 1449 kröna sig till norsk kung i Trondheims domkyrka. Det hjälpte föga, för när kongressen hölls i Halmstad i maj 1450 slogs det fast att Kristian skulle tilldelas både Gotland och Norge.

Kristian I
Kristian
Slaget vid Haraker
Kristian var regent i Sverige i sju år, från juni 1457 till juni 1464. Han ska ha drivit en hård skattepolitik som drabbade allmänheten hårt. 1463 pålade han en extraskatt för bönderna i Uppland och for sedan på en resa till Finland. De uppländska bönderna klagade på extraskatten till ärkebiskop Jöns Bengtsson (Oxenstierna) som lät dem slippa betala. För detta lät Kristian fängsla Jöns som fördes till Danmark. Jöns kusin, biskop Kettil Karlsson (Vasa) försökte få Kristian att ställa Jöns inför en laglig domstol men när det inte lyckades gjorde Kettil i januari 1464 uppror tillsammans med flera av sina släktingar samt bondebefolkningen i Mälardalen vilket ledde till slaget vid Haraker i Västmanland den 17 april 1464. Segrande ur striden gick Kettil och svenskarna, medan Kristian förlorade cirka 12 000 man.

Datum/År Händelse
sept 1448 Fick anbud om Danska kronan
28 okt 1449 Krönt som dansk kung i Köpenhamn
juni 1449 Vald i södra Norge till regent
hösten 1449 Krönt i Trondheim, Norge
maj 1450 Övertog hela Norge från Karl Knutsson (Bonde)
23 juni 1457 Vald till svensk kung i Stockholm
2 juli 1457 Hyllad som svensk kung vid Mora sten
3 juli 1457 Krönt till Svensk kung i Uppsala domkyrka
1459 Blev hertig av Slesvig och greve av Holstein
17 april 1464 Besegrad av Kettil Karlsson (Vasa) vid Haraker i Västmanland
1471 Blev besegrad vid slaget vid Brunkeberg

Slaget vid Brunkeberg
I maj 1470 dog Karl Knutsson (Bonde) och Sten Sture d.ä. utsågs som riksföreståndare. Kristian försökte nu bli erkänd som svensk kung igen och inledde förhandlingar med rådet om att få komma tillbaka som svensk regent. När förhandlingarna inte ledde någonvart seglade Kristian upp mot Stockholm med cirka 6 000 man. Sten Sture hade på sin sida en armé på 9 000 män. Slaget stod vid Brunkebergsåsen den 10 oktober 1471 och kallas för slaget vid Brunkeberg. Sten Sture gick segrande ur striden och Kristian, som blivit sårad, seglade hem till Danmark. Det var sista gången som han försökte återta makten i Sverige.

Familj & barn
Dorothea av Brandenburg
Dorothea
(1430-1495)
Den 26 oktober 1449 gifte Kristian (23) sig med Dorothea av Brandenburg (18). Bröllopet firades i Köpenhamn och de fick barnen:
1) Oluf (1450-1451) † (1 år)
2) Knud (1451-1455) † (4 år)
3) Johan (Hans) (1455-1513)
4) Margareta (1456-1486) (drottning av Skottland)
5) Fredrik (1471-1533)

Två av Kristians söner, Johan (Hans) och Fredrik blev regenter i Danmark-Norge och dottern Margareta gifte sig med Skottlands kung, Jakob III och blev på så sätt drottning i Skottland och mamma till Jakob IV. Kristian gick bort på Köpenhamns slott den 21 maj 1481, 55 år gammal och ligger begravd i Roskilde domkyrka, Danmark.

dela sidan
  
Samtida händelser 1426 - 1481

1431  Jeanne d'Arc bränns på bål.
1434  Engelbrektsupproret bryter ut i Bergslagen.
1435  Engelbrektsson blir svensk rikshövitsman.
1438  Karl Knutsson (Bonde) blir riksföreståndare.
1442  Kristofers landslag stadfästs.
1446  Lidköping får stadsprivilegier.
1448  Karl Knutsson (Bonde) blir kung i Sverige.
1455-1485 Rosornas krig rasar i England.
1455  Gutenbergs Bibel börjar tryckas.
1456  Universitetet i Greifswald grundas.
1457  Karl Knutsson (Bonde) avsätts som kung.
1462  Tumskruven omtalas första gången.
1464  Karl Knutsson (Bonde) blir svensk kung.
1465  Karl Knutsson (Bonde) avsäger sig kronan.
1467  K. K. (Bonde) blir åter svensk kung.
1471  Slaget vid Brunkeberg.
1477  Uppsala universitet grundas.

Källor

Böcker:
Svenska män och kvinnor, I-Lindner (1948)
Sverige och dess regenter under 1000 år (Lars O. Lagerqvist)
Sveriges historia, koncentrerad uppslagsbok
Sveriges regenter från forntid till nutid (Lars O. Lagerqvist)

Hemsidor:
» riksarkivet.se
»
geni.com
» digitaltmuseum.se

Inlagd 2019-08-11 | Uppdaterad 2019-08-12