Carl Gustaf Tessin

Levde: 1695-1770 (74 år)
Titel: Riksråd, guvernör, greve, ambassadör och lantmarskalk
Adel/ätt: Grevliga ätten Tessin. Friherrlig 1699. Grevlig 1714. Utdöd 1770
Far: Nicodemus Tessin d.y. (1654-1728)
Mor: Hedvig Eleonora Stenbock (1655-1714)

Carl Gustaf Tessin - målad av Gustaf Lundberg

Biografi
Carl Gustaf Tessin föddes i Stockholm den 5 september 1695 som son till riksrådet, arkitekten och greven Nicodemus Tessin d.y. (41) och grevinnan Hedvig Eleonora Stenbock (40).

Hovintendent
Efter avslutade studier anträdde han 1714, med understöd av kung Karl XII och änkedrottningen Hedvig Eleonora, en femårig resa till Tyskland, Holland, Frankrike och Italien, bland annat för att studera konst. Under denna resa blev han utnämnd till hovintendent. Efter Karl XII död återvände han hem och deltog i 1720 års riksdag. Hans lysande politiska bana började inte förrän vid tjugoåtta års ålder (1723) då han blev ledamot av "hemliga utskottet" det så kallade "mindre sekreta deputationen. Han var också med i det holsteinska partiet. Samma år (1723) blev han även överhovintendent.

Carl Gustaf Tessin
Tessin 66 år gammal. Avmålad av Gustaf Lundberg 1761

Överintendent
1725 sändes han som envoyé till Wien. Efter att hans far avlidit blev han överintendent över alla kungliga slott, hus, byggnader och trädgårdar i Sverige. Han var med i det nybildade hattpartiet som vid 1738 års riksdag drev igenom att han, Tessin, skulle bli lantmarskalk. I den egenskapen bidrog han till att störta bland annat Arvid Horn och mösspartiet samt hjälpte även Gyllenborg och hattarna till makten. Mellan åren 1739-1742 var han ambassadör i Paris, och under den tiden blev han riksråd, och vid hemkomsten även rikskansliråd. Han tog efter en tid avsked på grund av av missnöjet med det ryska krigets utbrott, vilket han ansågs ha medverkat till.

Guvernör för kronprinsen
Femtio år gammal (1745) blev han kansler i Åbo akademien, ordförande i lagkommissionen och även överstehovmarskalk vid det kungliga hovet där han var väl sedd av Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika. Året därpå (1746) blev han vald till guvernör för kronprins Gustav (III) men tillträdde inte denna tjänst förrän 1751 när kronprinsen var fem år gammal. 1747 blev han president i krigskollegium och samma år kanslipresident där. 1751 blev Tessin utnämnd till överstemarskalk hos drottning Lovisa Ulrika.

Ulla Sparre, gift Tessin
Ulla Sparre
(1711-1768)

Föll i onåd
Kort därpå var han av politiska skäl tvungen att gå i spetsen för rådets motstånd för hovpartiets planer att utvidga kungamakten och drog då på sig kungaparets motvilja. Detta gjorde att han trädde tillbaka som kanslipresident samt från alla sina offentliga uppdrag och drog sig tillbaka till sitt slott Åkerö i Södermanland. Han var dock kvar som guvernör till kronprinsen ända till han fullkomligt föll i onåd hos Lovisa Ulrika vilket gjorde och han tog avsked både från guvernörskapet och överstemarskalkposten.

Äktenskap
Tessin (30) förlovade sig 1725 och gifte sig i augusti 1727 med fröken Ulrika "Ulla"1711-1768 Lovisa Sparre som vid giftermålet var 16 år gammal. De fick aldrig några barn.

Sina sista levnadsår levde han och Ulla i Åkerö i Södermanland där han skrev dagbok som till slut blev på hela 20 000 sidor i tjugonio band. Ulla (57) gick bort i december 1768 och Tessin (74) drygt ett år senare, den 7 januari 1770. Han ligger begravd i Bettna kyrka i Södermanland.

År Titel/händelse
1714-1719 Femårig resa till Tyskland, Holland, Frankrike och Italien
1720 Deltog i riksdagen
1723 Ledamot av hemliga utskottet (mindre sekreta deputationen)
1725 Envoyé till Wien
1727 Gifte sig med Ulla Sparre
1738 Utnämnd till lantmarskalk
1739-1742 Ambassadör i Paris
1745 Kansler i Åbo
1746 Utnämnd till guvernör åt kronprins Gustav (III) (tillträdde 1751)
1747 President i krigskollegium
1751 Överstemarskalk hos drottningen Lovisa Ulrika

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-11-12 | Uppdaterad 2021-01-03

Samtida händelser 1695 - 1770
1700-1721 Stora nordiska kriget pågår
1704 Sista häxavrättningen i Sverige
1707 Ramlösa Hälsobrunn invigs
1709 Slaget vid Poltava
1710 Ca 100 000 svenskar dör i pesten
1713 Kalabaliken i Bender
1715 Nödmynt börjar tillverkas (sv)
1718 Karl XII stupar i Halden, Norge
1718 Puckle uppfinner maskingeväret
1720 Fredrik I blir svensk kung
1721 Ryska flottan härjar Norrlands kust
1725 Missväxt i stora delar av landet
1726 Bönemöten i hemmen förbjuds
1730 Glasögonbågarna uppfinns
1731 Ostindiska kompaniet bildas
1734 Stympning avskaffas som straff
1734 Bouppteckningar blir lag i Sverige
1739 Vetenskapsakademien grundas
1740 Bellman föds i Stockholm
1741-1743 Hattarnas ryska krig
1743 Stora daldansen utspelar sig
1749 Modern befolkningsstatistik införs
1751 Fredrik I dör, Adolf Fredrik blir kung
1752 Serafimerlasarettet invigs (Sthlm)
1753 Den gregorianska kalendern införs
1755 Cajsa Wargs kokbok kommer ut
1757 Storskifte införs i Sverige
1757 Kaffeförbud införs i landet
1757-1763 Pommerska kriget pågår
1760 Sverige har 1 925 000 invånare
1765 Mösspartiet tar makten i Sverige
1767 Sverige har 2 009 696 invånare
1769 Kaffeförbudet från 1757 hävs

Källor
Böcker:
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsida:
» geni.com
» adelsvapen.com

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon