Galileo Galilei

Levde: 1564-1642 (77 år)
Titel: Astronom, professor och fysiker
Far: Vincenzo Galilei (1520-1591)
Mor: Giulia Ammannati (1538-1620)

Galileo Galilei

Biografi
Galileo Galilei föddes i Pisa i Italien den 15 februari 1564 som son till musikern Vincenzo Galilei (44) och Giulia Ammannati (26).
Han tillhörde en förnäm men ändå fattig släkt.

Uppväxt
Galileo uppfostrades i ett kloster i Vallombrosa vid Florens och fastän han var villig att fortsätta sitt klosterliv skrevs Galileo (17) (enligt faderns önskan) in vid universitetet i Pisa 1581 där han biträdde den berömde fysikern och botanisten Andrea Cesalpino1519-1603 vid dennes föreläsningar. År 1583 gjorde Galileo upptäckten av pendelns isokronism, det vill säga att svängningstiden är oberoende av amplituden.

Professor i matematik
Galileo var även intresserad av matematik och började studera detta men eftersom pengarna tog slut var han tvungen att avbryta sina studier och återvända hem.
Upptäckten av den hydrostatiska vågen gjorde Galileos namn känt över hela Italien, och den inflytelserike matematikern Francesco Maria del Monte1549-1627 fick då höra talas om honom. Francesco hjälpte Galileo sen med pengar. På Francesco uppmaning skrev Galileo en avhandling om kropparnas tyngdpunkt som 1589 gjorde Galileo till professor i matematik vid Pisa universitet. Han utförde experiment som visade att kroppars fallhastighet inte bara beror på deras vikt, utan även av deras täthet, och han bekräftade därmed sina fall-lagar. Genom denna teori, som stred mot dittills allmänt rådande åsikter, fick han många fiender, och 1591 såg han sig tvungen att återvända till Florens.

Galileo Galilei

Professor vid Paduas universitet
Genom Francesco inflytande blev Galileo (28) professor vid Paduas universitet 1592, där han sedan var i arton år. Han gjorde där flera upptäckter, bland annat konstruerade han proportionalcirkeln som var ett instrument som användes vid geometriska ritningar, och 1593 uppfann han ett termoskop som visade förändringar i lufttryck och temperatur, på samma gång. Från denna apparat kom senare idén till termometerns konstruktion.

Jupiters månar
Galileo förbättrade det redan uppfunna teleskopet så att det blev användbart för astronomiska observationer (Galileis kikare). Med den här kikaren såg han att månens yta är bergig och att Vintergatan består av en mängd små stjärnor. Hans viktigaste iakttagelse var att han mellan den 7-10 januari 1610 upptäckte Jupiters fyra månar. Denna upptäckt gjorde att han ännu mer trodde på Nicolaus Copernicus fördömda åsikt att jorden ej utgör världens medelpunkt. Senare upptäckte han också Venus faser och solfläckar.

Inqvisitionstribunal
Alla sina upptäckter offentliggjorde han i sitt arbete 'Sidereus nuncius' och till och med i Rom, där de flesta anti-copernicusanhängarna fanns, fick han bifall. Påvarna Paul V och Urban VIII försäkrade honom om beskydd. 1632 gav han så ut sitt verk 'Dialogo dei due massimi sistemi del mondo' där han jämförde Ptolemæus och Copernicus system. Detta arbete möttes med stort bifall i hela Europa, men han visade också här öppet sina "copernicanska åsikter" vilket gjorde påven Urban VIII förargad.
Den 1 oktober 1632 kallades därför Galileo (68) till inqvisitionstribunalen i Rom där han blev utsatt för flera förhör, hotelser och tortyr. Åtta månader senare (22 juni 1633) var han tvungen att i kyrkan offentligt avsäga sig sina åsikter, framförallt den åsikten att "solen är världens orörligaste medelpunkt och att jorden ej är orörlig, utan även har en daglig rotation". Därefter dömdes han till fängelse men straffet mildrades till förvisning från Florens. Genom vänners hjälp bodde han sina sista år i Villa Arcetri, nära Florens. Där gav han utbildning till bland annat vetenskapsmännen Vincenzo Viviani1622-1703 och Evangelista Toricelli1608-1647.

Frilla & barn
Galileo var aldrig gift men hade en älskarinna som hette Marina Gamba? -1612 och de fick barnen:
1) Virginia (1600-1634)
2) Livia (1601-1659)
3) Vincenzo (1606-1649)
Bägge döttrarna blev nunnor.

De sista fem åren av sitt liv var Galileo blind.
Galileo (77) gick bort den 8 januari 1642 och begravdes i Sankta Croce di Firenze i Florens, Italien.

Kuriosa
Galileo tvingades alltså att avsvärja sig sina nya och riktiga teorier om att jorden rör sig runt solen och inte tvärt om.

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-11-28 | Uppdaterad 2021-01-02

Samtida händelser 1564 - 1642
1566 Nostradamus dör
1568-1648 Nederländska frihetskriget
1569 Första statliga lotteriet (London)
1573 Henrik III blir kung i Polen
1574 Henrik III blir kung i Frankrike
1580 Spanska ridskolan i Wien grundas
1584 Ivan den förskräcklige dör
1587 Skottlands drottning Maria avrättas
1589 Henrik III mördas
1592 Sigismund blir kung i Sverige
1595 25-årskriget slutar
1598-1613 'Den stora oredan' i Ryssland
1602 Holländska ostindiska co. bildas
1605 Krutkonspirationen i London
1608 Fransmännen grundlägger Quebec
1610 Ludvig XIII blir fransk kung
1615-1635 5000 häxor bränns i Frankrike
1618-1648 Trettioåriga kriget
1627-1629 200 häxor bränns i Tyskland
1632 Vladislav IV blir kung i Polen
1636 Harvard i Cambridge grundas

Källor

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon