Gustav Trolle

Levde: 1488-1535 (ca. 47 år)
Titel: Ärkebiskop, fiende till Sten Sture.
Adel/ätt: Adliga och friherrliga ätterna Trolle. Urgammal frälsesläkt. Friherrlig 1816
Far: Erik Arvidsson Trolle (ca 1460-ca 1530)
Mor: Ingeborg Filipsdotter Tott (ca 1455-ca 1494)

Biografi
Gustav (Eriksson) Trolle föddes i september 1488 (han döptes den 25 september) som son till Erik Arvidsson Trolle och Ingeborg Filipsdotter Tott.

Gustav studerade bland annat i Köln och Rom, där han knöt viktiga förbindelser för framtiden.

Fiende till Sture
Trolle var fiende till Sten Sture d.y. som hade trängt undan hans far, Erik Trolle, och tagit faderns post som riksföreståndare. Ändå vände sig hans far till Sten Sture och bad om hans rekommendation för sonen när biskopsstolen i Uppsala blev ledig. Sten Sture, som ville ha en försoning, beviljade också detta och på hösten 1515 blev så Trolle Sveriges ärkebiskop.

Sin uppfattning om Sten Sture ändrade Trolle dock redan på hemvägen från Rom, då han inledde förhandlingar med den danske kungen Kristian II. Då Trolle kom till Stockholms skärgård landsteg han i Vaxholm och for direkt till Uppsala utan att ta vägen förbi Stockholm där Sten Sture tänkte ta emot honom med en fest. Sture, som hade dragit in Stäkets län (inte slottet) fordrade att ärkebiskopen skulle bevisa sin rätt till länet. Trolle satte sig genast i besittning av området.

Trolles vapen

Stäket rivs
Almarestäket kallat "Stäket" låg strategiskt till och spärrade av den viktigaste vägen mellan Stockholm och Västerås och vidare mot Dalarna. Sture försökte få till ett möte med honom men Trolle undvek varje steg till försoning. Trolle stod på danskarnas sida och kämpade mot Sten Sture och att Sverige skulle bli självständigt. Sture lät fängsla Trolles far och i oktober 1516 belägrade han Stäket där Trolle befann sig. I januari 1517 samlade Sture riksdagen och de försäkrade honom sitt stöd. Trolle hade fått löfte om hjälp från Danmarks kung Kristian II och i augusti 1517 kom räddningen från Danmark, men hären blev snabbt slagen utanför Stockholm. Riksdagen bestämde att "Stäket" skulle rivas och Trolle avsättas som ärkebiskop. Han fängslades senare och Stäket revs.

Efter slaget vid Bogesund 1520 där Sten Sture blev dödligt sårad tog Kristian över makten i Sverige. Först fick han emellertid övertala Sten Stures änka Kristina Nilsdotter (Gyllenstierna) att ge upp Stockholm stad.

Trolles sigill
Trolles sigill

Stockholms blodbad
Trolle blev återinsatt som ärkebiskop och den 4 november 1520 krönte han Kristian II till svensk kung. Några dagar senare lät kungen samla en mängd män och kvinnor på Stockholms slott. Trolle krävde då hämnd för vad han fått utstå samt begärde att de ansvariga skulle bestraffas. 82 personer dömdes därför till döden och avrättades vid Stockholms blodbad (där bland annat Gustav Vasas far avrättades). Dessutom lät han gräva upp Sten Stures lik och bränna det på bål.

Flydde till Danmark
Kristian satte sedan Trolle och fyra andra personer att styra Sverige. Redan i januari året därpå (1521) började Gustav Vasa sitt befrielsekrig och Trolle fick snart fly till Danmark. Hans triumf blev med andra ord inte så långvarig.

Öxnebjerg
Den 11 juni 1535 deltog han i slaget vid Öxnebjerg i Danmark där han sårades svårt och han avled sedan i Schleswig i Tyskland, omkring 47 år gammal.

År Titel/händelse (urval)
Kanik i Linköping
1511-1512 Student i Köln. Magister (troligen där)
1512 Kanonikus
1512-1514 Domprost i Linköping (12 dec)
1513 Valet till domprost fastställt av påven 12 april
1514 Ärkediakonus i Uppsala
1514-1517 Ärkebiskop (3 okt)
1515 Valet till Ärkebiskop bekräftat av påven 15 maj
1515 Invigd i ämbetet i Rom
1516 Ställde sig i spetsen för ett parti för att störta riksföreståndaren Sten Sture
1516 Belägrad på sin borg Stäket (Almare-Stäket) (okt)
1517 Avsatt från ärkebiskopsämbetet av riksmötet i Stockholm (23 nov)
1517 Måste i december ge upp Stäket, som totalförstördes
1517 Insatt i fängsligt förvar i Västerås
1518 Frigiven, med tillstånd att vistas på Ekholmen
1520 Anslöt sig efter Sten Sture d.y.:s död till konung Kristian II
1520 Återfick ärkebiskopsämbetet och krönte Kristian (4 nov)
1521 Medlem av den tillförordnade regeringen i Stockholm vid Kristians avresa på nyåret
1521 Lämnade Sverige för alltid i september
1524 Uppehöll sig i Danmark där han krönte kung Fredrik I
1526 Anslöt sig på nytt till den bortjagade kungen Kristiern
1531 Deltog i Kristians expedition till Norge
1532 Föll i dansk fångenskap
1533 Frigavs efter Fredrik I:s död
1534 Anslöt sig vid utbrottet av grevefejden till ledaren greve Christoffer af Oldenburg
1534 Vald till biskop på Fyen av Christoffer af Oldenburg
1535 En av de grevliga truppernas anförare i slaget vid Öxnebjerg. Sårade och sattes i fängelse på Gottorps slott (11 juni)

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-12-05 | Uppdaterad 2021-01-10

Samtida händelser 1488 - 1535
1492 Columbus seglar till Amerika
1497 Kristina blir svensk drottning
1501 Sten Sture blir riksföreståndare
1504 Svante Nilsson blir riksföreståndare
1503-1506 da Vinci målar Mona Lisa
1506 Christopher Columbus dör
1508 En pestepidemi drar över Finland
1510 Sala silvergruva upptäcks
1514 Kristian II blir dansk/norsk kung
1517 Martin Luther spikar upp 95 teser
1518 Slaget vid Brännkyrka
1520 Stockholms blodbad
1521-1523 Befrielsekriget
1523 Gustav Vasa blir kung
1526 Kungliga tryckeriet inrättas (Sthlm)
1527-1600 Reformationen i Sverige
1531-1533 Klockupproret
1534 Myntet Dalern börjar ges ut
1534-1536 Grevefejden

Källor
Böcker:
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsidor:
» store norske leksikon
» denstoredanske.dk
» riddarhuset.se
» adelsvapen.com

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon