Erik Trolle

Levde: ca 1460-1530 (ca. 70 år)
Titel: Riksföreståndare 1512
Adel/ätt: Adliga och friherrliga ätterna Trolle. Urgammal frälsesläkt. Friherrlig 1816.
Far: Arvid Birgersson Trolle (1435-1505)
Mor: Katarina Johansdotter Gädda (ca 1435-1475)

Biografi
Erik Arvidsson Trolle föddes omkring 1460 som son till riksrådet Arvid Birgersson Trolle (25) och Katarina (Kristina) Johansdotter Gädda.

Studier
Han skrevs in vid Rostocks universitet 1480 och studerade juridik i Köln 1482-83. Efter återkomsten till Sverige verkar han ha varit medlem av ett domkapitel och fått prebenden (årlig inkomst som tillföll vissa präster) i Uppsala och Linköping.

Äktenskap 1 & barn
Trolle prästvigdes dock aldrig och då han 1487 ingick äktenskap med den förmögna fru Ingeborg Filipsdotter Tott övergav han definitivt prästbanan. Han bosatte sig på sin hustrus gård Ekholmen i Uppland. Erik och Ingeborg fick barnen:
1) Gustav (1488-1535) (ärkebiskop)
2) Erik (ca 1489- ca 1511)
3) Ermengård (-1495)
4) Kristina (-1495) drunknade
5) Joakim
6) NN son

Enligt en tidskrift från 1904 ska Ingeborg, tillsammans med tre av deras barn, ha drunknat i Mälaren 1495.

Äktenskap 2 & barn
Sjutton år efter första hustruns död (1512) gifte Erik (ca 52) sig med Carin Gyllenstierna av Lundholm (16). De fick barnen:
7) Ingeborg (1510-1590)
8) Beata (1516-1591)
9) Helena

Riddarvärdigheten
Ungefär samtidigt som han gifte sig gick han in i riksrådet och vann snart genom sina kunskaper ett avsevärt inflytande inom rådet, där han var motståndaren till Sten Sture d.ä. Efter att ha deltagit i ryska kriget 1495-1497, anslöt han sig 1497 till upproret mot riksföreståndaren och var med om att inkalla kung Hans (Johan II), som vid sin kröning belönade honom med riddarvärdigheten.

Riksföreståndare 1512
När Sturarna övergav kungen 1501, ställde Trolle sig till drottning Kristinas förfogande vid försvaret av Stockholm. Efter dess fall 1502 försonade han sig emellertid med Sturarna igen. Efter Svante Stures död i januari 1512, valdes Trolle i sin frånvaro av rådsaristokratin till riksföreståndare 1512 men tvingades snart ge vika för Sten Sture d.y..

Fängslad fyra år
Under sonen, ärkebiskop Gustavs kamp med Sten Sture d.y. hölls Trolle sedan fängslad mellan åren 1516–1520. Liksom sonen arbetade han för Kristian II men måste efter dennes fördrivande fly till Danmark.

Trolles vapen

Amnesti
I början av 1528 fick han tillåtelse av Gustav Vasa att återvända till Sverige och i samband med det erhöll han amnesti för vad han genom sin anslutning till Kristian II hade förbrutit sig emot. I augusti samma år fick han dessutom genom kunglig nåd tillbaka sina svenska gods som under hans frånvaro indragits till kronan.

I fråga om lärd bildning höjde Trolle sig betydligt över de andra i riksrådet och exempelvis i latinsk talekonst röjde han stor färdighet.

Erik Trolle (ca 70) gick bort 1530, omkring 70 år gammal och begravdes i Fulltofta kyrkogård i Skåne.

År Titel/händelse
1480 Studerade i Rostock
1482-1483 Studerade i Köln
1487 Gifte sig med Ingeborg Filipsdotter (Tott)
1488 Riksråd
1492 Lagman i Närke
1495 Hustrun Ingeborg samt tre av barnen drunknar i Mälaren
1496 Utsågs till underbefälhavare i ryska kriget
1497 Deltog i upproret mot Sten Sture d.ä.
1497 Slagen till riddare vid kung Hans kröning
1512 Gifte sig med Karin Eriksdotter (Gyllenstierna)
1516-1520 Satt fängslad

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-12-20 | Uppdaterad 2020-12-25

Samtida händelser 1460 - 1530
1465 Karl Knutsson avsäger sig kronan
1467 K Knutsson blir åter svensk kung
1471 Slaget vid Brunkeberg
1477 Uppsala universitet grundas
1483 Sveriges första tryckta bok
1484 Sverige drabbas av pesten
1492 Columbus seglar till Amerika
1497 Kristina blir svensk drottning
1501 Sten Sture blir riksföreståndare
1504 Svante Nilsson blir riksföreståndare
1503-1506 da Vinci målar Mona Lisa
1506 Christopher Columbus dör
1508 En pestepidemi drar över Finland
1510 Sala silvergruva upptäcks
1514 Kristian II blir dansk/norsk kung
1517 Martin Luther spikar upp 95 teser
1518 Slaget vid Brännkyrka
1520 Stockholms blodbad
1521-1523 Befrielsekriget
1523 Gustav Vasa blir kung
1526 Kungliga tryckeriet inrättas (Sthlm)
1527-1600 Reformationen i Sverige

Källor
Böcker:
• Sverige och dess regenter under 1000 år (Lagerqvist)

Hemsida:
» adelsvapen.com
» riddarhuset.se
» Ingeborg Tott

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon