Nicolaus Copernicus

Levde: 1473-1543 (70 år)
Titel: Astronom, präst, matematiker, astrolog och läkare
Far: Mikołaj Kopernik (-1483)
Mor: Barbara Watzenrode

Nicolaus Copernicus

Biografi
Nicolaus Copernicus (Kopernik) föddes den 19 februari 1473 i Torun, Kujawsko-Pomorskie, i Polen som son till köpmannen Mikołaj Kopernik och Barbara Watzenrode.

Studerade matematik
Arton år gammal (1491) skrevs han in vid universitetet i Krakow där han studerade matematik i fyra år. 1497 reste han till Bologna, och senare till Padova i Italien där han tog doktorsgraden i medicin och även var professor i matematik.

Kanonikus
Väl hemma i Polen igen blev han 1503 kanonikus vid domkyrkan i Frauenburg. Vid sidan av sina kyrkliga uppgifter sysselsatte han sig också med astronomiska studier och observationer.

Astronomisk forskning
Genom att gå igenom alla föregående kända astronomers forskningsresultat försökte Copernicus leta fram ett enda system som skulle vara både enkelt och bestående för all framtid. Det han kom fram till mellan åren 1507-1530 skrev han ner i en bok som han kallade för 'De orbium cælestium revolutionibus libri VI'. Av rädsla för förföljelse vågade han emellertid inte ge ut boken förrän flera år senare efter påtryckningar från vänner. Enligt den står solen i centrum för universum, med planeterna och däribland även Jorden, färdandes i cirkulära banor runt sig.

Copernicus (70) gick bort den 24 maj 1543, 70 år gammal. Han ligger troligen begravd i S:t John's katedral (omdiskuterat) Frombork i Polen.

Kuriosa
Copernicus skrift som kom ut en kort tid före hans död rönte först välvilja från katolska kyrkan, men 73 år senare, år 1616, uppfördes den på 'Index Librorum Prohibitorum', det vill säga katolska kyrkans lista över förbjudna böcker. Åttionio år efter Copernicus död blev Galileo Galilei torterad för att han trodde på Copernicus teorier. Skriften blev avskriven från listan först 1757.

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-11-28 | Uppdaterad 2020-12-27

Samtida händelser 1473 - 1543
1478 Spanska inkvisitionen upprättas
1486 Maximilian blir kung i Tyskland
1492 Columbus seglar till Amerika
1503-1506 Da Vinci målar Mona Lisa
1506 Christopher Columbus dör
1509 Henrik VIII blir kung i England
1513 Jakob V blir kung i Skottland
1517 Martin Luther spikar upp 95 teser
1519 Da Vinci dör i Frankrike
1520 Stockholms blodbad
1521 Martin Luther blir bannlyst
1524 Vasco da Gama dör
1533 Ivan den förskräcklige blir rysk tsar
1536 Anne Boleyn avrättas
1542 Catherine Howard avrättas

Källor

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon