Gustav Trolle

Levde: 1488-1535 (ca. 47 år)
Titel: Ärkebiskop, fiende till Sten Sture.
Adel/ätt: Adliga och friherrliga ätterna Trolle. Urgammal frälsesläkt. Friherrlig 1816
Far: Erik Arvidsson Trolle (ca 1460-ca 1530)
Mor: Ingeborg Filipsdotter Tott (ca 1455-ca 1494)

Biografi
Gustav (Eriksson) Trolle föddes i september 1488 som son till Erik Arvidsson Trolle och Ingeborg Filipsdotter Tott.

Gustav studerade bland annat i Köln och Rom, där han knöt viktiga förbindelser för framtiden.

Trolle var fiende till Sten Sture d.y. som hade trängt undan hans far, Erik Trolle, och tagit hans post som riksföreståndare. Ändå vände sig hans far till Sten Sture och bad om hans rekommendation för sonen, när biskopsstolen i Uppsala blev ledig. Sten Sture, som ville ha en försoning, beviljade också detta och i maj 1515 blev så Gustav Trolle Sveriges ärkebiskop. Sin uppfattning om Sten Sture ändrade han dock redan på hemvägen från Rom, då han inledde förhandlingar med den danske kungen Kristian II. Då han kom till Stockholms skärgård, landsteg han i Vaxholm och for direkt till Uppsala, utan att ta vägen förbi Stockholm där Sten Sture tänkte ta emot honom med en fest. Sture, som hade dragit in Stäkets län (inte slottet) fordrade att ärkebiskopen skulle bevisa sin rätt till länet. Trolle satte sig genast i besittning av området.

Trolles vapen

Almarestäket
Almarestäket kallat "Stäket", låg strategiskt till och spärrade av den viktigaste vägen mellan Stockholm och Västerås och vidare mot Dalarna. Sture försökte få till ett möte med honom, men Trolle undvek varje steg till försoning. Han stod på danskarnas sida och kämpade mot Sten Sture och att Sverige skulle bli självständigt. Sture lät fängsla Trolles far och i oktober 1516 belägrade han Stäket där Trolle befann sig. I januari 1517 samlade Sture riksdagen och de försäkrade honom sitt stöd. Trolle hade fått löfte om hjälp från Danmarks kung Kristian II och i augusti 1517 kom räddningen från Danmark, men hären blev snabbt slagen utanför Stockholm. Riksdagen bestämde att "Stäket" skulle rivas och Trolle avsättas som ärkebiskop. Han fängslades senare och Stäket revs.

Efter slaget vid Bogesund 1520 där Sten Sture blev dödligt sårad tog Kristian över makten i Sverige. Först fick han emellertid övertala Sten Stures änka Kristina Nilsdotter (Gyllenstierna) att ge upp Stockholm stad.

Trolles sigill
Trolles sigill
Trolle blev återinsatt som ärkebiskop och den 4 november 1520 krönte han Kristian II till svensk kung. Några dagar senare lät kungen samla en mängd män och kvinnor på Stockholms slott. Trolle krävde då hämnd för vad han fått utstå samt begärde att de ansvariga skulle bestraffas. 82 personer dömdes därför till döden och avrättades vid Stockholms blodbad (där bland annat Gustav Vasas far avrättades). Dessutom lät han gräva upp Sten Stures lik och bränna det på bål.

Kungen satte sedan Trolle och fyra andra personer att styra Sverige. Redan i januari året därpå (1521) började Gustav Vasa sitt befrielsekrig och Trolle fick snart fly till Danmark. Hans triumf blev med andra ord inte så långvarig. Den 11 juni 1535 deltog han i slaget vid Öxnebjerg i Danmark, där han sårades svårt och han avled sedan i Schleswig i Tyskland, omkring 47 år gammal.

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-12-05 | Uppdaterad 2020-07-25
Samtida händelser 1488 - 1535
1492 Columbus seglar till Amerika
1497 Kristina blir svensk drottning
1501 Sten Sture blir riksföreståndare
1504 Svante Nilsson blir riksföreståndare
1503-1506 da Vinci målar Mona Lisa
1506 Christopher Columbus dör
1508 En pestepidemi drar över Finland
1510 Sala silvergruva upptäcks
1514 Kristian II blir dansk/norsk kung
1517 Martin Luther spikar upp 95 teser
1518 Slaget vid Brännkyrka
1520 Stockholms blodbad
1521-1523 Befrielsekriget
1523 Gustav Vasa blir kung
1526 Kungliga tryckeriet inrättas (Sthlm)
1527-1600 Reformationen i Sverige
1531-1533 Klockupproret
1534 Myntet Dalern börjar ges ut
1534-1536 Grevefejden

Källor
dela sidan
Böcker:
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsidor:
» store norske leksikon
» denstoredanske.dk
» riddarhuset.se
» adelsvapen.com

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon