Carl von Linné

Levde: 1707-1778 (70 år)
Titel: "Botanikens fader", biolog, läkare, författare
Adel/ätt: Adliga ätten von Linné. Adlad 1757. Utdöd 1783
Far: Nicolaus Linnæus (1674-1748)
Mor: Kristina Brodersonia (1688-1733)

Carl von Linné - målad av Alexander Roslin

Biografi
Carl Linnæus föddes den 13 maj 1707 (23 maj nya tideräkningen) i Stenbrohults socken i Småland som son till kyrkoherden Nicolaus (Nils) Linnæus (33) och Kristina Brodersonia (19).

Uppväxt
Linnés far hade ett brinnande intresse för växter och vid sitt komministerboställe i Råshult och senare vid prästgården i Stenbrohult anlade han stora trädgårdar med fruktträd och nyttoväxter samt prydnadsblommor varav de flesta av det sistnämnda vid denna tid sällan brukade odlas i Sverige. Enligt Linné själv var dessa trädgårdar det märkligaste i Småland. Fadern sägs ha tillbringat all sin lediga tid där. Det berättas också att: "fadern, som själv var en stor blomsterälskare, i förtjusningen över sin förstfödde brukade smycka hans vagga med blommor och ofta ta honom med sig ut i trädgården där barnet liggande i gräset lekte med blommor såsom andra barn med sina leksaker".

Systema naturæ
CAROLI LINNAEI - Systema naturæ

Studier
Vid nio års ålder sändes Carl till Växjö skola där han gjorde ständiga vandringar för att samla stenar, växter och insekter, men däremot endast nödtorftigt skötte de andra kunskapsämnena. Han var mycket mer intresserad av naturvetenskap än teologi och hebreiska. Han fick sin fars tillåtelse att läsa medicin vid Lunds universitet men efter ett år i Lund flyttade han 1728 till Uppsala där han hoppades att undervisningen skulle vara bättre och lära honom mer, men han tyckte inte att skolan var så mycket bättre där. Linnés lärare hette Olof Rudbeck d.y. och han blev starkt imponerad av Linnés botaniska intresse och lät honom därför hålla i undervisningarna av den botaniska trädgården. Redan vid den här tiden skrev Carl i en liten skrift om ståndarna och pistillernas betydelse för växternas fortplantning.

Lappland
Den första resan Carl (25) gjorde var år 1732 då reste till Lappland och där han under hela turen skrev detaljrika reseskildringar. Dessa skildringar trycktes emellertid inte förrän 157 år senare, år 1889.

Systema naturæ
1735 reste Carl (28) till Harderwijk i Holland där han disputerade och även tryckte sin studie som handlade om frossan (en sjukdom som många dog av förr, hög feber därav namnet frossa). Sex dagar senare utnämndes han till medicine doktor. I Leiden, Nederländerna, tryckte han samma år sin berömda skrift Systema naturæ, där han delade in växterna och djuren i tre riken grupperade i klasser, ordningar, familjer, släkter och arter, och gav varje växt ett tvåfaldigt latinskt namn - vilket idag används i hela världen. Han gav också ut en mängd övriga skrifter. På två och ett halvt år i Holland publicerade han hela tolv vetenskapliga arbeten.

Linné
Linné målad av Alexander Roslin 1775

Vetenskapsakademien
Väl hemma i Sverige igen grundade han Vetenskapsakademien (1739) tillsammans med bland annat Höpken, Polhem, Celsius och Alströmer och där han genom lottning blev den förste ordföranden.

Skrev reseberättelser
År 1741 blev Carl (34) utnämnd till professor i teoretisk och praktisk medicin i Uppsala där han undervisade i naturhistoria, läkemedelslära och hälsolära. Under 1740-talet gjorde han flera resor till olika landskap för att inventera deras växter, bland annat till Skåne, Gotland (1741) Öland (1741) och Västergötland (1746) och den stora skåneresan som startade redan i april 1749 och pågick ända fram till augusti. Från alla sina resor skrev han reseberättelser.

I sina privata undervisningar organiserade han utflykter i Uppsalas omgivningar – herbationer – vilka i hög grad bidrog till att öka hans popularitet bland studenterna och skapa det som kom att kallas den "linneanska andan".

Carl von Linné
Medalj över Linné
från 1758
1744 vände han på Anders Celsius termometerskala så att fryspunkten blev 0 grader och kokpunkten 100 grader. Fram tills nu hade det varit tvärtom. 5 veckor innan han fyllde 50 år, den 7 april 1757, adlades han av kungen och tog då namnet von Linné.

Lärjungar
Linné hade många lärjungar som reste runt världen och forskade och samlade in material, till exempel Daniel Solander som följde med som tecknare på kapten James Cooks första jordenruntresa. Övriga lärjungar till Linné var bland annat; Clas Alströmer, Andreas Dahl, Peter Forsskål, Pehr Kalm, Pehr Osbeck, Anders Sparrman, Carl Peter Thunberg och Olof Torén.

Bland sina inflytelserika vänner kunde Linné exempelvis räkna in kungen Adolf Fredrik som hade en stor samling exotiska djur.

Sara Elisabeth Moræa

Äktenskap & barn
Den 26 juni 1739 gifte Carl (32) sig med den förmögna läkardottern Sara Elisabeth Moræa (23) som han träffat fyra år tidigare. De fick barnen:
1) Carl d.y. (1740-1783)
2) Elisabet Christina (1743-1782)
3) Sara Magdalena (1744-1744) († 15 dagar)
4) Lovisa (1749-1839)
5) Sara Christina (1751-1835)
6) Johannes (1754-1757) († 3 år)
7) Sofia (1757-1830)

Linné (70) gick bort den 10 januari 1778 och begravdes i Uppsala domkyrka. Hans död ansågs som en nationalförlust vilket också Gustav III kungjorde för ständerna.

År Titel/händelse
1714-1722 Studier för informatorer
1716 Elev vid trivialskolan i Växjö
1723 Elev vid gymnasiet i Växjö (juli)
1727 Inskriven vid Lunds universitet (aug)
1728 Inskriven vid Uppsala universitet (sept)
1732 Var på en vetenskaplig resa till Lappland (maj-okt)
1733-1734 På resa i Dalarna (dec-feb)
1734 På resa i Dalarna (sommaren)
1735-1738 Resor i Europa
1735 Medicin doktor i Harderwijk, Holland
1738 Ledamot av Vetenskapsocieteten i Uppsala
1738-1741 Läkare i Stockholm
1739 Medicus vid amiralitetet i Stockholm (maj)
1739 En av vetenskapsakademiens stiftare (juni)
1739 Ledamot av vetenskapsakademien
1739 Gifte sig med Sara Elisabet Moraea (26 juni)
1741 Professor i praktisk medicin vid Uppsala universitet
1741 Vetenskaplig resa till Öland och Gotland (sommaren)
1742-1777 Professor i medicin och naturalhistoria vid Uppsala universitet
1744-1767 Sekreterare av Vetenskapsocieteten i Uppsala
1746 Vetenskaplig resa till Västergötland och Bohuslän (sommaren)
1747 Kunglig arkiater (förste läkare)
1749 Vetenskaplig resa till Skåne (april—aug)
1749-1750 Rektor vid Uppsala universitet
1757 Adlad av kungen (7 april)
1759 Rektor vid Uppsala universitet
1772 Rektor vid Uppsala universitet

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-11-12 | Uppdaterad 2021-01-03

Samtida händelser 1707 - 1778
1713 Kalabaliken i Bender
1715 Nödmynt börjar tillverkas (sv)
1718 Karl XII stupar i Halden, Norge
1718 Puckle uppfinner maskingeväret
1720 Fredrik I blir svensk kung
1721 Ryska flottan härjar Norrlands kust
1725 Missväxt i stora delar av landet
1726 Bönemöten i hemmen förbjuds
1730 Glasögonbågarna uppfinns
1731 Ostindiska kompaniet bildas
1734 Stympning avskaffas som straff
1734 Bouppteckningar blir lag i Sverige
1739 Vetenskapsakademien grundas
1740 Bellman föds i Stockholm
1741-1743 Hattarnas ryska krig
1743 Stora daldansen utspelar sig
1749 Modern befolkningsstatistik införs
1751 Fredrik I dör, Adolf Fredrik blir kung
1752 Serafimerlasarettet invigs (Sthlm)
1753 Den gregorianska kalendern införs
1755 Cajsa Wargs kokbok kommer ut
1757 Storskifte införs i Sverige
1757 Kaffeförbud införs i landet
1757-1763 Pommerska kriget pågår
1760 Sverige har 1 925 000 invånare
1765 Mösspartiet tar makten i Sverige
1767 Sverige har 2 009 696 invånare
1769 Kaffeförbudet från 1757 hävs
1771 Adolf Fredrik dör
1771 Gustav III blir kung
1772 Gustav III:s statskupp
1774 Ny tryckfrihetsförordning skrivs

Källor
Böcker:
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsidor:
» riksarkivet.se
» adelsvapen.com
» runeberg.org
» geni.com
» Systema naturae

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon