Johannes Gutenberg

Levde: ca 1400-1468 (ca 68 år)
Titel: Uppfinnare
Far: Freile zum Genzfleish (1372-1419)
Mor: Elze Wirick zum Gutenberg

Biografi
Johannes (även Johann förekommer) Gutenberg föddes omkring år 1400, årtalet är osäkert. Vissa källor uppger 1398 och vissa några år in på 1400-talet. Han föddes som son till Freile zum Genzfleish och Elze Wirick zum Gutenberg i staden Mainz i Tyskland. Johannes tog moderns efternamn.

Det mesta är osäkert när det gäller Gutenbergs studier och lärlingstid men man vet att han i Mainz lärde sig hantverket som guldsmed, det vill säga att utföra arbeten i guld och andra metaller. Omkring 1428 blev hans familj utplånad till följd av hantverkarnas uppror mot den ädla klassen som styrde staden och 1430 flyttade Gutenberg till Strasbourg, Frankrike, där han stannade till 1444.

Boktryckarkonsten
Det ska ha varit i Strasbourg som Gutenberg började intressera sig för boktryckarkonsten. Han var redan bekant med xylografitekniken (träblockstekniken) som använts i Europa sedan 1400-talets början för att trycka böcker. Tekniken för xylografi (xylos betyder trä på grekiska) gick ut på att använda utskurna träplattor och sedan trycka. Sedan kom övergången från xylografi till typografi vilket var mycket lättare och snabbare att arbeta med eftersom man då hade ett separat litet block, så kallad typ, för varje tecken.

Tryckeri i Mainz
Det finns inga uppgifter om vad Gutenberg gjorde efter 1444 men 1448 dyker han åter upp i Mainz. År 1450 vet man att han hade ett tryckeri i Mainz vilket han lånat 800 gulden från den rike investeraren Johann Fust för att kunna starta upp. I december 1452 var han tvungen att betala tillbaka lånet, vilket han inte kunde, vilket resulterade i att han och Fust ingick ett nytt avtal. Avtalet gick ut på att Gutenberg fick ett liknande lån medan Fust blev partner i företaget. År 1452 började även en ung medarbetare och assistent som hette Peter Schöffer i företaget. Vid den här tiden tryckte Gutenberg redan med rörliga typer.

Rättegång
Trots framgångarna ska förhållandet mellan Gutenberg och Fust ha varit dåligt och till slut så stämde Fust Gutenberg på 2 000 gulden och 1455 löstes partnerskapet upp. Fust vann i rättegången och förvärvade därmed allt material och verktyg i företaget och gick sedan i partnerskap med Schöffer (som senare blev Fusts svärson) i stället.

Gutenbergs bibel
Eftersom Gutenberg blev av med sin firma 1455 och han aldrig signerade sina verk, och Gutenbergs bibel varken har något årtal eller var den blivit tryckt samt dessutom ska ha getts ut mellan 1455-1458 är det osäkert om det egentligen är han som är utgivaren. Han startade kanske tillverkningen men efter att han blivit av med företaget tog kanske Fust och Schöffer över. Mycket är osäkert och olika uppgifter finns på detta. Dock brukar man datera bibeln till just 1455.

Gutenberg ska dock ha blivit bankrutt men ändå startat ett eget litet tryckeri. I januari 1465 pensionerade ärkebiskopen i Mainz Gutenberg och han gav Gutenberg en årlig ranson av spannmål, vin och kläder samt befriade honom från vissa skatter. Gutenbergs finansiella status har diskuterats genom åren men han var förmodligen inte fattig.

Gutenberg (ca 68) gick bort den 3 februari 1468 och begravdes i den franciskanska kyrkan i Mainz. Kyrkan och kyrkogården förstördes senare och hans grav än nu borta för alltid.

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2018-10-17 | Uppdaterad 2020-11-15

Samtida händelser 1400 - 1468
1409  Universitetet i Leipzig grundas
1412  Drottning Margareta dör av pesten
1413  Ett universitetet i Skottland grundas
1419  Rostocks universitet grundas
1421  Henrik VI blir kung i England
1431  Jeanne d'Arc bränns på bål
1439  Erik av Pommern avsätts i Danmark
1455  Gutenbergs Bibel börjar tryckas
1455-1485 Rosornas krig rasar i England
1456  Universitetet i Greifswald grundas
1460  Universitetet i Basel grundas
1461  Franska kungen Karl VII dör

Källor
Böcker:
• Historia för folkskolan - Ragnar Wirsén (1963)
• Historia för grundskolan årskurs 4-6 (1965)

Hemsidor:
» Johannes Gutenberg - encyclopedia.com
» Gutenbergs bibel - history.com
» Gutenbergs bibel - britannica.com
» Johannes Gutenberg - britannica.com

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon