Kristofer av Bayern

Levde: 141(6)-1448 (ca 31 år)
Titel: Unionskung:
Kung av Danmark 1440-1448 (7 år, 9 mån)
Kung av Sverige 1441-1448 (6 år, 4 mån)
Kung av Norge 1442-1448 (5 år, 7 mån)
Far: Johan av Pfalz-Neumarkt (1383-1443)
Mor: Katarina av Pommern (ca 1390-1426)
Kristofer av Bayern Historia
Kristofer av Bayern föddes den 26 februari. Årtalet verkar dock vara lite osäkert eftersom jag har sett både 1416 och 1418 i olika böcker och på nätet. Han föddes i alla fall i Neumarkt in der Oberpfalz i Bayern i Tyskland som son till Johan av Pfalz-Neumarkt (ca 34) och Katarina av Pommern (ca 26). Mamma Katarina, som var grevinna av Pfalz, var syster till unionskungen Erik av Pommern.

Kristofer växte upp i norra Bayern där fadern styrde det pfalziska delarna. 1438 deltog Kristofer i i ett fälttåg mot polacker och böhmare. Han var intresserad av de nordiska rikena och efter att han i några år haft en post vid det tysk-romerska kejsarhovet kallades han 1438 av de danska stormännen till Danmark för att ersätta sin morbror Erik av Pommern som dansk kung, då denne blivit avsatt. Han kom till Danmark 1439 och i juli samma år hyllades han i Köpenhamn som dansk riksföreståndare och i april 1440 som dansk kung vid Viborgs landsting.
När Kristofer kom till makten var det stor hunger i landet och bönderna kallade honom därför för 'barkakonungen', vilket syftade till att de fick blanda bark i brödet för att dryga ut mjölet. Dock var det ju knappast Kristofers fel att skördarna slagit fel.

Dorotea av Brandenburg
Dorothea
(ca 1430-1495)
Kristofer var inte regent så länge och hann inte uträtta så mycket, men på sommaren 1441 slog han i alla fall ned ett stort bondeuppror i Danmark som startats av det danska riksrådet Henrik Tagesen . Efter upproret slagits ned avrättades Tagesen genom stegling. De övriga som deltagit klarade sig undan dödstraff men fick så höjda skatter att många fick går ifrån sina hus.
I september samma år valdes han till svensk kung och han kom att ägna mer uppmärksamhet åt Sverige än vad de föregående unionsregenterna gjort. När han inte var i Sverige fanns en tillförordnad riksstyrelse som utövade regeringsmakten när Kristofer inte var i landet.

I maj 1442 kom 'Kristofers landslag' ut, som till stora delar byggde på den svensk-norska kungen Magnus Erikssons landslag som kommit ut cirka nittio år tidigare (ca 1350) och som var den första som var rikstäckande. Det är osäkert om det var Kristofer själv som stadsfäste den här reviderade landslagen, men den gällde, till en början parallellt med Erikssons lag, fram till 1734 då den nya lagen trädde i kraft.

Årtal Händelse
Ca 25 juli 1439 Dansk riksföreståndare (senast detta datum)
9 april 1440 Hyllad som dansk kung på Viborgs landsting
okt 1440 Villkorligt antagen till svensk kung
sommaren 1441 Slog ned ett bondeuppror i Danmark
13 sept 1441 Vald till svensk kung på Mora äng
14 sept 1441 Krönt till svensk kung i Uppsala
1 juni 1442 Vald till norsk kung i Lödöse
2 juli 1442 Krönt till norsk kung i Oslo
maj 1442 Kristofers landslag stadfästs. Gäller fram till 1734 års lag.
1 jan 1443 Krönt till dansk kung i Ribe
1446 Expedition till Gotland

År 1446 gjorde Kristofer en resa till Gotland för att försöka tvinga bort Erik av Pommern som suttit på Visborg slott sedan han blev avsatt 1438. Härifrån kontrollerade Erik ön samt drev en omfattande kaparverksamhet på sjön som störde den övriga handeln. I augusti kom Kristofer till Gotland och det blev förhandlingar i Västergarn där man kom överens om ett års vapenvila räknat från den 8 september 1446, och när det löpte ut skulle det kunna förlängas med sex månader.

Familj & barn
Den 12 september 1445 gifte Kristofer (29) sig med Dorothea av Brandenburg (ca 15). Först fick de dock söka dispens hos påven för att gifta sig eftersom de var sysslingar. Men de fick sin dispens och bröllopet som hölls i Köpenhamn ska ha varit ett av de ståtligaste i nordens medeltidshistoria. Två dagar senare kröntes Dorothea till unionsdrottning i Vor Frues kirke. Äktenskapet blev barnlöst.
Äktenskapet varade bara i 2 ½ år, för på väg till ett möte med ett svenskt riksråd insjuknade Kristofer i Helsingborg, där han också gick bort den 6 januari 1448, ca 31 år gammal. Han ligger begravd i Roskilde katedral.

dela sidan
  
Samtida händelser 141(6) - 1448

1421  Henrik VI blir kung i England, 9 mån gl.
1422  Sverige drabbas av pesten.
1430  Vadstena klosterkyrka invigs.
1431  Jeanne d'Arc bränns på bål.
1434  Engelbrektsupproret bryter ut.
1435  E. Engelbrektsson utses till rikshövitsman.
1438  Karl Knutsson (Bonde) blir riksföreståndare.
1439  Kung Erik av Pommern avsätts i Danmark.
1442  Kristofers landslag stadfästs.
1446  Lidköping får stadsprivilegier.

Källor

Böcker:
Svenska män och kvinnor, I-Lindner (1648)
Sverige och dess regenter under 1000 år (Lars O. Lagerqvist)
Sveriges historia, koncentrerad uppslagsbok
Sveriges regenter från forntid till nutid (Lars O. Lagerqvist)

Hemsidor:
» riksarkivet.se
» runeberg.org

Inlagd 2019-08-09 | Uppdaterad 2019-08-10