Nicodemus Tessin d.y.

Levde: 1654-1728 (73 år)
Titel: Stadsarkitekt i Stockholm, kunglig rådgivare, överstemarskalk och greve
Adel/ätt: Grevliga ätten Tessin. Friherrlig 1699. Grevlig 1714. Utdöd 1770
Far: Nicodemus Tessin d.ä. (1615-1681)
Mor: Maria Svahn (-1711)

Nicodemus Tessin d.y. - målat av Georg Desmarées

Biografi
Nicodemus Tessin (d.y.) föddes i Nyköping den 23 maj 1654 som son till Nicodemus Tessin d.ä. (39) och Maria Svahn. Han bars till dopet av ingen mindre än Gustav II Adolfs fru, den 54-åriga änkedrottningen Maria Eleonora.

Utlandsresor och studier
Redan som barn visade han talang för ritning och byggnadsteckning. Vid nitton års ålder (1673) fick han med statligt understöd resa till Rom i Italien där han stannade i tre år. Där gjorde han en mängd ritningar av byggnader, deras fasader och profiler. Han var också i Neapel, Sicilien och Malta. Under tiden han var utomlands fick han fullmakt som hovarkitekt (1676) och efter fyra år utomlands kom han tillbaka till Sverige år 1677, vid tjugotre års ålder.

Tessin d.y

Väl tillbaka i Sverige sökte han i Växjö upp den unge kungen, Karl XI (23 år), som då var i krig med Danmark och visade honom sina ritningar och skisser. Karl XI blev så nöjd att han lät honom åka till England och Frankrike för att fullända sina studier.

Tillbaka i Sverige
Efter några års frånvaro kom han återigen hem till Sverige som nu hade slutat fred med Danmark och just förberedde sig att ta emot den danska prinsessan Ulrika Eleonora som skulle gifta sig med Karl XI. Han fick nu till uppgift att anordna hennes högtidliga kröning i Stockholm den 25 november 1680. Detta blev så lyckat och uppskattat att han, efter sin fars död i maj 1681, blev utsedd till kunglig slotts- och hovarkitekt. Han fick i uppdrag att vårda huvudstadens offentliga byggnader och änkedrottning Hedvig Eleonora anställde honom också vid sitt hov, för deras "förbättrande och prydande".

Stockholms slott
Drottningholm brann ner 1661 fick hans far Tessin d.ä. i uppdrag att bygga upp det nuvarande slottet. Fadern hade kommit till byggandet av taket när han dog i maj 1681 och Tessin d.y. fick då överta jobbet efter fadern.

Så småningom fick han i uppgift av Karl XI att bygga om Stockholms slott. Men då Tessin inte tyckte sig vara mogen för detta stora uppdrag begärde han (och fick) en resa för vidare studier i Paris och Italien år 1687. Året efter var han hemma igen och la fram sina skisser och planer vilka godkändes av kungen och ändringarna på slottet kunde börja.

Slottsbranden
När den stora slottsbranden bröt ut 1697 var det i stort sett bara de nyrenoverade delarna som stod kvar. Rådet beslöt att genast börja bygga upp det igen och Tessin la fram de nya ritningar sex veckor senare. Dessa gillades så mycket att han fick titeln överintendent. Emellertid saknades det pengar till byggandet och då det stora nordiska kriget (1700-1721) bröt ut avstannade byggandet helt år 1709.

Tessinska palatset
Omkring år 1700 stod hans eget hus färdigt, det så kallade Tessinska palatset på Slottsbacken i Stockholm. Han gjorde även ritningarna till Drottningholm, Ulriksdal och Strömsholms trädgårdar, vilket dessutom gav honom tjänsten som kammarherre hos änkedrottning Hedvig Eleonora. En annan skapelse han gjorde var Kungsträdgården i Stockholm och även Mälsåkers slott (sisnämnda är info ifrån Hans Wester).

Överstemarskalk
Även om bygget av Stockholms slott avstannade fick Tessin ändå nya titlar.

Tessin d.y
Tessin d.y.
Tessin blev överstemarskalk, kungligt råd 1712 och upphöjd till greve 1714. Som överstemarskalk skulle han ha uppsikt över hovets ekonomi och råkade på detta sätt i 'ofantligt trassel' med "hof-fruntimbret" (som det står). Han var nämligen mycket sparsam med hovets pengar och hushållning så att de inte skulle komma i skuld. Om detta brevväxlade han med kung Karl XII som då befann sig i Bender, och klagade över att fruntimren slösade pengar.

Pengar saknas
Ju längre kriget pågick ju mer ökade splittringen inom rådets medlemmar. Pengar saknades och Tessin kom då med förslaget att beskattningen borde utgå efter förmögenhet. Ständerna antog förslaget och Tessin skulle övervaka att detta gjordes.

Dessvärre fick han på det sättet makthavarna och de rika emot sig och efter att kungen blivit skjuten 1718 var det många som ville hämnas, bland annat Arvid Horn som inte tålde någon som stått Karl XII nära.

Tessin blev trakasserad som överstemarskalk och överintendent och till slut kom han i bråk med den nye kungen Fredrik I som misstänkte honom för att vara lojal mot det Holsteinska huset. Kungen anklagade därför honom hos rikets ständer vid 1726 års riksdag. Följden blev att Tessin fick lägga ned riksrådsbefattningen men fick behålla titeln och lönen.

Nicodemus Tessin d.y.
Medalj över Tessin

Äktenskap 1 & barn
15 juni 1689 gifte Tessin (35) sig med grevinnan Hedvig Eleonora Stenbock (34) som var kammarfröken hos änkedrottningen Hedvig Eleonora. De fick barnen:
1) Carl-Erik (1689)
2) Hedvig Charlotta (1690-1737)
3) Ulrika Maria (1694-1765)
4) Carl Gustaf (1695-1770)

Äktenskap 2
10 maj 1716 gifte Nicodemus (62) sig med Maria Barbro Horn af Marienborg.

Tessin (73) gick bort den 10 april 1728 och begravdes i Storkyrkan i Stockholm.

Verk/delaktig (urval)
Drottningholms slott, 1690-talet, "fransk trädgård" med terrasser och dammar
Steninge slott, Uppland, 1681-1705
Stockholms nya slott, med start på 1690-talet
Ulriksdals slott, Uppland
Sturefors slott , Östergötland
Rosersbergs slott, Uppland

År Titel/händelse (urval)
1664 Student i Uppsala
1673-1680 Resa till Italien och Frankrike samt studerade i Rom och Paris
1676 Hovarkitekt
1681 Änkedrottning Hedvig Eleonoras arkitekt
1681 Kammarherre hos Hedvig Eleonora
1697 Överintendent2 vid alla k. slott, hus, byggnader och trädgårdar i Sverige
1699 Friherre (juli)
1701 Hovmarskalk (nov)
1712 Kungligt råd
1714 Greve (mars)
1714 Kansler vid Lunds universitet (sept)
1717-1727 Överstemarskalk
1718 Högste ordningsman över polisen och justitieväsen

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2005-01-06 | Uppdaterad 2021-02-01

Samtida händelser 1654 - 1728
1661 1:a sedlarna (Stockholm Banco)
1664 Karlshamn får stadsrättigheter
1665 Stora delar av Nyköping brinner
1666 Lunds universitet grundas
1668 Sveriges riksbank grundas
1669 23 st avrättas häxeri i Mora
1669 Kyrkobön mot trolldom införs
1670 6 st avrättas för häxeri i Kungälv
1673 En 5 år lång missväxtperiod börjar
1676 Skeppet Kronan förliser
1677 Kyrkobönen mot trolldom avskaffas
1680 Straffet för kyrkoslagsmål skärps
1682 Indelningsverket införs
1685 Kaffet kommer till Sverige
1687 Newton ger ut sin gravitationslag
1690 Kakao/choklad kommer till Sverige
1691 Sverige drabbas av missväxt
1693 Drottning Ulrika Elonora dör
1695 En svår missväxt drabbar Sverige
1697 Kung Karl XI dör
1697 Karl XII blir kung
1697 Stockholms slott brinner
1700-1721 Stora nordiska kriget pågår
1704 Sista häxavrättningen i Sverige
1707 Ramlösa Hälsobrunn invigs
1709 Slaget vid Poltava
1710 Ca 100 000 svenskar dör i pesten
1713 Kalabaliken i Bender
1715 Nödmynt börjar tillverkas
1718 Karl XII stupar i Halden, Norge
1718 Puckle uppfinner maskingeväret
1720 Fredrik I blir svensk kung
1721 Ryska flottan härjar Norrlands kust
1725 Missväxt i stora delar av landet
1726 Bönemöten i hemmen förbjuds

Källor
Böcker:
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)
• Stora boken om Södermanlands slott och herremansgårdar
• Stora boken om Skånska slott och herrgårdar
• Svensk arkitektur (Andersson & Bedoire)

Hemsidor:
» adelsvapen.com
» runeberg.org
» färgbilden
» svartvita bilden

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon