Peter Forsskål

Levde: 1732-1763 (31 år)
Titel: Docent, naturforskare, professor, en av Linnés lärjungar
Far: Johannes Forsskål (1691-1762)
Mor: Margareta Colbeckia (1698-1735)

Peter Forsskål

Biografi
Peter (Pehr) Forsskål föddes den 11 januari 1732 i Helsingfors (då en naturlig del av Sverige) som son till prästen Johannes Forsskål (41) och Margareta Colbeckia (34). När Peter var drygt tre år gammal dog hans mor och fadern gifte tre år senare om sig med Catharina Fridelin. Familjen flyttade senare till Uppland, Sverige.

Studier
Peter ägnade sig åt präststudier i Uppsala där han skrevs in första gången redan som 10-åring, där han även var elev till Carl von Linné. Såsom teologistuderande fick han det fördelaktiga Guthermuthska stipendiet 1751, för vilket han först skulle vistas i Uppsala och sedan resa utrikes. Han studerade filosofi på egen hand men hade troligen påverkats av den svenska orientalisten Carl Aurivillius, som stod i förbindelse med den berömde tyska läraren Johann David Michaelis i Göttingen.

Peter Forsskål
Peter Forsskål

I varje fall var det till Göttingen som Peter reste på hösten 1753. Eftersom han räknade sig till en av Linnés lärjungar skrev han brev hem till Linné i Sverige där han avhandlade botaniska ämnen. Officiellt studerade han teologi i Göttingen men även filosofi och orientalisk filologi (forskningsgren inom den historiska språkvetenskapen, språk och språkkultur ur ett historisk-kulturellt perspektiv), naturvetenskap och arabiska. Han avslutade sina studier med en magisteravhandling (1756) om Christian von Wolffs filosofi, som kom att bli livligt debatterad. Hösten 1756 kom han tillbaka till Uppsala och från Tyskland hade han då med sig ett herbarium och en samling arabiska mynt. I Uppsala försökte han sig på en akademisk karriär men misslyckades med detta, mycket eftersom han kritiserat den wolffianska filosofin.

Oavlönad docent
Peter sökte en adjunktur i ekonomi som han inte fick utan blev istället 1759 utnämnd till oavlönad docent. Peter var inspirerad av upplysningen och förespråkade starkt för tryckfrihet i sin avhandling 'De libertate civili' - vilken blev stoppad av filosofiska fakulteten. Lite senare gav han ut en svensk version som trycktes i 500 exemplar, Tankar om borgerliga friheten, men den blev indragen av Kanslikollegium. Efter att han framfört protester om detta fick han en varning, det var tydligen vid denna tidpunkt ännu för tidigt att förespråka om tryckfrihet. Peter verkar ha varit en orädd man.

Forsskaolea tenacissima
Forsskaolea tenacissima

Forskningsexpedition
Efter rekommendationer från sin lärare Michaelis i Göttingen erbjöds Peter att få följa med som naturalhistoriker på en dansk forskningsexpeditionen till Arabien. Han tackade ja till erbjudandet och för det fick han professors titel av den danska regeringen samt rätt till dansk pension efter hemkomsten. I september 1760 lämnade Peter Sverige och for till Köpenhamn. Expeditionen startade sedan den 7 januari 1761 på det danska krigsskeppet 'Grönland' som kom till Marseille i Frankrike den 14 maj 1761 och den 30 juli var man framme i Konstantinopel (nu Istanbul).

Två månader senare for man vidare till Egypten där de sedan stannade kvar cirka ett år. Peter passade då på att lära sig arabiska dialekter som var till stor nytta för expeditionen. I oktober 1762 fortsatte man färden mot Sydarabien dit man kom i december. Det botaniska utbytet under resans gång blev rikt och han sände hem stora samlingar av frön, växter, havsdjur, insekter och uppstoppade fåglar. Bland alla upptäckter han gjorde ingick även det balsamträd som står omskrivet i Bibeln.

Malaria
Efter en ansträngande utflykt insjuknade Peter (31) i malaria och avled av sjukdomen den 11 juli 1763. Han gick bort i Jemen i Arabien och är också begravd där. Alla i resesällskapet förutom en sägs ha avlidit under expeditionens gång.

Efter att Peter avlidit sände expeditionens enda överlevande, tyska geografen Carsten Niebuhr hem de resterande av Peters samlingar till Danmark. Niebuhr kom hem 1767 och åtta år senare gav han ut Peters anteckningar och artbeskrivningar, bland annat Flora ægyptiaco-Arabica (1775). Cirka 300 av Peters upptäckta arter och 24 släkten anses ännu vara korrekt beskrivna. En stor del av hans samling gick dock förlorat genom transportsvårigheter, men mest genom vanvård i Köpenhamn där lådorna stod ouppackade i många år. Hans herbarium bearbetades först efter 20 år och kan nu beskådas på Köpenhamns Botaniska Museum.

Kuriosa
En av de växter som sändes hem namngav Linné 'Forsskaolea tenacissima' efter Peter Forsskål.

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2007-03-05 | Uppdaterad 2020-10-05

Samtida händelser 1732 - 1763
1739 Vetenskapsakademien grundas
1740 Bellman föds i Stockholm
1741-1743 Hattarnas ryska krig
1743 Stora daldansen utspelar sig
1749 Modern befolkningsstatistik införs
1751 Fredrik I dör, Adolf Fredrik blir kung
1752 Serafimerlasarettet invigs (Sthlm)
1753 Den gregorianska kalendern införs
1755 Cajsa Wargs kokbok kommer ut
1757 Storskifte införs i Sverige
1757 Kaffeförbud införs i landet
1757-1763 Pommerska kriget pågår
1760 Sverige har 1 925 000 invånare

Källor
Böcker:
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)
• Svenskt biografiskt lexikon (SBL 16)
• Berömda svenskar (NE)

Hemsida:
» linnaeus.uu.se
» stora bilden

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon