Gustav Trolle

Levde: 1488-1535 (ca. 47 år)
Titel: Ärkebiskop, fiende till Sten Sture.
Adel/ätt: Adliga och friherrliga ätterna Trolle. Urgammal frälsesläkt. Friherrlig 1816
Far: Erik Arvidsson Trolle (ca 1460-ca 1530)
Mor: Ingeborg Filipsdotter Tott (ca 1455-ca 1494)

Historia
Gustav (Eriksson) Trolle föddes i september 1488 som son till Erik Arvidsson Trolle och Ingeborg Filipsdotter Tott.
Han studerade bland annat i Köln och Rom, där han knöt viktiga förbindelser för framtiden.

Trolle var fiende till Sten Sture d.y. som hade trängt undan hans far, Erik Trolle, och tagit hans post som riksföreståndare. Ändå vände sig hans far till Sten Sture och bad om hans rekommendation för sonen, när biskopsstolen i Uppsala blev ledig. Sten Sture, som ville ha en försoning, beviljade också detta och i maj 1515 blev så Gustav Trolle Sveriges ärkebiskop. Sin uppfattning om Sten Sture ändrade han dock redan på hemvägen från Rom, då han inledde förhandlingar med den danske kungen Kristian II. Då han kom till Stockholms skärgård, landsteg han i Vaxholm och for direkt till Uppsala, utan att ta vägen förbi Stockholm där Sten Sture tänkte ta emot honom med en fest. Sture, som hade dragit in Stäkets län (inte slottet) fordrade att ärkebiskopen skulle bevisa sin rätt till länet. Trolle satte sig genast i besittning av området.

Almarestäket kallat "Stäket", låg strategiskt till och spärrade av den viktigaste vägen mellan Stockholm och Västerås och vidare mot Dalarna. Sture försökte få till ett möte med honom, men Trolle undvek varje steg till försoning. Han stod på danskarnas sida och kämpade mot Sten Sture och att Sverige skulle bli självständigt. Sture lät fängsla Trolles far och i oktober 1516 belägrade han Stäket där Trolle befann sig. I januari 1517 samlade Sture riksdagen och de försäkrade honom sitt stöd. Trolle hade fått löfte om hjälp från Danmarks kung Kristian II och i augusti 1517 kom räddningen från Danmark, men hären blev snabbt slagen utanför Stockholm. Riksdagen bestämde att "Stäket" skulle rivas och Trolle avsättas som ärkebiskop. Han fängslades senare och Stäket revs.

Trolles vapen Efter slaget vid Bogesund 1520, där Sten Sture blev dödligt sårad, tog Kristian över makten i Sverige. Först fick han emellertid övertala Sten Stures änka Kristina Nilsdotter (Gyllenstierna) att ge upp Stockholm stad.

Trolle blev återinsatt som ärkebiskop och den 4 november 1520 krönte han Kristian II till svensk kung. Några dagar senare lät kungen samla en mängd män och kvinnor på Stockholms slott. Trolle krävde då hämnd för vad han fått utstå samt begärde att de ansvariga skulle bestraffas. 82 personer dömdes därför till döden och avrättades vid Stockholms blodbad (där bland annat Gustav Vasas far avrättades). Dessutom lät han gräva upp Sten Stures lik och bränna det på bål.

Kungen satte sedan Trolle och fyra andra personer att styra Sverige. Redan i januari året därpå (1521) började Gustav Vasa sitt befrielsekrig, och Trolle fick snart fly till Danmark. Hans triumf blev med andra ord inte så långvarig. Den 11 juni 1535 deltog han i slaget vid Öxnebjerg i Danmark, där han sårades svårt och han avled sedan i Schleswig i Tyskland, omkring 47 år gammal.

dela sidan
  
Samtida händelser 1488 - 1535
1497  Kristina av Sachsen blir svensk drottning.
1501  Sten Sture d.ä. blir riksföreståndare.
1504  Svante Nilsson (Sture) blir riksföreståndare
1505  Leonardo da Vinci målar Mona Lisa.
1506  Christopher Columbus dör.
1508  En pestepidemi drar över Finland.
1510  Sala silvergruva upptäcks.
1514  Kristian II blir kung i Danmark och Norge.
1517  Martin Luther spikar upp sina 95 teser.
1518  Slaget vid Brännkyrka.
1520  Stockholms blodbad.
1521-1523  Befrielsekriget - krig mot Danmark.
1523  Gustav Vasa blir kung.
1526  Kungliga tryckeriet inrättas i Stockholm.
1527-1600  Reformationen i Sverige.
1531-1533  Klockupproret mot Gustav Vasa.
1534  Myntet Dalern börjar ges ut.
1534-1536  Grevefejden.

Källor

Inlagd 2004-12-05 | Uppdaterad 2017-10-25