Carl Michael Bellman

Levde: 1740-1795 (55 år)
Titel: Svensk skald och hovsekreterare
Far: Johan Arendt Bellman (1707-1765)
Mor: Catharina Hermonia (1717-1765)

Carl Michael Bellman

Biografi
Carl Michael Bellman föddes i Stockholm i Sankta Maria Magdalena församling i kvarteret Rosendal vid Björngårdsbrunnsgatan (numera Bellmansgatan 24) den 4 februari 1740 som son till lagmannen och sekreteraren i slottskansliet Johan Arendt Bellman (33) och Catharina Hermonia (23). Bellmans föräldrar var djupt religiösa och han växte upp i en bildad och intelligent omgivning under tonerna från pietistiska psalmer och under läsning av faderns 'Sanna kristendom'.

Sex år gammal började Bellman i Maria kyrkskola som han lämnade efter några terminer för att få en egen informator (privatlärare) vilket var vanligt att barn från lite finare familjer hade på den tiden. Bellman började tidigt att skriva vers. Som femtonåring skrev han parafraser (omdiktningar) över stycken i Freylinghausens 'Geistreiches gesanbuch' (kallad halleska psalmboken) och två år senare skrev han en psalm som trycktes i skriften 'Lärda tidningar'.

Dryckesvisor
Redan vid sjutton års ålder började Bellman dikta sånger som han också publicerade i skriften 'Lärda Tidningar'. Under 1760-talet började han skriva förvrängda dryckesvisor bland annat över gamla testamentet. Han smälte samman dryckesvisorna med personer från bibeln där bland annat gamla testamentets heliga män till exempel kan bli gamla fyllbultar. Han utgår i regel från sanna berättelser men dramatiserar och brer på för att uppnå skojiga effekter. Visorna blev mycket omtyckta och spreds över hela landet i avskrifter och skillingtryck.

Rymde till Norge
Mellan åren 1757-1763 tjänstgjorde han på en bank men fick avsked därifrån. Han hade skulder han inte kunde betala och för att undgå att hamna i gäldstugan (häkte för människor som inte kunde betala sina skulder) rymde han till Norge där han vistades en tid. Väl tillbaka i Sverige igen arbetade han i ett manufakturkontor samtidigt som han skrev sånger som till exempel Gubben Noak som skrevs 1765.

Fredmans epistlar
Omkring 1767 började Bellman skriva sina 'Fredmans sånger' och 'Fredmans epistlar' som till slut blev hela åttiotvå stycken. Sångerna baseras halv om halvt på den försupne svenske hovurmakaren Jean Fredman som misskötte sitt arbete och fick sparken och till slut hamnade som alkoholist på Stockholms gator. Den första sången Bellman skrev om Fredman var om dennes begravning i maj 1767. Bellman var en mästare att framföra sina egna verk. Melodierna hämtade han från sin egen samtid såsom franska sångspel från dansmusik som till exempel menuetter, och från allt han såg och upplevde i Stockholms stad.

Uppträdde ofta vid hovet
Bellman var en uppskattad underhållare i adelssalonger och borgarhem i Stockholm och uppträdde ofta vid hovet. Förmögna personer hjälpte honom med pengar och kungen själv såg till att han fick inkomster från lättskötta ämbetsmannatjänster. Bellman deltog flitigt i sällskaps- och nöjeslivet och hade kroniskt dålig ekonomi. Kort före sin död satt han till och med i fängelse för obetalda räkningar.

Pension av Gustav III
Mellan åren 1767-1772 tjänstgjorde han i generaltullstyrelsen och 1775 fick han en årlig pension av Gustav III. Samma år befordrades han till sekreterare i nummerlotteriet med en årlig lön på 3 000 daler kopparmynt och fick då också titeln hovsekreterare. Hans dikter, dryckesvisor och epistlar cirkulerade i avskrifter i flera år innan han gav ut dem under titlarna Fredmans epistlar (1790) och Fredmans sånger (1791). Av sin samtid ansågs han mera vara en underhållare än en diktare.

Äktenskap & barn
Den 19 december 1777 gifte sig Bellman (37) med Lovisa Fredrika Grönlund (22) och de fick barnen:
1) Gustav född (1781-1808) (stupade i Spanien)
2) Elis (1785-1787) († 2 år)
3) Carl (1787-) (föddes 6 dagar innan Elis dog)
4) Adolf Jacob Henric Martin (1790-1834) (drunknade)

Bellman (55) gick bort i hörnhuset vid Gamla Kungsholmsbrogatan och Målaregatan den 11 februari 1795 och begravdes på Klara kyrkogård i Stockholm. Lovisa överlevde honom med över ett halvt århundrade - hon dog hela 52 år efter Bellman.

År Titel/händelse/verk (urval)
1757 Antogs på prov som tjänsteman i riksbanken (dec)
1758 Skrevs in som student i Uppsala (nov)
1759 Extra ordinarie tjänsteman i riksbanken
1763 Rymde för en skuld till Norge
1763 Avstängdes därefter från fortsatt tjänstgöring i riksbanken
1764 Avsked från sin befattning vid riksbanken
1764-1766 Tjänsteman i manufakturkontoret
1768 Kopist i generaltulldirektionen
1770 Kanslist i generaltulldirektionen
1771 Tillförordnad notarie i bondeståndet
1772 Gustafs skål (visa)
1775 ~ Tog emot en årlig pension från 1775 och framåt
1776 Erhöll hovsekreterares titel
1778 Tillförordnad notarie i bondeståndet
1787 Vaggvisa för min son Carl (visa)
1790 Fredmans epistlar (visa)
1791 Fredmans sånger (visa)
1793 Ledamot av musikaliska akademien

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-10-20 | Uppdaterad 2021-01-07

Samtida händelser 1740 - 1795
1749 Modern befolkningsstatistik införs
1751 Fredrik I dör, Adolf Fredrik blir kung
1752 Serafimerlasarettet invigs (Sthlm)
1753 Den gregorianska kalendern införs
1755 Cajsa Wargs kokbok kommer ut
1757 Storskifte införs i Sverige
1757 Kaffeförbud införs i landet
1757-1763 Pommerska kriget pågår
1760 Sverige har 1 925 000 invånare
1765 Mösspartiet tar makten i Sverige
1767 Sverige har 2 009 696 invånare
1769 Kaffeförbudet från 1757 hävs
1771 Adolf Fredrik dör
1771 Gustav III blir kung
1772 Gustav III:s statskupp
1774 Ny tryckfrihetsförordning skrivs
1779 Sverige förbjuder häxjakt
1784 Kolonin Saint Barthélemy grundas
1788 Anjalaförbundet
1788-1790 Gustav III ryska krig
1789-1799 Franska revolutionen pågår
1792 Gustav III blir skjuten och dör
1794 Kaffe förbjuds i Sverige igen

Källor
Böcker:
• Vem är vem i världslitteraturen, författarlexikon
• Berömda svenskar från tolv sekler (Sahlberg)
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsidor:
» riksarkivet.se
» biografi
» stora bilden

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon