Fredrik I

Levde: 1471-1533 (61 år)
Titel: Hertig av Holstein och greve av Oldenburg
Dansk-Norsk-Isländsk kung 1523-1533 (10 år)
Krönt: 7 augusti 1524
Valspråk: Intet utom den gudomliga viljan
Far: Kristian I av Oldenburg (1426-1481)
Mor: Dorothea av Brandenburg (1431-1495)

Fredrik I av Danmark

Biografi
Fredrik I av Danmark (ätten Oldenburg) föddes den 7 oktober 1471 som son till kungen av Danmark, Kristian I av Oldenburg (45) och Dorothea av Brandenburg (40). Fredrik var således bror till Hans (Johan II).

Hertig
Fredriks mor Dorothea arbetade på att försöka få honom vald till hertig i Schleswig-Holstein vilket hon också lyckades med då ständerna i december 1482 hyllade Fredrik och hans bror Hans, som då var kung, som hertigar och 1490 delades hertigdömena mellan de bägge bröderna. Han gjorde senare även anspråk på halva Norge och några danska öar som arv, men riksdagen i Kalundborg avvisade 1494 dessa anspråk.

Fredrik I av Danmark

Uppgörelse
År 1500 deltog Fredrik (30) i fälttåget mot Ditmarsken men undgick nederlaget. Han stod i flera år i gott förhållande till sin brorson Kristian II. Det goda förhållandet sprack emellertid när Kristian 1521 fått Holstein i förläning och sen inte ville ge Fredrik länsbrev för hans del av Schleswig. I augusti 1522 ingick de en uppgörelse men redan några månader senare bröt Fredrik denna uppgörelse och knöt i hemlighet en förbindelse med missnöjda adelsmän och i januari 1523 slöt han också ett förbund med Lübeck mot Kristian II. Den 26 mars samma år hyllades han på Viborgs ting, men Köpenhamn och Malmö gjorde motstånd i sju månader och ännu 1525 var han tvungen att i Skåne kämpa mot Kristians anhängare med Sören Norby i spetsen.

Krönt 1524
I augusti 1524 kröntes han i Köpenhamn av ärkebiskop Gustav Trolle. I sin kungaförsäkran utvidgade han riksrådets makt och adelns rättigheter över deras bönder "til en drabelig frihed, hvis lige inge konge i Danmark har givet".

Anna av Brandenburg
Anna av Brandenburg
(1487-1514)

Han uppehöll sig mest i Gottorp och lät riksråd och länsherrar styra ganska fritt i landet, dock drev han in skatter och såg till att han hade ett visst inflytande. 1526 utfärdade han en viktig förordning, som avskaffade gillen och skrån samt gav Köpenhamn och Malmö självständig styrelse. Dessutom lovade han att beskydda kyrkan mot det lutherska kätteriet och med förlust av liv och gods straffa dem, som sökte utbreda detsamma.

När Kristian II gjorde intåg i Norge 1531 och där blev tillfångatagen kastade Fredrik honom i fängelse, och lovade till och med ständerna att han aldrig skulle sätta honom på fri fot igen, vilket han heller inte gjorde.

Äktenskap 1 & barn
Den 10 april 1502 gifte sig Fredrik (31) med Anna av Brandenburg (15) och med henne fick han barnen:
1) Kristian III 1503-1559
2) Dorothea av Oldenburg 1504-1547

Sofia av Pommern
Sofia av Pommern
(1498-1568)

Äktenskap 2 & barn
Efter tolv års äktenskap dog Anna (26) och drygt fyra år senare (okt 1518) gifte Fredrik (47) sig med Sofia av Pommern (20) och de fick barnen:
3) Hans av Oldenburg 1521-1580
4) Elisabeth av Oldenburg 1524-1586
5) Adolf av Holstein-Gottorp 1526-1586
6) Anna av Oldenburg 1528-1535 (död 7 år)
7) Dorothea av Oldenburg 1528-1575
8) Fredrik av Oldenburg 1529-1556 (biskop i Schleswig)

Fredrik (61) gick bort den 10 april 1533 på Gottorps slott och begravdes i Schleswigs domkyrka.

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-12-21 | Uppdaterad 2021-01-10

Samtida händelser 1471 - 1533
1478 Spanska inkvisitionen upprättas
1486 Maximilian blir kung i Tyskland
1492 Columbus seglar till Amerika
1503-1506 Da Vinci målar Mona Lisa
1506 Christopher Columbus dör
1509 Henrik VIII blir kung i England
1513 Jakob V blir kung i Skottland
1517 Martin Luther spikar upp 95 teser
1519 Da Vinci dör i Frankrike
1520 Stockholms blodbad

Källor
Onlinebok:
» sveriges historia...

Hemsida:
» store norske leksikon
» bild

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon