Carl Otto Mörner

Levde: 1781-1868 (87 år)
Titel: Överste, landshövding, 'kungamakare'
Adel/ätt: Friherrliga ätten Mörner af Morlanda. Friherrlig 1674
Far: Carl Clas Mörner (1730-1786)
Mor: Margareta Elisabeth von Post (1734-1790)

Carl Otto Mörner af Morlanda

Biografi
Carl Otto Mörner föddes 22 maj 1781 i Uppsala som son till landshövdingen och friherre Carl Claes Mörner af Morlanda (51) och Margareta Elisabeth von Post (47).

Önskan
1796 utnämndes Mörner till fänrik vid Upplands regemente och under en exercis en gång där väckte han Gustav IV Adolfs intresse och Mörner fick då möjligheten att be om en tjänst. Han bad då om att få fri tillgång till föreläsningarna på Karlberg och efter detta gå i fransk tjänst. Båda önskningarna fick han - så 1803 åkte Mörner till Frankrike.

Kungamakaren
När tronföljaren Karl August plötsligt avled genom en olycka 1810 började svenskarna att leta efter en ny svensk tronföljare. Mörner var då i Frankrike och började på eget bevåg att verka för att en av Napoleons generaler skulle bli svensk tronföljare, och började därför att uppvakta marskalk Jean Baptiste Bernadotte för detta ändamål. Regeringen var först emot detta men då bland annat armén gillade detta och även Bernadotte själv började att verka för saken ändrades regeringens åsikt. Efter detta blev Mörner kallad för 'kungamakaren'.

Mörners vapen

1811 utnämndes Mörner till kapten i armén och till kronprinsens adjutant, blev major 1813, överstelötjnant 1817 och överste 1818. 1824 tjänstgjorde han som vice landshövding i Jämtland och 1829 valdes han till tullinspektör vid Blockhusudden i Stockholm.

Äktenskap 1 & barn
25 nov 1810 gifte Mörner (29) sig i Uppsala med Sophia Emerentia af Wetterstedt (25). De fick barnen:
1) Carl Johan Oskar (1811-1835)
2) Emma Christina Margareta (1813-1907)
3) Otto Hjalmar Vilhelm (1815-1821) († 6 år)
4) Ivar Julius (1817-1879)
5) Ida Aurora Sofia (1821-1840)
6) Robert Teodor (1823-1868)
7) Eugenia Augusta (1824-1904)
8) Adele Teresia (1827-1919)

Äktenskap 2
6 nov 1831 gifte Mörner (50) sig i Stockholm med Catharina Charlotta Styrlander (33), de fick inga barn.

Äktenskap 3
2 april 1848 gifte Mörner (67) sig i Vreta kloster med Anna Gustava Sofia Sundius (27), de fick inga barn.

Carl Otto (87) gick bort den 17 augusti 1868 i Vaxholm och begravdes på gamla kyrkogården i Linköping.

År Titel/händelse
1786 Förare vid Hälsinge regemente
1787-1800 Studier i Uppsala
1788 Fänrik vid Hälsinge regemente
1796 Fänrik vid Upplands regemente
1809-1812 Löjtnant vid Upplands regemente
1810-1845 Deltog i riksdagarna
1811 Kapten i armén
1811 Adjutant hos kronprins Karl Johan
1812 Ledamot av Krigsvetenskapsakademien
1813 Major i armén
1815 Ledamot av bankoutskottet
1815 Ledamot av förstärkta allm besvärs- o ekonomiutsk
1817 Överstelöjtnant i armen
1818-1819 Överste i armen
1818-1819 Ståthållare på Rosersbergs slott
1823 Adjutant hos Karl XIV Johan
1823 Åter ledamot av förstärkta allm besvärs- o ekonomiutsk
1823-1826 På nytt överste i armén
1824 Tillförordnad landshövding i Jämtlands län (juli-nov)
1829-1841 Inspektor vid Blockhusuddens tull, Stockholm

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-11-03 | Uppdaterad 2020-12-23

Samtida händelser 1781 - 1868
1784 Kolonin Saint Barthélemy grundas
1788 Anjalaförbundet
1788-1790 Gustav III ryska krig
1789-1799 Franska revolutionen pågår
1792 Gustav III blir skjuten och dör
1794 Kaffe förbjuds i Sverige igen
1796 Smittkopporsvaccin uppfinns
1796 Kaffeförbudet från 1794 hävs
1799 Kaffeförbud i Sverige återigen
1801 Tiggeri straffas med ris & spinnhus
1802 Kaffeförbudet från 1799 hävs
1803-1815 Första Napoleonkriget
1806 Hela Uddevalla brinner ner
1808-1809 Finska kriget
1810-1812 Kriget mot Storbritannien
1811 Soldatutskrivningsuppror i Skåne
1813-1814 Andra Napoleonkriget
1814 Fred i Kiel
1817 Kaffeförbud införs för 5:e gången
1818 Karl XIII dör
1818 Karl XIV Johan blir kung
1822 358 hus i Norrköping brinner ner
1822 Kaffeförbudet från 1817 hävs
1824 Stockholms dagblad grundas
1827 Brand förstör största delen av Åbo
1830 Hierta grundar Aftonbladet
1831 Första hästkapplöpningen i Sverige
1832 Dödsstraffet hängning avskaffas
1834 Första mekaniska bomullsväveriet
1834 Koleran dödar 12 500 i Göteborg
1836 Triumfbågen i Paris färdigbyggd
1838 Demonstrationer mot judar (Sthlm)
1841 Spö- och risstraff isf böter avskaffas
1841 Stockstraffet avskaffas
1842 Obligatorisk skolgång införs
1844 Karl XIV Johan dör
1844 Oscar I blir ny kung
1844 Säkerhetständstickan uppfinns
1845 Förbudet mot kusingifte upphävs
1846 Skråväsendet avskaffas
1850 Dagens svenska polis grundläggs
1853 1:a svenska telegraflinjen öppnas
1855 Offentliga spö/risstraff avskaffas
1856 Sveriges första järnväg öppnas
1859 Oscar I dör Karl XV blir kung
1862 Stockholm-Göteborg järnväg invigs
1865 Svenska röda korset bildas

Källor
Böcker:
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsidor:
» riksarkivet.se
» riddarhuset.se
» geni.com
» adelsvapen.com

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon